De Vastenaktie 2021 van regio ‘de Waterkant’ stond in het teken van Bake for Life. Een stichting die in 1999 door Marleen Pater is opgericht om via opleiding en werk in het bakkersvak kansarme gehandicapten in Oeganda en Kenia een mooiere toekomst te bieden. Ondanks de covid-19 maatregelen konden de opleidingen doorgang vinden, alleen gingen de opleiders naar kleinere bakkerijtjes waar in kleine groepjes het bakkersvak werd aangeleerd.

Hierdoor werden financiële reserves fors aangesproken. Ook moesten er keuzes gemaakt worden: wanneer de salarissen niet uitbetaald worden, omdat het werk minder wordt, is er geen inkomen, en dan gaan de mensen elders op zoek naar ander werk. Met het vertrek van die mensen verdwijnt ook de ‘know how’. Door de salarissen uit te blijven betalen is de ‘know how’ behouden, maar zijn de financiële reserves nog meer aangesproken. Door die buffer aan te vullen, heeft Bake for Life meer kans van voorbestaan. Daarom staat de Vastenactie in onze regio ook dit jaar in het teken van Bake for Life.

Na de vieringen van 12, 20 en 26 maart en na de vieringen van 3 en 9 april houdt de MOV-groep voor dit doel een deurcollecte.

In Oeganda en Kenia zijn nu 5 bakkerijen waar mensen met een handicap opgeleid worden tot bakker. In het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in opleiding van de leidinggevenden van de bakkerijen. Voor de ruim 140 werknemers en hun families maakt Bake for Life het verschil met uitzicht op een betere toekomst en met ruimte voor dromen die uitkomen.
Daarnaast zijn er ruim 100 kleinere bakkerijtjes. Kansarmen kunnen na een korte opleiding direct aan de slag en een inkomen genereren door het bakken van diverse producten met een frituurpan.
Het aanleren van het traditionele bakkersvakmanschap geeft deze mensen een eerlijk bestaan. Met het bakken van brood verdienen ze een salaris waarmee ze in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Vastenaktie Nederland heeft Bake for Life als doel goed gekeurd en een eigen projectnummer gegeven: 401845. Mocht u iets willen geven, vermeld dan het projectnummer bij de overmaking, zodat uw bijdrage ten goede komt van Bake for Life. Het rekeningnummer van de Vastenaktie is: NL21 INGB 0000005850.

Let op!
De opbrengst vanuit de parochies wordt door Vastenaktie Nederland aangevuld met 50%. Dus als u bijvoorbeeld € 5,00 in de collecteschaal doet, wordt dat € 7.50 voor Bake for Life.