Binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam zal de komende paar jaar meer dan de helft van de kerken verdwijnen. In eerste instantie worden bijna honderd van de 164 kerken gesloten en uiteindelijk zullen er nog maar 28 centrale kerken levensvatbaar zijn. De beleidsmakers in het bisdom baseren hun plannen op financiële aspecten. Wanneer een kerk inteert op het vermogen moet ze sluiten, ook al is er voldoende vermogen. Ook wordt gekeken naar het aantal kerkgangers in het weekend en naar bv. het aantal dopelingen of vormelingen. Wat niet telt is de wens van de parochianen zelf.

Een aantal initiatiefnemers is van mening dat parochianen zelf een stem horen te hebben in het proces over de toekomst van hun kerk. Zij hebben daar al die jaren voor betaald en hebben hun volle inzet voor het parochieleven gegeven. Zonder hun stem, gaat hun gemeenschap verloren en keren gelovigen de kerk de rug toe.  Daarom zijn zij naar de bisschop gegaan met de boodschap dat parochianen volop betrokken dienen te worden. ,,Neem geen beslissingen zonder overleg’’, is de boodschap. Zij voelen zich gesteund door het nieuwe beleid vanuit Rome dat bisschoppen oproept iedereen in de kerk uit te nodigen om deel te nemen aan een gesprek over geloof en kerkzaken.

De bisschop heeft toegezegd dat hij geen besluit kan nemen wanneer het proces niet juist is verlopen omdat parochianen onvoldoende zijn betrokken. Daarom vinden wij het belangrijk om onze stem massaal te laten horen. U kunt het verschil maken door de volgende petitie te steunen.

Inhoud van de petitie:

  • Parochianen uit geloofsgemeenschappen met voldoende financiële middelen en vrijwilligers moeten actief en optimaal betrokken worden bij het besluit om hun kerk(gemeenschappen) in stand te houden. Dit doet recht aan de (financiële) inspanning van geloofsgemeenschappen die hun parochie tot nu toe in stand hebben gehouden.
  • De huidige diversiteit aan vieringen en samenkomsten dient te blijven bestaan, waarbij in elke gemeenschap ruimte wordt geboden aan zowel eucharistievieringen volgens een roulatiesysteem, als aan vieringen o.l.v. voorgangers uit de eigen gemeenschap.
  • Het bisdom wordt opgeroepen om de geluiden van de huidige generatie van ontwikkelde, zelfstandige en verantwoordelijke gelovigen serieus te nemen en met hen in dialoog te treden.

U kunt ook meegaan met een gratis bus om deze petitie aan te bieden op zondag 29 oktober om 13.30 uur in de kathedraal te Haarlem. Daar wordt ook een mooi muzikaal programma aangeboden. Vanuit zoveel mogelijk parochies vertrekken bussen om ca. 12.15 uur, in principe vanaf de plaatselijk kerk.

Hoe kunt u deelnemen aan de petitie en aan de busreis?

  • Vul de antwoordkaart die u vindt in de Rotonde in, of print onderstaand formuliertje uit (of schrijf het over).
  • Doe hem in een envelop die u ongefrankeerd in de brievenbus kunt doen (vóór 19 oktober)
  • Op de envelop schrijft u het adres: actiecomité ‘Houd de kerken open’, antwoordnummer 74707, 1747 ZB te Tuitjenhorn.

—————————————————————————————————————–

⃝        Ja, ik doe mee met de petitie

⃝        Ja, ik ga mee met de bus naar Haarlem op 29 oktober

 

Familie:                       …………………………………………

Adres:                          …………………………………………

Parochie:                     …………………………………………

Aantal personen:         …………

Handtekening:             …………………………………………

—————————————————————————————————————–