Beste mensen,

Op dit moment zijn er veel ingrijpende veranderingen binnen de katholieke kerk. Ook onze parochie heeft hiermee te maken. Denk aan de vele kerksluitingen, te kort aan priesters en andere voorgangers. Maar ook specifieke zaken in onze eigen parochie, zoals wat gaat er gebeuren met het kerkplein, wie bezoeken onze kerk nog meer, hoe staan we er financieel voor, wat doen we aan verduurzaming etc.

Graag nodigen wij u daarom uit voor een informatieavond op 16 februari om 19.30 uur, in de kerk.

We ontvangen u met een kopje koffie of thee. Daarna zullen mensen van de parochieraad en Peter Bakker vanuit regio De Waterkant het één en ander toelichten.

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en kunnen we na praten over de informatie van de avond.

We hopen dat veel mensen gehoor geven aan deze uitnodiging.

Tot ziens op donderdag 16 februari.

De Parochieraad Sint Victor Obdam

Bert Glorie
Win Bijman
Peter Wortel
Jan Beentjes
Ellen de Boer
Anny de Boer
Gerda Wester