Na het dieptepunt van Goede Vrijdag, waarop we de dood van Jezus herdenken, volgt Stille Zaterdag. Het is de Sabbatdag, de Joodse rustdag. Jezus ligt in het graf. In de avond is die dag voorbij. Bij de Joden begint de nieuwe dag namelijk in de avond. En zo kunnen ook wij op zaterdagavond al de zondag vieren, zeker op deze zaterdagavond, waarop we gedenken dat Jezus werd opgewekt uit de dood. Het licht van de Paaskaars komt de kerk binnen en het nieuwe doopwater wordt gezegend. Bij de lofzang gaan de klokken, die op Goede Vrijdag stil waren, weer luiden en we horen hoe het de vrouwen rond Jezus waren die als eersten ontdekten dat het graf leeg was. Aan het eind van deze viering kunnen we elkaar een zalig Pasen toewensen, maar ik wil dat nu al doen.
Ik wens u allen, mede namens onze Parochieraad van harte een zalig Pasen toe.