In deze tijd waarin wanhoop vaak overheerst,
wensen wij u lichtpuntjes toe op uw pad.
Dat er vrede mag zijn bij u thuis,
in de wereld om ons heen en in Oekraïne,
dat het grote licht van het Paasfeest
ons mag leiden naar een nieuwe toekomst,
een toekomst vol hoop en vreugde.

Wij wensen u allen een zalig Paasfeest!

Namens de Parochieraad van de Sint Victorparochie
Pastor Bert Glorie