Er is in iedere parochie, dus ook hier in Obdam/Hensbroek, een parochiële caritasinstelling (PCI). De PCI beheert geld dat bedoeld is om die mensen in Obdam en Hensbroek te ondersteunen die dat nodig hebben. Vragen om financiële steun worden bekeken zonder aanzien des persoons. In de afgelopen weken zijn er enkele parochianen geweest die de PCI hebben gesteund met een ruimhartige gift. Het bestuur van de PCI dankt deze mensen hartelijk voor hun bijdrage.
Misschien breng ik u hiermee op een idee en wilt u onze PCI in deze donkere dagen ook steunen. Daarom vermeld ik hier nogmaals het rekeningnummer: IBAN NL58 RABO 0340 1957 62  t.n.v. PCI Obdam.

Tevens wil ik u erop wijzen dat hulpvragen altijd welkom zijn. Bent u of kent u iemand die financiële steun nodig heeft en daarvoor nergens anders terecht kan, schroom dan niet om dit bij mij te melden. Het spreekt vanzelf dat uw aanvraag vertrouwelijk wordt behandeld.