Het kerkbestuur van de parochies van De Waterkant is op zoek naar versterking. Het gaat om de functies secretaris en penningmeester. Voor beide taken is momenteel iemand benoemd op voorspraak van het bisdom (Cees Backer). Zijn opdracht was om met de andere bestuursleden een aantal zaken op orde te brengen, na het ontslag van het vorige bestuur. Het bestuur heeft hier de afgelopen drie jaren hard aan gewerkt. Er zijn ook weer enkele vrijwilligers uit de kerken van De Waterkant toegetreden tot het bestuur, te weten Ruud ter Schure en Peter Bakker. Het is voor de toekomst van belang om de functies van secretaris en penningmeester te laten vervullen door vrijwilligers die van harte zich willen inzetten voor de kerkgemeenschappen in ons samenwerkingsverband en die hier geworteld zijn. Het katholieke geloof in De Waterkant heeft toekomst als wij ook middels inzet op praktische zaken als secretariaat en financiën tot instrument van de heilige Geest willen zijn. Wij hopen dat er in onze regio mensen zijn die zich tot deze taken geroepen voelen. Uiteraard zal eerst een nadere kennismaking wenselijk zijn om uitleg te krijgen over het werk en de hoeveelheid tijd die ermee gemoeid zal zijn. Voor de functie van penningmeester mag gerekend worden op ongeveer 8 uur in de week en voor de functie van secretaris ongeveer 4 uur in de week. Mocht u meer willen weten over deze functies of er over willen spreken, neemt u dan s.v.p. contact op met Cees Backer via penningmeester@parochiesdewaterkant.nl of 06-41184346.
Er is voor beide functies op aanvraag een functieprofiel beschikbaar.

Voorzitter kerkbestuur, pastoor Alvaro Rodriguez Luque