Graag brengen we alvast onder uw aandacht dat er op zaterdag 21 oktober een feestavond gepland staat, voor de vrijwilligers van de Sint Victorparochie. Ook uw partner is van harte welkom. We starten deze avond om 19.00 uur met een viering in de kerk en daarna gaan we naar De Brink voor het feest. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
In september ontvangt u de officiële uitnodiging.