Op maandag 2 november is het Allerzielen. Dan gedenken we onze dierbare overledenen. We staan met name stil bij degenen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Nabestaanden van deze overledenen ontvangen voor de Allerzielenviering in onze kerk een uitnodigingskaart. Andere mensen die graag aan deze viering zouden willen deelnemen, moeten wij helaas teleurstellen. De viering wordt wel uitgezonden via onze livestream.