Wij vroegen u in de afgelopen maand om uw stem uit te brengen voor onze Sint Victorkerk. Via de website, de Rotonde en vanaf de preekstoel tijdens de vieringen, deden we deze oproep en…. u heeft ons gesteund.
10 Oktober was het zover, de uitreiking van de cheque van de Rabo Club Support.
Deze keer kwam er een medewerker van de Rabobank de cheque persoonlijk overhandigen. Namens de stichting Restauratie en onderhoud Victorkerk, namen Peter Wortel en Kees Reus de cheque in ontvangst.

De opzet om voor club of stichting geld te verdienen is geslaagd.
Elke stem leverde geld op. In totaal hebben wij het mooie bedrag van €421,42 in ontvangst mogen nemen.. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. We hopen voor het volgend jaar weer op uw stem te mogen rekenen en natuurlijk ook die van nog vele andere parochianen.

Parochieraad Sint Victor