De tijd dat er in Obdam vastenzakjes werden uitgedeeld en ook weer ingezameld, is lang voorbij.
We beperken ons nu in de veertigdagentijd tot een deurcollecte aan het eind van elke viering in het weekend en als het kan ook een woordje over het project dat gesteund wordt. Dat laatste was dit jaar niet moeilijk, want het ging om Bake for Life, een initiatief van ‘onze’ Marleen Pater-Bijvoet. Op zaterdagavond 26 maart vertelde Annet Smal over dit project en in de meeste andere vieringen deden de leden van de MOV-groep dat. Zij verzorgden ook de deurcollectes die met elkaar een eindbedrag opleverden van € 696,00. Vastenaktie Nederland vermeerdert dit bedrag met 50%, zodat de opbrengst uit onze parochie het bedrag van € 1000,00 overschrijdt. Ongetwijfeld zijn er ook nog parochianen die via de rekening van Vastenaktie Nederland geld voor dit project hebben overgemaakt. In alle parochies van regio de Waterkant is Bake for Life op deze manier onder de aandacht gebracht. En er zijn parochies waar de vastenzakjes nog wel worden verspreid en waar de opbrengst dus veel hoger is. Bake for Life zal dus een flink bedrag tegemoet kunnen zien, waarmee weer een groot aantal opleidingsplaatsen voor gehandicapten in bakkerijen in Oeganda en Kenia kan worden gerealiseerd. Namens de MOV-groep hartelijk dank aan eenieder die daaraan heeft bijgedragen.