Het  is zondagmiddag, Eerste Paasdag. De Goede Week is weer voorbij, de week waarin we de laatste dagen van Jezus hebben herdacht. Het is een week die voor priesters en pastoraal werkers en actieve vrijwilligers in de kerk vaak een ware uitputtingsslag is. Voor mij begon het op woensdagavond. Ik was door mijn collega Álvaro meegenomen naar de Chrismamis in de kathedraal in Haarlem. Tijdens deze Mis worden de oliën gewijd die onder meer gebruikt worden voor doopsel en ziekenzalving. Tevens hernieuwen de priesters daar hun wijdingsgelofte. In die Mis zijn ook gewone parochianen welkom uit het hele bisdom. Sommige parochies komen met een vertegenwoordiging van het bestuur en er komen ook veel vormelingen. Voor mij was het de eerste keer dat ik erbij was en ook de eerste keer dat ik mijn gelofte als priester kon vernieuwen. Het was een indrukwekkende plechtigheid: heel veel priesters bij elkaar, een goed koor, een inspirerende preek van de bisschop… Kortom: een goede start van de Goede Week.

Op Witte Donderdag hadden we hier ’s morgens de viering waarin het Laatste Avondmaal herdacht wordt in de kapel. Met zo’n twintig mensen was dit een sfeervol gebeuren. Daarna kwamen de kinderen van De Caegh in twee groepen naar de kerk voor hun Paasviering. Daar kan ik ook van genieten, zoveel kinderen in de kerk.

Vrijdagmiddag baden we in de kapel met een klein groepje de Kruisweg. ‘s Avonds verzorgde het koor Sing@Victor de Goede Vrijdagviering met het lijdensverhaal van Jezus. Ik kon er zelf niet bij zijn wegens verplichtingen in een andere parochie, maar hoorde dat het erg mooi was. Zaterdagochtend was hier in de kerk de afscheidsdienst van Kitty Driessen. Ook daar kon ik helaas niet bij zijn, want op diezelfde tijd was de Paasviering in De Horstenburgh. Het is fijn als je op zo’n moment een beroep kan doen op een lid van de avondwake-uitvaartgroep. Dat was in dit geval Peter van Diepen die de honneurs uitstekend waarnam. In De Horstenburgh kon ik intussen het Paasfeest inluiden in een volle kapel.

’s Avonds was in de kerk uiteraard de Paaswake, dit jaar met het koor Entre-Deux. Dit was tevens de laatste viering waarin Sandra Hoffer het koor dirigeerde. Met een bos bloemen en een kaars hebben we afscheid van Sandra genomen en haar bedankt voor haar inzet. Ik kan Sandra uiteraard niet zien dirigeren, maar door de jaren heen heb ik wel gemerkt dat zij Entre-Deux goed en genuanceerd heeft leren zingen. Hopelijk vindt het koor snel een opvolger voor haar.

De kerk was prachtig versierd. Dat kan ik natuurlijk ook niet zien, maar als de bloemengroep aan het werk is, kom ik altijd wel even kijken met mijn handen en dan voel ik toch wel dat de bloemstukken en boeketten heel mooi zijn. Ik wil hier dan ook de bloemengroep hartelijk bedanken en ook Dekker Chrysanten voor de geleverde bloemen. Ook de kosters wil ik bedanken en de koorleden en iedereen die heeft meegewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van al deze vieringen. En dan vergeet ik bijna nog te zeggen dat hier vanochtend, op Eerste Paasdag, ook een prachtige viering was, waarin pastor Nico Knol voorging. Het was waarschijnlijk zijn laatste Mis hier in de parochie, want in juni gaat hij onze regio verlaten en wordt hij pastoor in Amsterdam-Noord. Zelf was ik vanochtend weer elders. En nu is het tijd om even uit te rusten en te genieten van het mooie weer. Als u dit leest, zitten we nog in het octaaf van Pasen, de acht dagen die de ‘Paasvakantie’ minstens mag duren. Ik hoop dat u fijne Paasdagen hebt gehad en misschien hebt u ook, net als ik, goede herinneringen aan de afgelopen Goede Week.