Kinderen gaan in groep 8 een grote stap in hun leven zetten: ze maken een keuze voor een middelbare school. De meesten hebben niet eerder zo’n belangrijke keuze hoeven maken. Vanuit de kerk wordt aan ieder kind dat gedoopt is ook een vraag gesteld: wil je, net zoals je ouders of andere mensen in je omgeving, bij de kerk horen… Kinderen die daar wel oren naar hebben, kunnen, ondersteund door hun ouders of verzorgers, meedoen met het voorbereidingstraject op het sacrament van het heilig Vormsel. Voor kinderen die de Eerste heilige Communie hebben ontvangen, is het sacrament van het Vormsel een logische volgende stap. De opname in de geloofsgemeenschap wordt met het ontvangen van dit sacrament voltooid. Voor de vormelingen worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Natuurlijk wordt hen uitgelegd wat het Vormsel inhoudt en gaan ze met elkaar in gesprek, maar er wordt onder andere ook geknutseld en een bezoek aan de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem staat op het programma. We beginnen met een informatieavond voor de ouders op maandag 22 maart 2021 om 20:00 uur in de pastorie van de Sint Victorkerk.

Op zaterdagavond 24 april 2021 is de voorstelviering waarin de Vormelingen zich presenteren aan de parochie en op vrijdagavond 18 juni 2021 is de feestelijke viering van het sacrament van het Vormsel.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier op de website uiterlijk op 1 maart 2021 in te vullen. Zie: Aanmeldformulier Vormsel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastor Anne-Marie van Straaten:
anne-marievanstraaten@ziggo.nl of 06 22759461