Het blijkt nog niet mogelijk te zijn om kerkdiensten te organiseren in de kapel van De Horstenburgh. De corona-regels kunnen daar onvoldoende gehandhaafd worden. Ook is het mensen van buiten De Horstenburgh nog niet toegestaan om de vieringen bij te wonen. Voorlopig wordt daarom afgezien van het organiseren van vieringen in De Horstenburgh. In september kunnen we er naar alle waarschijnlijkheid weer mee beginnen. Als u iemand in De Horstenburgh of in Huize Agatha kent die een bezoekje van mij op prijs stelt of graag de communie zou willen ontvangen, neem dan gerust contact met mij op.