Omdat pastor Bert geniet van een welverdiende vakantie, schrijf ik een stukje voor deze Rotonde.  

Ik begin bij onze parochieavond op 16 februari, waarin de parochieraad u heeft bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de Sint Victorparochie. Niet lang daarvoor kwam het regiobestuur van de Waterkant (waar Sint Victor onderdeel van is) met het bericht dat er kerken dicht moeten.

Nu was dat niet nieuw, het bisdom heeft daar ook zelf al een aantal keer over gepubliceerd. Het is helaas onafwendbaar voor kerken, waar bijna geen mensen meer naar de vieringen komen en bijna geen vrijwilligers meer zijn. De corona-tijd, waarin we, om gezond te blijven, fysiek afstand van elkaar moesten houden, heeft daar een versnelling teweeg gebracht. 

 

Gelukkig gaat het met de meeste kerken in de Waterkant en ook in onze kerk best nog goed. Toch kwam het regiobestuur met het idee om tussen 5 en 10 jaar naar één kerk terug te gaan. Iedereen die een viering wil bijwonen om zijn geloof te uiten of om een uur van bezinning met elkaar te beleven, zou dan naar Wognum moeten. Daar zijn wij fel tegen.  

 

Inmiddels is o.a. door de weerstand vanuit de parochieraden dit plan wat versoepeld, maar het plan gaat ons nog steeds te ver. De bedoeling is dat er één keer per maand maar één viering is in de hele regio de Waterkant, waar alle pastores bij zijn. Dus die zondag zijn er negen kerken dicht en is het de bedoeling dat u naar Wognum gaat. Als u dat wilt, is dat natuurlijk helemaal prima.

Wij, de parochieraad van de Sint Victor, geloven er niet in dat er werkelijk veel mensen heen gaan en tot nu toe blijkt dat ook zo te zijn. Dan versnelt dit het proces van kerksluitingen. Wij kiezen voor een geleidelijke weg waarbij we de kerk zo lang mogelijk openhouden. 

 

Mensen gaan naar de kerk voor veel meer dan alleen het geloof. Voor ons als parochieraad, is de parochie ook veel meer dan alleen het geloof. Voor ons is de sociale binding, de steun die mensen ondervinden en de saamhorigheid ook heel belangrijk. Bovendien voelen wij ons verantwoordelijk voor het erfgoed; de prachtige monumentale kerk en pastorie en tuin met begraafplaats er omheen. 

Gelukkig blijven de vieringen door de week in de Marcuskapel en in de Horstenburgh ook doorgaan. 

 

Nog even twee andere punten:

– De Eritreeërs, die nu ieder weekend van onze kerk gebruik maken, gaan dit vanaf 1 september om de week doen. 

– Met de voortgang van het plan om van de voortuin en het Kerkplein een dorpsplein met behoud van parkeren te maken, schiet het niet erg op. Voornamelijk omdat het bisdom geen toestemming wil geven.  

 

Het zijn spannende tijden. Weet dat de parochieraad er alles aan doet om de kerk open te houden en de parochie levend te houden. Uiteindelijk bent u het die beslist hoe lang dat nog lukt. 

 

Win Bijman,

voorzitter Sint Victor Parochieraad