Het verlies van een partner, kind of ouder is één van de ingrijpendste gebeurtenissen in het leven.
Ieder beleeft dit op een eigen wijze. In het begin is de overledene nog heel nabij. Langzamerhand dringt het door dat het afscheid definitief is. Ook moeten er in de eerste periode nog vele praktische zaken geregeld worden. Er komt nog veel bezoek. Maar dan… volgt er dikwijls een periode van leegte.
Bijeenkomsten rond ‘Verlies en Rouw’ bieden dan gelegenheid om de ervaring, herinnering en verdriet met anderen te delen en elkaar te bemoedigen. Men kan elkaar ook inspireren rond het verder gaan. Daarvoor worden er vier bijeenkomsten aangeboden.
De leiding van de bijeenkomsten rond ‘Verlies en Rouw’ is in handen van Marlies Mol. Marlies is lid van de werkgroep ‘Omzien naar Elkaar’ in de St. Lambertusparochie in De Weere en is HBO geschoold vitaliteitscoach. Jan Verbruggen, gepensioneerd pastor, zal als gastheer en pastor bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.
De deelnemers kunnen de laatste avond een financiële bijdrage geven in een gesloten enveloppe.
De bijeenkomsten zijn gepland op de dinsdagen 10 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november telkens om 19.30 uur in het parochiecentrum naast de St. Bonifatiuskerk in Spanbroek.

U kunt zich opgeven bij: Jan Verbruggen, Meerkoet 6, 1715HJ Spanbroek,
0226-351951 of jcj.verbruggen@quicknet.nl
Geef dan het volgende aan ons door: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Hartelijke groet,
Marlies Mol en Jan Verbruggen