Kinderen (en uiteraard ook volwassenen) die het Heilig Vormsel toegediend krijgen, worden op het voorhoofd gezalfd met chrisma. De vormheer zegt dan: ‘ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods’. Daarmee zijn ze dan volledig opgenomen in de geloofsgemeenschap. Vijf vormelingen waren er dit jaar in onze parochie. Het lijkt een klein aantal en dat is het natuurlijk ook, maar ik heb zelden zo’n mooie vormselviering meegemaakt als afgelopen vrijdag. Pastor Nico Knol was vormheer. Hij gaf ruim aandacht aan de kinderen, die ook wel serieus op zijn vragen ingingen. En dan was er de prachtige zang van Tjesse, Lotte en Jelline Hoebe, bij één lied ook nog bijgestaan door hun vader Marcel. En de medewerking van pastor Anne-Marie van Straaten die alles goed had voorbereid, samen met Margretha Mol. Het was een viering waarin we voor alles de tijd namen en die daarom ondanks het kleine aantal vormelingen vijf kwartier duurde, maar ik denk niet dat er iemand was die zich verveeld heeft. De heilige Geest was bijna letterlijk ervaarbaar…