Ieder jaar krijgen kinderen uit groep 4 de gelegenheid om hun Eerste heilige Communie in de Sint Victorparochie te ontvangen. Dit jaar is vanwege de maatregelen tegen corona natuurlijk alles anders en onzeker. Toch gaan we een begin maken met de voorbereiding. We houden daarbij een slag om de arm en zijn voorbereid op uitstel van de diverse activiteiten.
De meeste kinderen die aan dit traject meedoen, zijn als baby al gedoopt. Maar ook kinderen die nog niet gedoopt zijn, zijn van harte welkom. Zij kunnen tijdens het voorbereidingstraject het doopsel ontvangen. De eerste bijeenkomst met de kinderen is op Paaszaterdag. Ze vallen met hun neus in de boter, want we beginnen met het onderdeel ‘samen delen’, waarbij we gezamenlijk eten en drinken, vergelijkbaar met de manier waarop Jezus en zijn leerlingen dat destijds met Pasen hebben gedaan.
Het project ter voorbereiding van de viering van de Eerste Communie start in principe op maandagavond 29 maart 2021 met een introductieavond voor de ouders.
Op zaterdagavond 10 april stellen de communicanten zich voor aan de parochie en op zondagmiddag 27 juni is de Eerste Communieviering.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier op de website uiterlijk op 1 maart 2021 in te vullen. Zie: Aanmeldformulier

Bij vragen kunt u terecht bij Hanneke Ocheda-Stoetzer:
eerstecommunie@sintvictorparochie.nl