Op de kalender is een octaaf een periode van acht dagen. Zo beleven we momenteel het octaaf van Pasen. Het is op Paaszondag begonnen en duurt tot en met komende zondag. Dan eindigt het met ‘beloken Pasen’ oftewel: afgesloten Pasen. Onder het octaaf kunnen we elkaar nog een Zalig Pasen wensen, omdat Pasen nog niet helemaal voorbij is. Na het octaaf gaat de Paastijd in de kerk nog een aantal weken door. Het is een tijd van onzekerheid. Is het waar dat Jezus verrezen is? We kunnen het eigenlijk niet geloven. De apostel Thomas is er al helemaal klaar mee. Dat horen we dit weekend. Thomas wil er niet meer bij zijn als de andere apostelen bij elkaar komen. Maar dan verschijnt Jezus in hun midden en wenst hen vrede. De anderen vertellen het later aan Thomas en als zij de week daarop weer bij elkaar komen, komt Thomas toch ook maar weer. Hoewel de deuren gesloten zijn, komt Jezus weer binnen. Thomas mag zijn wonden aanraken en roept uit: ‘mijn Heer en mijn God!’ Ja, Jezus is echt verrezen. Maria Magdalena, de apostelen inclusief Thomas, de Emmaüsgangers en vele anderen hebben Jezus na zijn dood weer ontmoet. Zouden wij dan willen zeggen dat het niet waar is? Jezus zelf zegt hiervan: ‘Zalig zij die het niet gezien en toch geloofd hebben.’

Ik wens u allen nog een Zalig Pasen.

Pastor Bert Glorie