Het was lange tijd spannend hoeveel mensen zich zouden opgeven voor het projectkoor voor

7 juni als pastor Bert na zijn priesterwijding voor het eerst zal voorgaan in de eucharistieviering.

Samen met Pierre van Diepen en Bert zocht ik mooie liederen uit, we kochten in heel West-Friesland mappen voor de muziek, Jan Beentjes kopieerde, Marja, de vrouw van Pierre, en ik vulden de mappen, maar tot de eerste repetitie bleef het spannend of het doel wel haalbaar zou zijn. Maar dat werd een feestje: ruim 40 mensen kwamen om te zingen en dat was na dat eerste uurtje wel duidelijk.

Wij kunnen er nu wel op vertrouwen dat het doel gehaald gaat worden met een koor als een veldboeket, overal vandaan, en door Pierre samengevoegd tot een mooi geheel, Lof en Glorie. (grapje van Pierre)

Meer info: Nel de Groot (tel 072-5714806)  of   j.de.groot1@quicknet.nl