Installatie-Regioviering op 9 januari 2022

Zondag 9 januari 2022 willen wij in de Waterkant een feest voor alle parochies van de regio organiseren. Op die dag worden Álvaro Rodríguez Luque, Bert Glorie en Nico Knol door Mgr. J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, geïnstalleerd als pastoors van onze regio. De drie priesters hebben de opdracht gekregen om samen het pastoorsambt uit te oefenen voor alle parochies van de Waterkant. De installatieviering is een feestelijke gebeurtenis voor de hele regio en alle parochianen van de parochies van de Waterkant worden uitgenodigd. De viering zal in de Hieronymuskerk te Wognum plaats vinden.

Om deze viering op te luisteren, wordt er een projectkoor opgericht dat onder leiding staat van Pierre van Diepen uit Hoogwoud. Zangers en zangeressen uit al onze parochies kunnen zich daarvoor aanmelden. Op die zondag vieren wij het feest van de Doop van de Heer in de Jordaan, het is de laatste dag van de Kersttijd. Er zullen in de viering dan ook een aantal Kerstliederen gezongen worden. Laten we met elkaar, met alle parochianen van de Waterkant, feest vieren en onze drie pastoors verwelkomen met blijde en hoopvolle klanken.

Het aantal repetities en het tijdstip waarop deze zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Als u zich aanmeldt als belangstellende, dan wordt u daarover zo spoedig mogelijk ingelicht.

U kunt zich voor dit projectkoor opgeven bij Hanneke Ocheda uit Obdam, e-mailadres: hanneke@ocheda.nl. Graag met uw naam, woonplaats en e-mailadres.

Met vriendelijke groeten,
De installatieviering-commissie