Op zondag 4 oktober deden tien kinderen uit onze parochie hun Eerste heilige Communie.
We zijn gewend dit feest in de lente te vieren, maar het was deze keer niet minder feestelijk en achteraf waren we natuurlijk heel blij dat het door kon gaan. Het werd een mooie viering waarin pastor Nico Knol en ik mochten voorgaan. Maar vrijwel al het voorbereidende werk was gedaan door de zes vrouwen die met elkaar de werkgroep Eerste heilige Communie vormen. Zij hebben de kindermiddagen en ouderavonden verzorgd die aan de Eerste Communie voorafgaan. Zij hebben geregeld dat alle benodigde attributen er altijd op tijd waren, dat de kerk werd versierd, dat de projectmappen en de boekjes er waren, enz. enz.
Ik wil de leden van de werkgroep daar nogmaals hartelijk voor bedanken. Gewoonlijk heeft deze werkgroep nadat de Eerste Communie is gevierd een half jaar rust. Maar dit jaar zal dat anders zijn. Laten we in elk geval hopen dat we de kinderen van groep 4 in december mogen uitnodigen om volgend jaar april hun Eerste Communie te doen. En ik hoop natuurlijk ook dat de leden van onze werkgroep er dan met elkaar weer de schouders onder willen zetten.