Zaterdagavond 22 mei is Jan Beentjes in de St.Victorkerk in Obdam onderscheiden met de hoogste kerkelijke onderscheiding Pro Eclesia et pontifice: voor Kerk en Paus.
Deze onderscheiding is bij het bisdom aangevraagd en als die akkoord zijn, sturen ze de vraag door naar de paus. De Heilige Stoel heeft zijn toestemming gegeven voor deze pauselijke onderscheiding. Het bijzondere is, dat deze onderscheiding alleen wordt uitgereikt na 25 jaar als vrijwilliger in de parochie, en dat je je op velerlei gebied hebt ingezet. Jan heeft de 25 jaar nog niet gehaald en is toch met deze allerhoogste kerkelijke onderscheiding gedecoreerd. En dit is niet verwonderlijk als je de waslijst aan activiteiten bekijkt waar Jan zich binnen de parochie mee bezig houdt.
Jan is een onmisbare kracht binnen de Victorparochie. Vanaf 2004 zingt hij in het koor Entre Deux van de parochie, vanaf 2007 is hij de technische man binnen het bestuur van de St.Victorparochieraad, vanaf 2011 verzorgt hij het secretariaat.

In het kerkbestuur doet Jan zoveel mogelijk onderhoud aan de kerk en de pastorie zelf.
Dat gaat van de verlichting controleren en een lampje vervangen tot een compleet nieuw lichtplan. Van de goten uithalen tot hele nieuwe zinken goten aanbrengen of herstellen.
Het inspectierapport van de monumentenwacht wordt door Jan nauwkeurig doorgenomen en alle punten waar herstel of verbetering nodig is, doet Jan zelf het herstelwerk.
Omdat Jan letterlijk ieder plekje van de kerk en de pastorie kent, weet hij er ook heel veel over te vertellen. Dat doet hij graag en ieder jaar komen er schoolklassen en andere groepen die een rondleiding krijgen.
Speciale projecten zoals de bouw van de toiletruimte of de installatie van een nieuw hoogaltaar, het bouwen van een urnenmuur, het is Jan die daar met zijn eigen handen het meeste werk verzette. Ook de hele aankleding er omheen met de paden en de verlichting doet Jan zelf, met hulp van de tuinonderhoudmensen. Ook toen de toren groot onderhoud nodig had, stond Jan zelf het meest op de steigers. Inmiddels zijn ook de kozijnen en de verwarming aangepakt, waarbij Jan de controle doet en hand en spandiensten verricht. Door zijn inzet voor het cultureel erfgoed op technisch en sociaal vlak, kan de gemeenschap van Obdam hun prachtige monumentale panden blijven koesteren.

Het secretariaatswerk is veel omvattend. Een korte greep hieruit; bestellingen plaatsen zoals de communie, kaarsen, misboekjes, olie, stencilpapier en postpapier, koffie/thee en papierenbekers etc.
Ook het maken van het rooster voor de vieringen, zodat voorgangers, lectoren, koren, misdienaars e.a. op de hoogte zijn. Het parochieblad Kerkvizier wekelijks in elkaar zetten en afdraaien. Zorgen dat de website van actueel nieuws wordt voorzien. Parochiemail beantwoorden, post verzorgen.
Jan is een sociaal persoon met een warme belangstelling voor zijn medemens, hij heeft een luisterend oor. Vooral voor de mensen die het secretariaat bezoeken om misintenties door te geven, nadat hun partner is overleden. Kortom je kunt altijd een beroep op hem doen.

Bij Entre Deux regelt hij diverse dingen voor het koor. Kerk openen, koffie zetten, kachel aan, lichten aan, orgel klaarzetten. Vanuit een andere taakveld zorgt hij er voor dat de leden van de tekstgroepen de liturgie toegestuurd krijgen, die nodig zijn voor het samenstellen van een viering, die Entre Deux verzorgt. Tevens krijgen de lectoren van het koor via Jan altijd de papieren voor de viering met daarin dan weer eventuele actualiteiten.
Als het nodig is, verricht Jan ook kostersactiviteiten en is hij gastheer als er mensen komen voor een vergadering
Pastor Bert is blind en heeft daardoor veel extra hulp nodig. Vanaf het begin heeft Jan zich daarvoor beschikbaar gesteld en allerlei klusjes stilzwijgend voor hem gedaan. En dat terwijl hij al zoveel werk had in de parochie. Elke dag is Jan op de pastorie of in de kerk te vinden.
Wij zijn heel dankbaar voor alle activiteiten die Jan voor de parochie deed en doet. Hij heeft deze prachtige onderscheiding dubbel en dwars verdiend.

Namens de Parochieraad St.Victor
Gerda Wester
secretaris