Er is veel gaande in de parochies.
Zoals u al in verschillende krantenberichten heeft kunnen lezen, maken wij ons zorgen dat de Sint Victorkerk moet sluiten. Dat komt natuurlijk doordat er minder mensen wekelijks naar de vieringen gaan maar dat komt ook door het beleid. Waarom zou je nog je vrije tijd en energie steken in een kerk die toch dicht gaat? Wij, de Parochieraad, doet er alles aan om de kerk zo lang mogelijk open te houden.
Dan moet je dus niet eens per maand een viering in Wognum organiseren met drie voorgangers waarbij alle andere kerken verplicht dicht moeten zijn. Dat ondermijnt het open houden van de eigen kerk. Dit is slechts één voorbeeld.
Afgelopen week heeft de burgemeester nog een laatste poging gedaan om het bisdom mee te krijgen in de ontwikkeling van een Dorpsplein in de kerktuin. Dit is niet gelukt. Ondanks al het werk en alle plannen van het Doe-Team blijft het bisdom tegen, terwijl de berekeningen van onszelf maar ook van de door het bisdom aangestelde taxateur duidelijk laten zien dat de voordelen heel groot zijn. De investering in de tuin en ons Kerkplein geven een blijvend hogere waarde zowel in geld als in gebruik.
Daarom roep ik iedereen op om de actie Houd de kerken open! te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de folder die achter in de kerk ligt en op de pastorie of klik hier. Deze uitnodiging is voor iedereen die mee wil. Dus ook als u geen regelmatige kerkganger bent. U kunt ook het kaartje of een andere steunbetuiging op sturen en aangeven dat u de actie wel steunt, maar niet mee gaat.

Nog enkele acties waarbij uw inbreng ook zeer gewenst is.
Zondag 8 oktober, kunt u meelopen met de kapellentocht naar Heiloo. Zie het bericht elders op de website.
Alle vrijwilligers van de parochie zijn uitgenodigd met partner voor de vrijwilligersavond op 21 oktober en om alvast in de agenda te zetten De Veiling op 3 november.

Win Bijman, voorzitter Parochieraad