Zaterdag 18 januari jl. is de Actie Kerkbalans ingeluid en vanaf die dag zijn er heel wat vrijwilligers in touw geweest om deze actie weer mogelijk te maken. Heeft u een bijdrage overgemaakt of toegezegd, of een bedrag in de envelop gedoneerd, dan willen we u daar hartelijk voor bedanken. Bent u dat vergeten of heeft u onze vrijwilliger gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op:

ING-bankrekeningnr. NL38 INGB 0000 1601 62 of Rabo-bankrekeningnr. NL87 RABO 0138 0014 56 t.n.v. het R.K. kerkbestuur St. Victor Obdam met vermelding: ‘Kerkelijke bijdrage 2020’.

U kunt uw bijdrage ook in een envelop bij de pastorie inleveren of in de brievenbus deponeren.

Heeft u wel eens gedacht aan een overeenkomst voor minimaal 5 jaar? Dat is belastingtechnisch aantrekkelijk.

 De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van groot belang voor het goed functioneren van onze kerk. Uw bijdrage wordt o.a. besteed aan het onderhoud van onze mooie kerk en pastorie, zodat deze behouden blijven voor onze (geloof)gemeenschap. Zo kunnen wij elkaar blijven ontmoeten op deze voor ons zo belangrijke plaats.

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!