Zoals iedere parochie beschikt ook de Sint Victorkerk over een PCI, een Parochiële Caritas Instelling. De PCI is er om financiële steun te bieden aan mensen en gezinnen in Obdam en Hensbroek die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het gaat daarbij meestal om mensen die niet in aanmerking komen voor steun van overheidsinstanties, maar die toch uitgaven moeten doen die dringend noodzakelijk zijn. De PCI financiert deze uitgaven dan geheel of gedeeltelijk.

Met de stijgende prijzen van de gewone boodschappen en de energie, gaan we ervan uit dat er dit jaar vaker dan in de afgelopen jaren een beroep zal worden gedaan op de PCI. Daarom doet de PCI een beroep op u om ons te steunen. Dan kunnen we weer veel mensen de winter door helpen. In andere parochies zijn er mensen die besloten hebben de 190 euro die zij ontvangen ter compensatie van de hoge energiekosten te schenken aan de PCI. Dat zijn dan uiteraard mensen die dat geld zelf niet nodig hebben.
In onze parochie staat de PCI daar ook voor open, maar iedere andere bijdrage is ook welkom.

Op zaterdagavond 12 november is er in de kerk een collecte voor de PCI, maar u kunt als u de PCI wilt steunen ook een bedrag overmaken op bankrekening NL58 RABO 0340 1957 62 t.n.v. PCI Obdam. Het is voor mensen heel moeilijk om te erkennen dat er te weinig geld is om bepaalde noodzakelijke uitgaven te doen, maar voor die mensen zijn we er, dus laat het gerust aan mij weten als u iemand kent die die steun nodig heeft.