In onze parochie is 10 oktober een memorabele dag. Het is namelijk de feestdag van Sint Victor, onze patroonheilige. Sinds enige jaren hebben we de gewoonte om rond die datum een erespeld uit te reiken aan iemand die zich op een bijzondere manier als vrijwilliger verdienstelijk heeft gemaakt.

Dit jaar viel die eer te beurt aan Lucia Neefjes. In de kerkdienst van zaterdagavond 12 oktober kreeg zij de Victorspeld uitgereikt door Win Bijman, de voorzitter van de Parochieraad.

Lucia was al voor haar trouwen actief als kerkwerkster. Toen in Obdam het verzorgingshuis De Horstenburgh werd opgericht, begon zij ook daar schoon te maken. In De Horstenburgh nam ze de eetzaal, de gangen en de kapel voor haar rekening. Nu houdt ze alleen nog de kapel bij, maar dat is een grotere klus dan je zou denken. Behalve schoonmaken omvat het ook het wassen van altaarkleden en gewaden, het verzorgen van het liturgisch vaatwerk, het bijhouden van bloemen en kaarsen enz.

Het organiseren van de vieringen komt daar nog bij, evenals het contact met de bewoners die daaraan willen deelnemen.

Dankzij de tomeloze inzet van Lucia kan er nog steeds iedere vrijdagavond een kerkdienst worden gehouden in De Horstenburgh. Veel bewoners van De Horstenburgh en Huize Agatha maken er gebruik van. Als pastor van de Sint Victorkerk ben ik hier ook blij mee, want ik kom iedere vrijdagavond in een gespreid bedje en op die manier vallen deze parochianen niet buiten de boot.

Ook voor de mensen die over een kerkradio beschikken, was Lucia gedurende de laatste acht jaar contactpersoon. Zij bracht iedere week de mededelingenblaadjes en misboekjes naar alle bezitters van een kerkradio, zodat zij ieder weekend alle kerkdiensten konden volgen. Met deze taak is Lucia onlangs gestopt, maar de kapel van De Horstenburgh blijft ze bijhouden. Daarnaast zingt ze in Het Parochiekoor en is ze de vrouw die naast haar man Nico staat, die al eerder een Victorspeld ontving voor zijn vrijwilligerswerk in de kerk.

We feliciteren Lucia Neefjes van harte met deze erespeld. Zij heeft hem dubbel en dwars verdiend.