U kunt zich nog inschrijven voor het Projectkoor dat gaat zingen op zondag 7 juni, als ik voor het eerst de mis mag opdragen in de Sint Victorkerk. Er worden enkele liederen ingestudeerd en een Nederlandstalige mis. Om een idee te krijgen van deze mis, kunt u op internet het ‘Nicolaas Credo’ opzoeken. Het Projectkoor is met name op zoek naar bassen en tenoren, maar als alt of sopraan kunt u zich ook nog inschrijven.
Neem hiervoor contact op met Nel de Groot, e-mail: j.degroot1@quicknet.nl
of tel.: 072-5714806. De repetities worden gehouden in de Sint Victorkerk op donderdagavond
van 19.30 uur tot 21.00 uur, te beginnen op donderdag 6 februari.
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, te voldoen bij de eerste repetitie.