Vanaf zondag, 3 juli, beginnen de vieringen op zondagochtend niet om 10.00 uur, maar om 9.30 uur. Vrijwel alle parochies in onze regio hadden tot nu toe vieringen op zondagochtend om 10.00 uur. Na het vertrek van pastor Nico Knol is het echter niet haalbaar meer om alle parochies op dat tijdstip van een voorganger te voorzien. Daarom is het nu zo dat pastor Álvaro, pastor Anne-Marie en ik op zondag telkens twee vieringen doen, één om 9.30 en één om 11.00 uur in een andere parochie. We noemen dit het zomerrooster, omdat we hopen dat er in onze regio binnenkort een priester komt om pastor Nico op te volgen, maar eerlijk gezegd achten we die kans gering. Hoe we dan verder gaan, weten we nog niet.
Voor de Sint Victorkerk blijft het dus voorlopig 9.30 uur op de eerste en derde zondag van de maand. Aan het tijdstip van de viering op zaterdagavond verandert niets. In het tweede, vierde en eventueel vijfde weekend van de maand is er op zaterdagavond een viering om 19.00 uur.