Op Hemelvaartsdag vieren we dat Jezus teruggaat naar de bron van waaruit Hij leefde. Hij komt thuis bij zijn Vader. De leerlingen die getuige zijn van zijn terugkeer naar de Vader, mogen niet naar de hemel blijven staren. Zij moeten hun blik naar voren richten, want het gaat om de toekomst. Zij worden de wereld ingezonden om het goede nieuws van Gods onvoorwaardelijke liefde te vertellen, zoals ze die zelf ervaren hebben in Jezus. God laat de vrienden en vriendinnen van zijn Zoon niet in de steek. Dat deed Hij toen niet, dat doet Hij nu nog niet. Maar ook van ons wordt gevraagd niet te veel naar de hemel te staren. Er zal ook voor ons hopelijk ooit een thuiskomst zijn bij de Vader, maar wat wij nu te doen hebben, ligt vóór ons. Ook van ons wordt gevraagd er te zijn voor de mensen om ons heen en de mensen die op ons pad komen. Ook wij mogen iets uitstralen van Gods onvoorwaardelijke liefde. Als we dat doen op Hemelvaartsdag, dan wordt dat vanzelf een stralende dag.
U bent welkom bij de viering op Hemelvaartsdag die, in tegenstelling tot de ‘gewone’ vieringen op donderdagochtend, om 10.00 uur zal beginnen.