Tweede fase van de Synodale Consultatie
Drie jaar geleden gaf paus Franciscus het startsein voor een ‘synode over synodaliteit’ onder de titel ‘Voor een Synodale Kerk. Gemeenschap, participatie, missie’.
Wereldwijd is er in 2021 gesproken over dit onderwerp, waarbij zowel katholieken als niet-katholieken hun mening konden geven. Ook in ons dekenaat is er in dat kader een bijeenkomst gehouden, waarvoor de parochianen van de Waterkant uitgenodigd waren. De gespreksresultaten zijn via de bisschoppenconferenties naar Rome gezonden. Daar werd in oktober 2023 een synode gehouden, waaraan niet alleen bisschoppen, maar ook andere mensen hebben deelgenomen, waaronder voor het eerst een aantal vrouwen. Maar dat was nog maar een tussenstap. We gaan nu de tweede ronde in, waarin wij als betrokken leden van de kerk en andere belangstellenden van gedachten kunnen wisselen over de thema’s die tot nu toe naar voren zijn gekomen. In dit proces denken we biddend na over hoe alle gedoopte gelovigen (leken, religieuzen, diakens, priesters, bisschoppen) Gods volk vormen onderweg op aarde onder aanvoering van de Heilige Geest. Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben.
De volgende gespreksthema’s worden ons aangereikt:

Thema 1: Ons gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn
Thema 2: Vorming in een missionaire Kerk
Thema 3: Deelname aan een verwelkomende Kerk
Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

U krijgt de gelegenheid om over deze thema’s mee te praten in onze regio. De bijeenkomst voor de parochies in regio De Waterkant is gepland op
zaterdag 13 april a.s. van 10.00 tot -12.00 uur in de Hiëronymuskerk te Wognum (Kerkweg 1).
Ter voorbereiding is veel materiaal te raadplegen op de officiële website van de RK Kerk in Nederland: https://www.rkkerk.nl
Hebt u vragen over dit synodale proces of wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst in onze regio, dan kunt u zich wenden tot pastoor Alvaro Rodriguez Luque: e-mail: pastoor@parochiesdewaterkant.nl of Tel.: 06-87375420.