Op Allerzielen, donderdag 2 november, herdenken we onze overleden dierbaren. ’s Morgens om 9.00 uur is er in de Marcuskapel een eucharistieviering. Het is een eenvoudige viering waarin uiteraard wordt gebeden voor de overledenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, maar waarin geen speciale aandacht wordt besteed aan de overledenen van het afgelopen jaar. Dat gebeurt wel in de viering die om 19.00 uur plaatsvindt. Dan wordt de Allerzielenviering gehouden zoals u dat gewend bent, met foto’s en korte levensbeschrijvingen van de overledenen van het afgelopen jaar. Het koor Sing@Victor heeft voor deze viering een toepasselijk lied ingestudeerd. De titel van het lied is tevens het thema van de viering: ‘de mensen die we missen’. Er zijn op deze dag dus twee momenten waarop we bij deze mensen stilstaan: om 9.00 uur in de kapel en om 19.00 uur in de kerk.