Tot haar grote verrassing is Trudy Komen afgelopen dinsdag onderscheiden met het lidmaatschap van de orde van Oranje Nassau. Naast allerlei andere werkzaamheden die ze als vrijwilliger doet, is ze in onze parochie lid van de MOV-groep. MOV staat voor missie, ontwikkeling en vrede. Het is via Trudy dat de Victorkerk warme banden heeft met Dorcas, een christelijke ontwikkelingsorganisatie waarvoor ze ook actief is. Met behulp van Dorcas is er destijds een groep jongeren uit Obdam naar Tanzania geweest om daar het Sint Victorziekenhuis te helpen bouwen. Daarna is er nog een tijd lang geld ingezameld voor dit ziekenhuis. Trudy was daar actief bij betrokken. Omdat Dorcas dit project heeft losgelaten, zijn de contacten met het Sint Victorziekenhuis verwaterd, maar Trudy is actief gebleven, zowel bij Dorcas als bij ons. De MOV-groep organiseert de collecte en spreker bij de Vastenactie, de inzameling voor de Adventsactie en de kerkdienst in de vredesweek. Helaas hebben de leden van deze groep aangegeven na dit jaar te willen stoppen. Als je zo’n staat van dienst hebt als Trudy, dan is dat begrijpelijk, maar voor de parochie is het een aderlating. In deze tijd waarin de oorlog zo dichtbij komt, kan het geen kwaad om te bidden voor en te bouwen aan vrede.

Trudy, dank je wel voor het werk dat je voor de parochie hebt gedaan en hartelijk gefeliciteerd met je welverdiende onderscheiding.