Stappen we eruit of blijven we erin?

Geplaatst op: 27 juni 2016

Stapt de Victorparochie, eventueel samen met de Marcusparochie eruit? Waaruit, zult u zeggen. Uit het samenwerkingsverband van parochies dat we regio ‘De Waterkant’ noemen. Of blijven we erin?
De Waterkant, dat is de regio die bestaat uit negen parochies. Behalve Hensbroek en Obdam zijn dat: Zuidermeer, Spierdijk, De Goorn, Ursem, Spanbroek, De Weere en Hoogwoud. Stappen we daaruit? Volgt er na de Brexit ook een Vexit, waarbij de V staat voor Victorparochie?
Als we deze vraag aan alle parochianen zouden voorleggen, als we u naar uw mening zouden vragen, dan kan ik u nu al zeggen dat ik, net als de Britse premier Cameron, zou opstappen wanneer u in meerderheid stemt voor uitstappen. Ik behoor dus, zij het soms met pijn in het hart, tot het kamp van de blijvers. Die pijn in mijn hart wordt veroorzaakt door het feit dat ik vaak naar een andere parochie moet, terwijl ik liefst in Obdam zou blijven. Waarom dat moet, dat zal ik u uitleggen.
Er zijn in de regio twee priesters werkzaam, Nico Knol en Antonio Tocco, en drie pastoraal werkers: Tineke de Boer, Anne-Marie van Straaten en ik. De pastoraal werkers hebben alle drie een deeltijdaanstelling. Met ons vijven moeten we dus, samen met de vrijwilligers, negen parochies runnen. Om ervoor te zorgen dat er in iedere parochie regelmatig een Eucharistieviering is of een viering geleid door één van de pastoraal werkers, vliegen we heen en weer van de ene parochie naar de andere.
Ook ik vlieg van hot naar her. Zo ging ik op zondag 19 juni voor in de kerk van Spanbroek en op het moment van schrijven, zaterdagavond 25 juni, ben ik opnieuw voorgegaan in een viering in Spanbroek. En dat terwijl er op 19 en 25 juni ook vieringen waren in Obdam.
Tot mijn grote spijt kon ik daar niet bij zijn. Vandaar die pijn in mijn hart.
En toch wil ik niet uitstappen. Obdam kan met mij, en af en toe een priester voor de Eucharistievieringen, niet verder. Obdam heeft namelijk te maken met dezelfde trend waarmee alle andere parochies te maken hebben: een enorme krimp.
Minder kerkbezoek, minder werkgroepen en werkgroepleden, minder inkomsten. Obdam zou het wel wat langer volhouden dan de meeste andere parochies, maar toch is het vanwege het slinkende aantal deelnemers aan vieringen en andere bijeenkomsten beter nu al samenwerking te zoeken en niet pas op het moment dat alles bijna op zijn gat ligt.
En daarom behoor ik dus tot het kamp van de blijvers en wil ik graag samenwerken met de buurparochies. Bij dat samenwerken ontwikkelen we wel twee snelheden. De hoge snelheid, de snelle intensivering van de samenwerking, die is er voor groepjes van twee parochies die op den duur één parochie willen vormen. Dat geldt voor ons en de Marcusparochie en het geldt ook voor de parochies van Spierdijk en de Zuidermeer. De lagere snelheid is er voor de regio als geheel.
Zaterdag 2 juli mag ik voorgaan in de kerk van De Weere, maar op zondag 3 juli ben ik gelukkig weer hier om samen met velen van u het 60-jarig priesterjubileum van pastoor Beemster te vieren. En ook op zaterdag 9 juli kan ik erbij zijn, als we de Eerste Communicantjes van dit jaar weer verwelkomen en hopelijk ook enkele nieuwe misdienaars. Ik ben, zoals men dat noemt, eerst aanspreekbare voor de parochies Obdam en Hensbroek. Maar ook in de andere kerken van onze regio moet ik regelmatig mijn gezicht laten zien. Daar beleef ik meestal veel plezier aan, maar wanneer er op datzelfde moment ook in Obdam een viering is, heb ik er moeite mee.
Pastor Bert Glorie

Secretariaat van de Parochie gesloten op 7 en 14 juli

Geplaatst op: 13 juni 2016

De vakantieperiode staat voor de deur en ook Jan en José gaan met vakantie.

Daarom is het secretariaat donderdag 7 en 14 juli gesloten.

Mocht u intenties op willen geven, dan graag vòòr donderdag 23 juni.

Wij wensen u een gezellige, zonnige zomer.

Jan en José

Een deel van de keten

Geplaatst op: 12 juni 2016

Graag wil ik nogmaals mijn dank uitspreken voor alle bezoekjes, cadeaus, kaarten en mailtjes die ik heb gekregen ter gelegenheid van mijn verjaardag. Ik ben er zeer mee vereerd. Het is verrassend en stimulerend om zoveel blijken van waardering te mogen ontvangen.
Ik was ook blij met de aanwezigheid van pastor Paul in de afgelopen weken. Het voelde vertrouwd, voor mij en ongetwijfeld ook voor u.
Op zondag 5 juni ging pastor Paul voor in een goed gevulde kerk, waarbij het Parochiekoor zong.
Op zaterdag 4 juni zegende hij het huwelijk in van Peter Vlaar en Jenifer Remé, waarbij het koor Sing@Victor zong en afgelopen zaterdag 11 juni mocht ik samen met hem voorgaan in een eucharistieviering waarin wederom het koor Sing@Victor zong.
Het was een viering die in eerste instantie bedoeld was als reünie van pastor Paul met de Keetjongeren van 10 jaar terug, maar zoals gewoonlijk waren er toch wat meer oudere jongeren aanwezig in de kerk.
Met deze oudere jongeren en gelukkig ook nog een groep keetjongeren van toen hebben we in de pastorietuin een gezellige avond gehad, weer een hoogtepunt van onze jubileumviering. En dan vergeet ik nog de Mystery-Guest: Don Bosco in de persoon van Remon Feld.
De tijd vliegt en ook pastor Paul is weer gevlogen. Hij heeft zijn parochianen op Aruba weer opgezocht, maar ik ben hem dankbaar voor de twee weken dat hij in ons midden was. Nog altijd is hij een steun en toeverlaat voor veel parochianen, niet alleen als hij hier is, maar ook vanuit Oranjestad. En zo is hij ook een steun voor mij.
Maar het parochieleven gaat door en we vliegen van hoogtepunt naar hoogtepunt.
Op 3 juli vieren we het feit dat pastoor Beemster 60 jaar geleden priester gewijd is. Ik zou hier heel veel willen schrijven over de voorbereiding van dit jubileum, maar in Oosterbeek wordt de Rotonde al net zo enthousiast gelezen als in Oranjestad, dus ik kan er weinig over zeggen.
Ook via de tamtam kan ik niets laten weten, want de eerste die dat in de gaten heeft en de enige die precies weet wat al die tamtamgeluiden betekenen is pastoor Beemster zelf, dus we treffen de voorbereidingen in alle stilte, maar het wordt zeker heel mooi. Dus kom maar weer naar de kerk op zondag 3 juli, anders hoort u achteraf dat u iets hebt gemist.
U bent welkom, want u bent een schakel in de keten, in de keten van generaties die het geloof aan elkaar doorgeven. U hoort waarschijnlijk niet tot de keetjongeren, maar u bent wel een deel van de keten en daarom bent u bij alle vieringen welkom. (Pastor Bert Glorie)

Als er geen humor is, is God niet aanwezig

Geplaatst op: 27 mei 2016

Dat was de spreuk die boven het toneel te lezen stond tijdens de drie voorstellingen van onze cabaretgroep. Onder de titel “Geloof jij het?” brachten ze een prachtig programma van liedjes en sketches over het verleden en het heden van onze Sint Victorkerk. En humor zat er meer dan genoeg in deze voorstelling, dus God was weer thuis in het voormalige parochiehuis. Maar er mocht ook een traantje worden weggepinkt en ook dat zegt iets over Gods aanwezigheid.
Na de startviering met pastoor Beemster en alle koren en na de presentatie van het jubileumboek was dit het derde hoogtepunt in de viering van het 125-jarig bestaan van de kerk. Een hoogtepunt om trots op te zijn. Namens het hele parochiebestuur wil ik alle medewerkers aan deze voorstelling dan ook hartelijk bedanken. We hebben er ontzettend van genoten en het was voor ons allemaal een mooie belevenis, ook op de momenten waarop wij zelf het lijdend voorwerp waren. En de spreuk die nu boven het toneel hing, die zouden we ook aan de kerktoren moeten hangen, want een kerk waar geen grappen kunnen worden uitgehaald, daar is voor mensen en ook voor God niets te beleven. Over grappen gesproken: op zaterdag 11 juni komt de mystery-box weer de kerk binnenrijden. Wie zou er nu weer uit tevoorschijn komen… Het zou zomaar iemand van onze cabaretgroep kunnen zijn. (Pastor Bert Glorie)

Pastor Paul en de jeugd

Geplaatst op: 27 mei 2016

Misschien kunt u zich de gitarist en zanger Eddy Christiani nog herinneren. Hij is heel oud geworden en tot op hoge leeftijd trad hij op. Steeds vaker gebeurde dat in verzorgingshuizen. ‘Ik treed op voor de jeugd van vroeger’, zei hij dan. De jeugd van vroeger, zo noemde hij zijn publiek: mensen die weer even terug waren in hun jeugd als ze zijn liedjes hoorden…
Maar ook met jongeren van nu kun je teruggaan in de tijd. Dat willen we op zaterdagavond 11 juni doen met de Keetjongeren. De viering is gewoon in de kerk, maar met pastor Paul en het koor Sing@Victor erbij komen we ongetwijfeld weer in de sfeer van de Tentviering, nu al weer zo’n tien jaar terug.
Na de viering staat er wat kouds te drinken klaar in de kerktuin. Zo wordt dit een reünie met pastor Paul voor de generatie van de keetjongeren, waarbij ook jongeren van nu welkom zijn.
Natuurlijk krijgt ook de jeugd van vroeger de kans om pastor Paul te ontmoeten.
Op zondag 5 juni is er een eucharistieviering met het Parochiekoor, waarin pastor Paul voorgaat. En dan is er koffie! (Pastor Bert Glorie)

Fietsen voor de parochie

Geplaatst op: 27 mei 2016

Op zaterdag 11 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse fietstocht, gesponsord door de Rabobank. Veel verenigingen en stichtingen nemen daaraan deel. De parochie gaat dat ook doen. Er is al een clubje verzameld, maar daar kan er nog eentje bij. Ik zoek iemand die met mij meerijdt op de tandem.
Als je niet bang bent om op een tandem te rijden,
als je nog niet voor een andere vereniging gaat fietsen en
als je op zaterdag 11 juni niets beters te doen hebt,
dan ben jij de man of de vrouw die ik zoek.
Je weet me ongetwijfeld te vinden! (Pastor Bert Glorie)

Verjaardag

Geplaatst op: 27 mei 2016

Op donderdag 9 juni hoop ik mijn 54e verjaardag te vieren. Die ochtend ga ik voor in de Kapelviering om 9 uur. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Ook ’s middags tussen twee en vier bent u van harte welkom op de pastorie. (Pastor Bert Glorie)

Het jubileumboek, nog steeds te koop!

Geplaatst op: 27 mei 2016

Het jubileumboek “De Kerk dat zijn wij” is voor heel veel mensen een feest der herkenning. We krijgen ontzettend veel positieve reacties op het boek. En de verhalen en foto’s die erin staan, roepen weer allerlei andere verhalen op.
Als u belangstelling hebt voor het boek, dan kunt u het best naar de pastorie komen op dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend of op donderdagmiddag.
U kunt het beter niet meer bestellen via de website. Het boek is ook te koop na de viering met de jongeren op zaterdag 11 juni. Op die avond neemt Pastor Paul de tijd om de gekochte boeken te signeren. (Pastor Bert Glorie)

Providentia

Geplaatst op: 15 mei 2016

Vorige week vrijdag klom ik samen met Job Jong voor het eerst de toren in om het uurwerk van onze kerk te bekijken. U weet het, om te kijken moet ik vooral mijn oren openzetten. Tree na tree klommen we omhoog over de smalle wenteltrap, maar het zoemende geluid dat steeds harder begon te klinken, leek geenszins op het tikken van een klok.
Met het klimmen werd het ook steeds warmer. Waar gingen we naar toe? Wat voor helse machines stonden daar te draaien. Het bleken ventilatoren te zijn die niets met het uurwerk te maken hadden. Nee, op de omloop vanwaar je ook het uurwerk kon bedienen, bleken drie grote kasten te staan: servers van Prorail, Vodafone en KPN. Vanuit onze kerktoren wordt, via deze servers, het telefoon-, internet- en treinverkeer geregeld. Wist u dat?
Al die servers hebben trouwens ook een ontregelende werking. Door de warmte die ervan afkomt, gaat ons uurwerk sneller lopen. Binnen een halve week staat de klok tien seconden voor. En Job, die moet dan telkens weer de toren in om de klok weer gelijk te zetten. Hij blijft er Jong bij, zullen we maar zeggen!
Maar toch, ik zie daardoor wel de gevolgen van klimaatverandering. Als alle klokken sneller gaan lopen door de toenemende warmte, dan hoeven we de klokken straks nooit meer een uur vooruit te zetten. Dan wordt het vanzelf zomertijd en het wordt daarna alleen nog maar zomerser. Op den duur wordt het dan in de nachtelijke uren niet meer donker en overdag niet meer licht. Niet dat dat voor mij iets uitmaakt, maar ik wilde het toch even vaststellen, of ben ik nu aan het doordraaien…
Hoe dan ook, veel dingen mogen van mij bij het oude blijven. Een klok die traag tikkend telkens de grote wijzer een klein duwtje geeft, van mij mag het zo blijven. Maar met de ontwikkelingen van het internet- en telefoonverkeer ben ik erg gelukkig.
Vroeger geloofde men in de Goddelijke Voorzienigheid. Het was vanuit de hemel dat alles werd bestierd. Het Latijnse woord voor voorzienigheid is providentia. Maar waarin geloven we nu? Zijn het onze internetproviders en hun servers van waaruit alles wordt geregeld? Die moeten dan kennelijk toch zo dicht mogelijk bij de hemel staan. Ikzelf blijf in veel opzichten vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, maar dat er internetproviders zijn, beschouw ik als een zegen.
Pastor Bert Glorie

De kerk dat zijn wij!

Geplaatst op: 15 mei 2016

Beste Parochianen,
U heeft er al veel over gehoord de afgelopen maanden en nu is het zover, het jubileumboek van 125 jaar Sint Victorkerk is uit en het draagt de prachtige titel “De kerk dat zijn wij”.
Het is natuurlijk een boek over de geschiedenis van de kerk maar vooral een boek over de mensen in deze kerk. De mensen die de Sint Victor parochie levend maken en levend houden.
Natuurlijk ben ik niet geheel objectief, dat geef ik toe, maar wat een verschrikkelijk leuk, mooi boek is het geworden.
Het staat vol met prachtige verhalen. Interessante weetjes en vooral heel veel mooie foto’s van alles en iedereen die in en om dit prachtige godshuis iets doet. De vele vrijwilligers, die nu en in het verleden de handen uit de mouwen hebben gestoken om de kerk in de goede staat te houden waar deze nu in verkeert.
Er is natuurlijk ook aandacht voor de vele speciale vieringen die er zijn geweest de afgelopen decennia. U kunt dit boek ook zien als een aanvulling op het boek dat gemaakt is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Dat boek ging nog wat meer over het gebouw en dit boek gaat meer over de mensen. Vandaar de titel “De kerk dat zijn wij”.
We mogen trots zijn op dit boek en natuurlijk ook dankbaar dat het tot stand is gekomen. Ik wil alle mensen die hieraan hebben meegewerkt van harte bedanken en feliciteren met dit mooie resultaat.
Op Eerste Pinksterdag mocht ik het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst nemen uit handen van Gerda Wester-Koomen, een van de drijvende krachten achter het schrijf- en redactiewerk.
Het boek zal, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar zijn op de pastorie in de uren dat het parochiecentrum geopend is en ook tijdens ieder evenement dat te maken heeft met het 125-jarig jubileum van onze kerk. Ook is het te bestellen via onze website: www.sintvictorparochie.nl.
Voor slechts € 19.50 bent u de eigenaar van een prachtig bladerboek, een boek dat herinneringen oproept aan onze Sint Victorkerk en aan allerlei mensen die door de jaren heen konden zeggen: “De kerk dat zijn wij”.
Win Bijman, voorzitter parochieraad Sint Victorkerk Obdam & Marcuskerk Hensbroek

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo