We leven al maandenlang in een vrijwel gesloten wereld. We ontmoeten veel minder mensen dan voor die tijd. Vaak voelen we ons belemmerd in onze bewegingsvrijheid. Maar er is hoop! Alle oudere mensen die dat willen, zijn al gevaccineerd. Zelf ben ik komende zaterdag aan de beurt. Daags voor Pinksteren krijg ik mijn eerste prik. Hoewel we ons allemaal nog aan de regels moeten houden, voel je je door de vaccinatie toch wat vrijer. Aan de onzekerheid, de angst en de eenzaamheid kan langzaamaan een einde komen. We mogen weer meer bij elkaar op bezoek en durven elkaar weer te knuffelen. Onze wereld gaat weer open, zoals de wereld voor de apostelen openging op die eerste Pinksterdag. Na de dood van Jezus waren ze de wanhoop nabij. Ze durfden bijna niet op straat te komen en trokken zich terug in een bovenzaal. Hoe moest het nu verder… Ze zagen Jezus nog wel een paar keer op mysterieuze wijze in hun midden verschijnen, maar dat was niet voor iedereen geloofwaardig. Op het Pinksterfeest, het Joodse oogstfeest, kregen ze een prik van de heilige Geest. Daardoor kwam er heilig vuur in hen. Ze gooiden de deuren open en begonnen op straat over Jezus te vertellen. Iedereen hoorde hen spreken in zijn eigen taal. Zo enthousiast waren ze.

Laten we bidden dat ook in ons de heilige Geest mag komen; dat ook wij het heilig vuur mogen krijgen, waardoor we weer toekomst zien voor onszelf en voor anderen, in het voetspoor van Jezus.

Kom heilige Geest, vervul de harten van wie in U geloven;
Beziel ons met uw adem, ontsteek in ons hart het vuur van uw liefde.
Dat de duisternis ons niet meer bang maakt en wij alles gaan zien in uw licht.
Amen.