Op zondag 15 mei wordt pater Titus Brandsma in Rome heilig verklaard. Ik heb veel bewondering voor deze kleine karmeliet en was dan ook graag naar Rome gegaan om de heiligverklaring bij te wonen, maar zo kort naar mijn Lourdesreis wilde ik niet nog een keer weggaan en mijn herderlijke plicht roept me volgende week zondag naar Hoogwoud. Er is trouwens wel een connectie tussen Titus Brandsma en Hoogwoud. In de biografie die oud-journalist Ton Crijnen over hem schreef, wordt namelijk gerept van een rozenkrans van Titus Brandsma die in bezit zou zijn van zijn nicht Sjoerdje Beuker-Brandsma uit Hoogwoud. Sjoerdje is inmiddels overleden, maar ongetwijfeld zijn er in de familie Beuker veel relikwieën aanwezig van pater Titus. Maar de bekendste rozenkrans van Titus Brandsma is ergens anders terechtgekomen. Die rozenkrans maakte hij van touwtjes en stukjes hout in 1942 in kamp Amersfoort, waar hij op dat moment gevangen zat. Hij was opgepakt, omdat hij als geestelijk adviseur van de katholieke journalistenvereniging het land door was gereisd langs de redacties van katholieke dag- en weekbladen om ze ertoe te bewegen geen advertenties van de NSB en andere pro-Duitse organisaties te plaatsen. Hij had al vroeg ingezien dat het nationaal socialisme voor katholieken geen enkel perspectief bood. Uiteindelijk moest hij dat met zijn leven bekopen. Er valt veel meer te vertellen over deze vrome, felle en zeer actieve Friese pater. Ik raad u aan alles over hem te lezen wat los en vast zit. En we mogen hem natuurlijk ook aanroepen, zeker in deze oorlogstijd. Laten we bidden, op voorspraak van de nu nog zalige, maar straks heilige pater Titus Brandsma, dat de oorlog en het geweld in Oekraïne spoedig voorbij mogen zijn.