Providentia

Geplaatst op: 15 mei 2016

Vorige week vrijdag klom ik samen met Job Jong voor het eerst de toren in om het uurwerk van onze kerk te bekijken. U weet het, om te kijken moet ik vooral mijn oren openzetten. Tree na tree klommen we omhoog over de smalle wenteltrap, maar het zoemende geluid dat steeds harder begon te klinken, leek geenszins op het tikken van een klok.
Met het klimmen werd het ook steeds warmer. Waar gingen we naar toe? Wat voor helse machines stonden daar te draaien. Het bleken ventilatoren te zijn die niets met het uurwerk te maken hadden. Nee, op de omloop vanwaar je ook het uurwerk kon bedienen, bleken drie grote kasten te staan: servers van Prorail, Vodafone en KPN. Vanuit onze kerktoren wordt, via deze servers, het telefoon-, internet- en treinverkeer geregeld. Wist u dat?
Al die servers hebben trouwens ook een ontregelende werking. Door de warmte die ervan afkomt, gaat ons uurwerk sneller lopen. Binnen een halve week staat de klok tien seconden voor. En Job, die moet dan telkens weer de toren in om de klok weer gelijk te zetten. Hij blijft er Jong bij, zullen we maar zeggen!
Maar toch, ik zie daardoor wel de gevolgen van klimaatverandering. Als alle klokken sneller gaan lopen door de toenemende warmte, dan hoeven we de klokken straks nooit meer een uur vooruit te zetten. Dan wordt het vanzelf zomertijd en het wordt daarna alleen nog maar zomerser. Op den duur wordt het dan in de nachtelijke uren niet meer donker en overdag niet meer licht. Niet dat dat voor mij iets uitmaakt, maar ik wilde het toch even vaststellen, of ben ik nu aan het doordraaien…
Hoe dan ook, veel dingen mogen van mij bij het oude blijven. Een klok die traag tikkend telkens de grote wijzer een klein duwtje geeft, van mij mag het zo blijven. Maar met de ontwikkelingen van het internet- en telefoonverkeer ben ik erg gelukkig.
Vroeger geloofde men in de Goddelijke Voorzienigheid. Het was vanuit de hemel dat alles werd bestierd. Het Latijnse woord voor voorzienigheid is providentia. Maar waarin geloven we nu? Zijn het onze internetproviders en hun servers van waaruit alles wordt geregeld? Die moeten dan kennelijk toch zo dicht mogelijk bij de hemel staan. Ikzelf blijf in veel opzichten vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, maar dat er internetproviders zijn, beschouw ik als een zegen.
Pastor Bert Glorie

De kerk dat zijn wij!

Geplaatst op: 15 mei 2016

Beste Parochianen,
U heeft er al veel over gehoord de afgelopen maanden en nu is het zover, het jubileumboek van 125 jaar Sint Victorkerk is uit en het draagt de prachtige titel “De kerk dat zijn wij”.
Het is natuurlijk een boek over de geschiedenis van de kerk maar vooral een boek over de mensen in deze kerk. De mensen die de Sint Victor parochie levend maken en levend houden.
Natuurlijk ben ik niet geheel objectief, dat geef ik toe, maar wat een verschrikkelijk leuk, mooi boek is het geworden.
Het staat vol met prachtige verhalen. Interessante weetjes en vooral heel veel mooie foto’s van alles en iedereen die in en om dit prachtige godshuis iets doet. De vele vrijwilligers, die nu en in het verleden de handen uit de mouwen hebben gestoken om de kerk in de goede staat te houden waar deze nu in verkeert.
Er is natuurlijk ook aandacht voor de vele speciale vieringen die er zijn geweest de afgelopen decennia. U kunt dit boek ook zien als een aanvulling op het boek dat gemaakt is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Dat boek ging nog wat meer over het gebouw en dit boek gaat meer over de mensen. Vandaar de titel “De kerk dat zijn wij”.
We mogen trots zijn op dit boek en natuurlijk ook dankbaar dat het tot stand is gekomen. Ik wil alle mensen die hieraan hebben meegewerkt van harte bedanken en feliciteren met dit mooie resultaat.
Op Eerste Pinksterdag mocht ik het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst nemen uit handen van Gerda Wester-Koomen, een van de drijvende krachten achter het schrijf- en redactiewerk.
Het boek zal, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar zijn op de pastorie in de uren dat het parochiecentrum geopend is en ook tijdens ieder evenement dat te maken heeft met het 125-jarig jubileum van onze kerk. Ook is het te bestellen via onze website: www.sintvictorparochie.nl.
Voor slechts € 19.50 bent u de eigenaar van een prachtig bladerboek, een boek dat herinneringen oproept aan onze Sint Victorkerk en aan allerlei mensen die door de jaren heen konden zeggen: “De kerk dat zijn wij”.
Win Bijman, voorzitter parochieraad Sint Victorkerk Obdam & Marcuskerk Hensbroek

Vrijdag 20 mei Mariaviering in De Horstenburgh

Geplaatst op: 12 mei 2016

Deze viering staat in het teken van Maria, een vrouw met pit! Muzikale medewerking wordt verleend door Cantorgroep De Weere. Voorganger is pastor Bert Glorie. Bewoners van De Horstenburgh en anderen belangstellende zijn van harte welkom! Aanvang 19.00 uur.

Uniek kinderkoor treedt op in Spanbroek

Geplaatst op: 11 mei 2016

Kom zelf ervaren hoe prachtig en zuiver kinderen kunnen zingen en hoe mooi zij een muziek-instrument kunnen bespelen. Welke kinderen? Kinderen van de Koorschool Haarlem.
Het Schoolkoor bestaat uit alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 van deze Koorschool. Zingen en musiceren is hun passie. Zij geven vaak concerten met een grote verscheidenheid aan repertoire, zoals jaarlijks tijdens het Korenlint op de Open Monumentendag in Haarlem, diverse kerstconcerten, het telegraafconcert in de Kathedrale basiliek en zij zingen mee met de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion. Drie jaar geleden traden zij ook op in de Bonifatiuskerk. Dit gevarieerde en korte programma is heel geschikt voor kinderen onder begeleiding van de ouders.
Jan Verbruggen
Meer informatie over de Koorschool vindt u op www.koorschoolhaarlem.nl
Op zondag 29 mei komt dit enthousiaste koor naar Spanbroek, Spanbroekerweg 186, om in de fraaie Bonifatiuskerk een koffieconcert te verzorgen. Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop van het concert wordt er een collecte gehouden.
Vanaf ongeveer 16.15 uur staat er tegen betaling, koffie/thee, wijn of een frisdrankje voor u klaar om gezellig samen te zijn en na te praten over dit mooie concert.
U komt toch ook?

Een mysterie

Geplaatst op: 01 mei 2016

Op 21 april 1891 werd de eerste steen gelegd van de Sint Victorkerk. Op zondag 24 april herdachten we dat feit met een prachtige eucharistieviering, waarin alle koren van onze parochie samen de sterren van de hemel zongen. Oud-pastoor Beemster ging daarin voor.
Maar er verscheen nog een andere bijzondere gast in de kerk. In een mystery box, een soort kast op wielen, werd hij binnengereden tot voor het altaar. Wie zou die gast zijn…
Er had een stukje over de mystery box in een weekblad gestaan. Kennelijk was dat voor veel parochianen aanleiding om te denken dat Pastor Paul Vlaar het moest zijn die uit de mystery box tevoorschijn zou komen. Een logische gedachte. Als er iets in de krant stond over de Sint Victorkerk, dan had pastor Paul daar meestal wel de hand in, dus dat zou nu ook wel weer het geval zijn. Maar nee! Er kwam een gast tevoorschijn die te maken had met het vroegste verleden van onze kerk: architect A.C. Bleijs. Hij kon ons veel vertellen over de bouw en de begintijd van de kerk, de tijd rond de Eerste Steenlegging.
Er zullen in de komende maanden nog wel meer vreemde gasten uit die box tevoorschijn komen, maar of pastor Paul zo’n mystery guest zal zijn… Dat blijft voorlopig nog een raadsel.
Hij is ongetwijfeld in voor een dergelijke grap, maar ik ben bang dat hij zijn komst naar Obdam nooit lang geheim kan houden. Als hij hier is, dan is zijn aanwezigheid alom bekend en dan laat hij zich zeker zien en horen in de Sint Victorkerk. En om daarvan op de hoogte te worden gehouden hoeft u alleen maar regelmatig de Rotonde te lezen, het blad dat nergens omheen draait!

Intussen zijn er in het geloof van onze kerk nog voldoende mysteries om even bij stil te staan.
Wat te denken van de Eucharistie, de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus.
Dertig kinderen mochten op 17 april voor het eerst deelnemen aan dit mysterie. Zij ontvingen hun Eerste Heilige Communie. Voor sommige kinderen een eerbiedwekkende gebeurtenis, voor anderen wellicht een kleine teleurstelling: was dit het nou, waar we ons wekenlang op hebben voorbereid?
Hoe dan ook, ze mogen vanaf nu deelnemen aan de maaltijd van de Heer. In de Sint Victorkerk zijn ze nu net als vele anderen thuis bij God en bij elkaar.
Het volgende mysterie dat we gaan vieren is de komst van de Heilige Geest. Dat vond plaats op het Pinksterfeest in Jeruzalem, waar de apostelen zich voor het eerst na de dood van Jezus aan de wereld lieten zien en horen. En iedereen kon hen verstaan in zijn eigen taal. Zo enthousiast vertelden ze over Jezus, over de grote gebeurtenissen die ze met hem hadden meegemaakt en natuurlijk vooral over zijn opstanding uit de dood.
Jezus zelf had dit enthousiasme voorspeld: Ik zal jullie een helper geven, een advocaat, iemand die jullie erbij kunnen roepen: de Heilige Geest. Met Pinksteren was het dus zover. En dat vieren we nog ieder jaar, want die Heilige Geest was er natuurlijk niet alleen voor de apostelen, die is er ook voor ons.
Dat onderstrepen we met de presentatie van het jubileumboek: “De kerk dat zijn wij”.
Het boek staat vol met foto’s en verhalen van de mensen die door de jaren heen samen de kerk hebben gemaakt tot wat ze nu is: enerzijds een mooi en goed onderhouden gebouw, monumentaal en toch aangepast aan de eisen van onze tijd, en anderzijds een ietwat vergrijzende geloofsgemeenschap, stevig geworteld in het dorp Obdam.
In de viering op Eerste Pinksterdag zal het eerste exemplaar van dit boek worden uitgereikt. Aan wie? Wat denkt u… Zou het dan toch… Nee, dan had u het geweten!
Na de viering kunt u het boek kopen of, indien u het al besteld en betaald hebt, meenemen.
Op zaterdag 21 mei besteden we nogmaals uitdrukkelijk aandacht aan het mysterie van de komst van de Heilige Geest, omdat 24 kinderen uit onze parochie het Heilig Vormsel mogen ontvangen.
Dit sacrament, waarbij de vormelingen met gewijde olie een kruisje op het voorhoofd krijgen, is het teken dat zij de Heilige Geest ontvangen. In de kerk worden ze vanaf dat moment als volwassen beschouwd. Ze hebben ervoor gekozen in de kerk opgenomen te zijn en te blijven. Daarbij hopen en bidden we dat ze ooit daadwerkelijk de steun van de Heilige Geest zullen ervaren: misschien om zo enthousiast te kunnen spreken als de apostelen, misschien om in moeilijke tijden het hoofd boven water te kunnen houden. We gaan het meemaken.
In datzelfde weekend speelt het Jubileumcabaret. Mysterieus? Misschien! Geestig? Ongetwijfeld!
Drie weken later, op 11 juni, is er een reünieviering met oudere jongeren. Pastor Paul heeft al aangekondigd dat hij in die viering zal voorgaan. Als de mystery box dan weer verschijnt, en die kans is groot, dan weet u in elk geval wie daar niet inzit! Daarmee is het mysterie, althans voor een deel, opgelost.

Pastor Bert Glorie

Ga mee naar Sint Victor in Xanten op 15 en 16 oktober 2016

Geplaatst op: 17 april 2016

Een sfeervol en gezellig weekendje weg!

In de dom van Xanten liggen relikwieën van Sint Victor, de Romeinse soldaat naar wie onze kerk vernoemd is.
Als parochianen van Sint Victor in Obdam willen we met de bus naar dit Duitse stadje toegaan om het Sint Victorfeest mee te vieren. Dat vindt plaats op zondag 16 oktober 2016. U kunt nog mee, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Op zaterdagochtend 15 oktober vertrekken we vanuit Obdam per luxe touringcar. Na ruim twee uur rijden arriveren we in Xanten.
Daar verblijven we in een klein hotel, waar we de lunch gebruiken.
In de loop van de middag kunt u meedoen met een rondleiding in de stad en een rondleiding in de kathedraal. We dineren gezamenlijk. Ik zal u nu alvast maar verklappen dat ik mijn gitaar meeneem en dat ik in de loop van de avond enkele Duitse Schlagers ten gehore zal brengen.
Op zondagochtend nemen we deel aan de eucharistieviering en de Sint Victorprocessie. Daarna rijden we terug naar Obdam en hebben zondagmiddag met elkaar een afsluitend etentje.
We gaan er een sfeervol en gezellig weekend van maken.

Dit reisje bieden wij u aan voor de prijs van € 130; met een toeslag van ca. € 20 voor het gebruik van een eenpersoons kamer.
Busreis, rondleidingen en diner op zaterdag, logies met ontbijt en etentje op zondag, dit alles is bij de prijs inbegrepen.
Informatie en aanmelding via Jan van Langen, tel. 0226 – 453071 of jhavanlangen@quicknet.nl

Namens het Jubileumcomité,
Pastor Bert Glorie

De kerk als gastenhuis

Geplaatst op: 16 april 2016

Ieder jaar logeer ik een paar dagen in het gastenhuis van een klooster. Van de Trappistenabdij in Zundert om precies te zijn, een abdij in het moerassige niemandsland tussen Nederland en België. Je mobiele telefoon heeft daar geen bereik, maar het bier en de kruidenthee vloeien er rijkelijk. Een zalig oord voor liefhebbers dus, voor liefhebbers van het kloosterleven natuurlijk, want daarom komen wij.
Bijna alle gasten doen mee met de vieringen in de kerk. Zelf sla ik de eerste viering, ’s ochtends om kwart over vier, over. Voor mij begint de dag in de abdij met de meditatie om half acht. Zenmeditatie is het: stil zitten, aan niets denken, nergens op letten, hoogstens op je ademhaling. Zenmeditatie in een Christelijk klooster? Ja, dat kan. Het gaat niet ten koste van het gebed.
“De kerk, dat zijn wij” heet ons jubileumboek dat op 15 mei uitkomt. U kunt het nog bestellen. Het staat vol met foto’s en verhalen, niet zozeer over het kerkgebouw, maar van de mensen die het gebouw in de loop der jaren hebben bevolkt en nog bevolken. De kerk, dat zijn wij. Velen van u horen erbij. Maar wat is een kerk tegenwoordig nog, behalve een gebouw.
Een mooi antwoord op die vraag, kwam van de Protestantse theoloog Jan Hendriks. Hij zei: de kerk is een gastenhuis, of zou dat moeten zijn.
Deze Jan Hendriks, niet te verwarren met de gelijknamige hulpbisschop, heb ik vrij goed gekend. Hij overleed enkele weken geleden. Daardoor moet ik nu vaak aan zijn uitspraak denken: de kerk is een gastenhuis. Geldt dat ook voor onze parochie? De kerk, dat zijn wij, zegt het jubileumboek, maar zijn wij ook een gastenhuis, zoals het gastenhuis van een klooster? En als dat zo is, wie zijn dan de gasten en wie zijn de mensen die het gastenhuis runnen…
Er zijn hier gastvrouwen die drie ochtenden in de week de pastorie openhouden. Op andere momenten zijn deze vrouwen zelf weer gast, bijvoorbeeld in de vieringen. En ik, die de beheerder van het gastenhuis zou moeten zijn, voel me hier net zo vaak gastheer als gast. In het gastenhuis van de abdij worden de regels bepaald door de monniken, regels waarmee de gasten op hun beurt vaak een loopje nemen, waarvoor de monniken dan weer begrip kunnen opbrengen. Zo gaat het in het gastenhuis en zo gaat het ook wel in onze kerk.
Zondag hadden we hier bijzondere gasten. Het waren de Eerste Communicantjes. Voor het eerst mochten ze meedoen aan de maaltijd van Christus, de gastheer bij uitstek in de kerk. Hij deelt zijn lichaam als brood en schenkt zijn bloed als wijn… Maar wijn, dat was voor de kinderen niet weggelegd. Geen bisschop die dat verbiedt hoor! Nee, van overheidswege klinkt de kreet: niks onder de achttien… Dus zelfs niet dat ene slokje wijn dat bij het ritueel hoort waarmee je wordt opgenomen in het gastenhuis van Christus. Geen wijn dus, en kennelijk valt er met die regel geen loopje te nemen. Maar ze horen er wel echt bij, de kinderen met hun nieuwsgierige belangstelling, met hun bidden en zingen, met hun begrip voor heel veel wat met God te maken heeft. Ze zijn van harte welkom, deze jonge gasten! Hopelijk mogen ze toch wel iets proeven van de goede wijn die de Gastheer schenkt, iets van de liefde en de barmhartigheid van God. Dat slokje wijn tijdens de mis is daar een teken van.
We kunnen wel denken dat we de kinderen dat teken moeten onthouden, maar we zullen die wijn toch eens moeten uitschenken. Die is echt niet bedoeld voor de pastoor alleen. En er is genoeg, zo zijn we dat van de Gastheer gewend. Op een bruiloft maakte hij van water zoveel wijn dat we daar nu nog van drinken. Zijn barmhartigheid en zijn liefde voor mensen houden nooit op. En wij, wij die samen de kerk vormen, kunnen daar in onze beste momenten iets van laten zien. We schenken de wijn of krijgen die aangeboden. Zo geven wij met elkaar dat gastenhuis vorm waarin we soms gast, dan weer gastheer of gastvrouw zijn, maar waar we één Gastheer als voorbeeld hebben die ons allemaal in zijn huis wil opnemen. En daar is goede wijn in overvloed.
Goede wijn, dat was ook de titel van het laatste boekje dat Jan Hendriks schreef, een sprankelend boekje over kerkvernieuwing. Aan de hand van dit boekje kunnen groepen mensen in gemeenten en parochies nadenken en dromen over de toekomst van de kerk en daaraan gestalte geven. Met de goede wijn van Jan Hendriks kunnen we het gastenhuis dus nog wel een tijdje voortzetten. Ja, laten we proberen de deur open te houden, want er kunnen altijd liefhebbers langskomen, liefhebbers van de stilte, van kruidenthee, van Trappistenbier en van goede wijn. Vooral die laatsten mogen niet voor een gesloten deur komen te staan.
P.S. In ons gastenhuis maken we op zondag 24 april om 10 uur een begin met de viering van het 125-jarig bestaan van ons kerkgebouw. We doen dat met een Eucharistieviering waarin al onze koren acte de présence geven: het Parochiekoor, Entre Deux, Sing@Victor en uiteraard de Victorzangertjes. Het wordt een bijzondere viering met als klap op de vuurpijl een Mystery Guest. U bent van harte welkom! Pastor Bert Glorie

Weekend voor jezelf en je partner of een vriend/vriendin

Geplaatst op: 06 april 2016

Stilstaan bij mezelf en elkaar
Wanneer: Je wordt vrijdag 30 september 2016 verwacht om 18.00 uur; we starten met een broodmaaltijd. We eindigen zondag 2 oktober om 15.30 uur met thee of koffie en Limburgse vlaai.
Waar: In Steyl, bij Venlo.
Kosten: 175 euro per persoon all-in; eten, drinken en verblijf.
Door: Kees Maas en Annemiek Wijnker-Hoedjes
Aanmelden: Voor 15 mei 2016

We zijn druk met van alles; gezin, carrière, de buitenwereld / sociale contacten. Daarmee zijn we zo druk dat we vaak niet aan onszelf toekomen. Zou het daarom niet prettig zijn eens een weekend ver van alle hectiek door te brengen, om eens met nieuwe ogen te kijken naar onszelf, naar wat ons dierbaar is?
Er wordt je een weekend aangeboden, in een gastvrij klooster, in een schitterende omgeving, met een groep mensen, ongeveer 20 personen. Een weekend van rust, bezinning, ontspanning, waarin we met elkaar optrekken.
Waar hebben we het dan over?
We staan stil bij de vragen: Wie ben ik? Wie ben ik voor de ander? Wat is de grond van mijn bestaan? Wie of wat inspireert mij? Dat zijn stevige vragen, waar we op een ontspannen manier mee omgaan.
Voor verdere informatie kun je terecht bij:
Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226-422070, a_wijnker_hoedjes@hotmail.com
Marret Wijnker, 06-47132284, marretwijnker@gmail.com,
Kees Maas, 076-5784236, c.maas@bzht.nl

Feest in de kerk

Geplaatst op: 04 april 2016

“Je stond in de krant!” zeiden veel mensen de afgelopen week tegen me. Het waren vooral mensen van buiten Obdam, die me dat vertelden. En dat is logisch, want voor u als Obdammer was het geen nieuws: De Sint Victorkerk bestaat 125 jaar. U wist er al van en onze banner had u ook al gezien.
Maar via de krant is nu heel West-Friesland op de hoogte. Dat schept natuurlijk verplichtingen. We moeten er wel wat moois van maken met elkaar, van het 125-jarig bestaan. Het komt nu heel dichtbij. De koren zijn liederen aan het instuderen voor de startviering op 24 april. Het jubileumboek ligt bij de drukker. De repetities voor het cabaret zijn begonnen. Maar naast deze buitengewone activiteiten is ook het gewone parochieleven doorgegaan, met de jaarlijkse festiviteiten rond Pasen, met de voorbereiding van Eerste Communie en Vormsel, met afscheidsvieringen voor overledenen, deelname aan het Ziekentriduüm in Wognum en komende zondag weer een doopviering.
Zelf beleef ik veel plezier aan de middagen met de Eerste Communicantjes: dertig enthousiaste kinderen. Bidden, zingen, samen eten en brood met elkaar delen, het gaat ze goed af. Ze zijn klaar voor het Communiefeest. Dat is op zondag 17 april. Ook de vormelingen zijn al een eind op weg. Zij stellen zich voor in de viering van 9 april en hebben op 23 april een mooie middag met elkaar. Het is voor het tweede jaar dat we hier een speciale middag voor de vormelingen organiseren. Zoals er voor alle vormelingen van het bisdom in de kathedraal de Bavodag is, zo hebben we hier in de parochie de Victordag, een middag met leuke activiteiten in en rond de kerk en met als afsluiting het uitdelen van pannenkoeken in De Horstenburgh.
Op zondag 10 april is er weer een doopviering. Twee kindjes worden gedoopt: Daan Wester en Sofie Bakker. Pastoor Nico Knol, een van de twee priesters in onze regio, komt daarvoor naar Obdam. Intussen is ook de andere priester, Antonio Tocco, voor trouwe kerkgangers al een bekend gezicht geworden. Hij ging dit jaar voor in de Paaswake. Zijn Nederlands is wat stroef, maar als hij spontaan gaat vertellen, komt hij met zijn enthousiasme en zijn blije geloof heel goed over.
Maar als het erom gaat te begrijpen wat er zo’n tweeduizend jaar geleden met Pasen gebeurd is met Jezus Christus, dan ga ik toch maar te rade bij een Nederlander, bij een man met dezelfde initialen als Jezus Christus, Johan Cruijff. Je ziet het pas, als je het doorhebt, zegt deze filosoof. En hij heeft groot gelijk. Pas als je doorhebt dat Jezus door de dood moest heengaan en met Pasen weer levend moest verschijnen, dan pas kun je zien dat dat inderdaad zo moest zijn. Dan pas vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Zo helpt deze Godenzoon, overleden op Witte Donderdag en gecremeerd op Goede Vrijdag, uitleggen wat het Paasfeest betekent.
Omdat met Pasen duidelijk wordt dat het leven de dood overwint, is Pasen in de kerk het grootste feest. Dat hoeft andere festiviteiten gelukkig niet in de weg te zitten, maar Pasen blijft het hoogtepunt. En laten we niet vergeten: zonder het geloof van Pasen, dat Jezus uit de dood is opgestaan, zouden de Christelijke kerken er niet geweest zijn en zou de Sint Victorkerk hier 125 jaar geleden nooit gebouwd zijn. Pastor Bert Glorie

125 jaar Sint Victorkerk

Geplaatst op: 09 maart 2016

Op 21 april 1891 is de eerste steen gelegd van de huidige Sint Victorkerk. Op 25 juli 1892 is de kerk in gebruik genomen. Dat is dus in 2016 en 2017 precies 125 jaar geleden. En dat lustrumfeest (5×5×5) gaan wij vieren! Startend in april 2016 zullen er een jaar lang, bijna elke maand, activiteiten in en rond de jarige Sint Victorkerk plaats vinden, zoals:

Zondag 24 april 2016. Herdenking. Wij herdenken de eerste steenlegging van onze jubilerende kerk met een speciale Eucharistieviering om 10:00 uur.
Zondag 15 mei 2016. Boekpresentatie. Eerste Pinksterdag: presentatie van het herdenkingsboek “De kerk dat zijn wij”. Intekenen kan via deze site. De oplage is beperkt.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei om 20.15 uur en zondag 22 mei om 14.15 uur. Kerkcabaret “Bij Geloof” zal speciaal voor deze feestelijke herdenking enkele keren een cabaretvoorstelling opvoeren in De Brink, met de titel: “Geloof jij het”. Kaartverkoop start 26 maart.
11 juni 2016. Jongerenviering. Een speciale jongerenviering. Pastor Paul zal in de Heilige Mis voorgaan.
3 juli 2016. Pastoor Beemster viert zijn 60-jarig priesterjubileum. Er zal een speciale Eucharistieviering om 10:00 uur zijn en daarna gelegenheid tot felicitatie.
8 en 9 oktober. Busreis naar Xanten. In Xanten onder de Sint Victor Dom, liggen de stoffelijke resten van de christelijke soldaat “Victor”. Rond zijn feestdag (10 oktober) is er in Xanten elk jaar op zondag, een kerkviering met een processie waaraan we in 2016 als Sint Victorparochie willen meedoen. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Aanmelden kan alleen via onderstaand e-mail adres. 

Contactpersoon Comité 125 jaar Sint Victorkerk:
Jan van Langen tel. 0226-453071 jhavanlangen@quicknet.nl

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo