Kerkbalans 2017, een verjaardagscadeau voor een 125-jarige!

Geplaatst op: 08 januari 2017

Op 16 juli 2017 herdenken we het feit dat de Sint Victorkerk in juli 1892 werd gewijd en in gebruik genomen. Dan vieren we dus de 125e verjaardag van de kerk.
Al 125 jaar bepaalt de Sint Victorkerk het aanzicht van het dorp en wordt zij gebruikt voor de katholieke eredienst.
Nog steeds worden er kinderen gedoopt. Nog steeds worden er overledenen uitgedragen, nog steeds zijn er bruidsparen die ervoor kiezen in onze kerk te trouwen, nog steeds zijn er missen en andere vieringen en allerlei activiteiten, dit jaar vooral ook in het kader van het jubileum.
Gelukkig is er een grote groep vrijwilligers die de verantwoordelijkheid voor al deze activiteiten op zich neemt. Daar ben ik erg dankbaar voor.
Maar de meeste activiteiten kosten geld, alleen al doordat het gebouw duur is in het gebruik.
Met andere woorden: deze 125-jarige krijgt steeds minder vlees op de botten. De parochie teert langzaam in.
We kunnen er samen voor zorgen dat dit proces een halt wordt toegeroepen door deze 125-jarige een passend verjaardagscadeau te gunnen.
Daarom wil ik u, mede namens de Parochieraad, vragen dit jaar een gulle bijdrage te geven aan de actie Kerkbalans. Onze Sint Victorkerk is het waard!

Een mooi jaar

Geplaatst op: 08 januari 2017

En nu heeft het kerkelijke leven zijn gewone loop hernomen, met avonden voor de ouders van Eerste Communicanten en Vormelingen, met vergaderingen over de tentoonstelling die we in februari organiseren samen met stichting Oud Obdam, over de Lourdesreis in mei en over allerlei andere activiteiten en uiteraard staat ook de actie Kerkbalans weer op stapel. Binnenkort ontvangen alle parochianen weer de bekende envelop.
Laten we proberen van 2017 een mooi jaar te maken, een jaar waarin we trots kunnen zijn op onze 125-jarige Sint Victorkerk en op alles wat we als dorps- en geloofsgemeenschap tot stand weten te brengen.

Terugblik op de Kersttijd

Geplaatst op: 08 januari 2017

Ook hartelijk dank aan de koorzangers en –zangeressen, de dirigenten en musici, de kosters, de kerkwerksters en de bloemschiksters, de misdienaars en de leden van de Parochieraad en alle anderen die eraan hebben meegewerkt dat het Kerstfeest in onze kerk weer groots gevierd kon worden.
De Kersttijd begon dit jaar al op zondag 18 december. Op die middag werd door de Victorzangertjes en enkele gastspelers de musical ‘Het lege boek’ opgevoerd.
De liedjes van deze musical zingen nu nog rond in mijn hoofd.
En ik was niet de enige die ervan heeft genoten. Het ging verrassend goed. We mogen trots zijn op de spelers en op de mensen die het met hen hebben ingestudeerd.
We hebben op Kerstavond drie mooie vieringen gehad, vervolgens op Eerste Kerstdag een mis met pastor Nico Knol en een gezellige Kerst voor de kleintjes.
Later een goed bezochte Oudejaarsviering en als toetje op zaterdagavond 7 januari een viering rond de Drie Koningen.
Dat er nog zoveel medewerking en belangstelling bestaat voor deze vieringen, dat is niet meer vanzelfsprekend. Daarom ben ik blij dat we dit in de Sint Victorkerk nog steeds kunnen realiseren.
Ik wil ook de mensen bedanken die mij een Kerstkaart of een e-mailtje hebben gestuurd met goede wensen. Het doet me goed zoveel blijken van waardering te mogen ontvangen.
Bij deze terugblik kan ik de mensen niet onvermeld laten die ons in deze tijd ontvallen zijn en van wie we in de Sint Victorkerk afscheid genomen hebben.
Dat zijn Ente Reus, Libo Broersen en Lidy Goudswaardt. Hun nabestaanden wil ik vanaf deze plaats nogmaals sterkte wensen om het verlies te kunnen dragen. De tijd van Kerst en Oud en Nieuw is een mooie tijd om terug te denken aan dierbare overledenen, juist omdat je tot rust kan komen en vaak ook als familie de tijd hebt om bij elkaar te kunnen zijn. Maar het leven gaat door en nieuwe mensen vragen om aandacht.

De Kerstbomen

Geplaatst op: 08 januari 2017

Intussen loopt de Kersttijd ten einde. U zult thuis de meeste kerstversiering al wel hebben weggehaald. Dat doen we in de kerk natuurlijk ook, maar als u dit leest zullen de twee kerstbomen op het Kerkplein er nog wel staan.
En waarom ook niet! Het was een heel werk om ze neer te zetten, laten we er dan ook maar zo lang mogelijk van genieten! Mannen, hartelijk dank voor het initiatief om dit jaar en ook volgend jaar weer twee van zulke blikvangers te plaatsen. Eigenlijk is het in Obdam geen Kerstmis als die bomen er niet staan.

Vrijwilliger van het jaar

Geplaatst op: 08 januari 2017

Het jaar is goed begonnen. Op dinsdag 3 januari werd onze ’tuinkabouter’ Jan Oudejans verkozen tot vrijwilliger van het jaar in de gemeente Koggenland.
Jan was door de Parochieraad genomineerd voor deze prijs. Dat wist hij, maar dat hij deze ook daadwerkelijk kreeg, kwam voor hem als een grote verrassing.
Jan ontving een mooie bos bloemen en een beeldje en uiteraard lovende woorden van burgemeester Rob Posthumus en wethouder Win Bijman.
Ik heb Jan leren kennen als een rustige, geduldige vrijwilliger op wie je altijd kunt rekenen. Hij helpt al jarenlang in de kerktuin, maar ook in De Horstenburgh is hij actief, onder meer bij het koersballen en bij de wekelijkse kerkdienst op vrijdagavond.
Gerda Nanne, die onder meer veel vrijwilligerswerk doet voor de Marcusparochie in Hensbroek, was ook voor de prijs genomineerd. Ook haar nominatie werd door de Parochieraad ondersteund, maar er kon uiteraard maar één winnaar zijn. Jan, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Op weg naar Kerstmis

Geplaatst op: 11 december 2016

Overal hoor en zie je dat het Kerstmis wordt. En als het goed is, ruik je het ook. Wat is er lekkerder dan de geur van een echte kerstboom!
De twee grote kerstbomen voor de kerk zijn er weer. Hebt u ze vorig jaar ook zo gemist? Gelukkig hebben enkele ondernemers en andere actievelingen weer de handen in elkaar geslagen om de twee bomen te sponsoren en neer te zetten.
Dat is dus twee keer top! En ze hebben nu al beloofd dat er volgend jaar weer twee bomen komen. Wat willen we nog meer! Tegen de tijd dat u dit leest staat er ook in de kerk een kerstboom en is de Kerststal weer gezet.
In de kerk is er natuurlijk het een en ander te doen.

Ik wijs u allereerst op de kerstmusical ‘Het lege boek’, zondagmiddag 18 december om 15.00 uur door jeugdkoor De Victorzangertjes.
Ik noem meteen ook het ‘Kindje wiegen’ oftewel ‘Kerst voor de allerkleinsten’, dat is volgende week zondag, Eerste Kerstdag, eveneens om 15.00 uur.
Jozef en Maria zijn van de partij met hun pasgeboren kindje, er zijn schaapjes, er is een ezel, en er is voor kinderen de mogelijkheid om herdertje of engeltje te zijn.
En ons jeugdkoor De Victorzangertjes is dan er natuurlijk ook!
Zij hebben het druk deze week want naast de musical en ‘Kerst voor de allerkleinsten’, zingen ze op kerstavond om 18.30 uur in de gezinsviering.

Ook de andere koren zijn hun vieringen aan het voorbereiden: Entre-Deux zingt op Kerstavond om 20.30 uur, Sing@Victor op Kerstavond om 23.00 uur en het Parochiekoor op Eerste Kerstdag om 10.00 uur.
Op Kerstavond is er ook weer een groepje blazers van Muzieklust aanwezig om voorafgaand aan de vieringen van 20.30 en 23.00 uur de kerkbezoekers in kerstsfeer te brengen.
Op Oudejaarsavond is er ook weer een viering, deze keer met het Parochiekoor.
Ik wens alle lezers van de Rotonde vanaf deze plaats een goede voorbereiding op Kerstmis, een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Eerste Communie en Vormsel

Geplaatst op: 11 december 2016

Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor de Eerste Communie en het Vormsel hebben een uitnodiging ontvangen om hun kind daarvoor aan te melden.
In januari gaan beide projecten weer van start met ouderavonden en activiteiten voor de kinderen. De werkgroepen hebben hun best gedaan om er zinnige en aantrekkelijke programma’s van te maken. Het zou daarom mooi zijn als er dit jaar weer veel kinderen meedoen.

Digitale nieuwsbrief regio De Waterkant

Geplaatst op: 11 december 2016

Op donderdag 22 december komt de eerste digitale nieuwsbrief uit met informatie uit de negen parochies die samen regio De Waterkant vormen.
De nieuwsbrief zal voorlopig iedere week verschijnen. De kern ervan wordt gevormd door het rooster van vieringen in de negen parochies.
Daarnaast zullen we proberen berichten uit de parochies op te nemen die niet alleen interessant kunnen zijn voor de eigen parochianen, maar ook voor mensen van daarbuiten.
We hebben het idee dat de regionale nieuwsbrief in een behoefte voorziet.
Mensen die naar een bepaald soort viering willen gaan of die voor een bepaald tijdstip willen kiezen, kunnen in één oogopslag zien waar ze in de regio terechtkunnen.
U kunt zich op de digitale nieuwsbrief abonneren door een mailtje te sturen naar: jeanette.oomes@telfort.nl.

Kerstmusical Het lege boek

Geplaatst op: 10 december 2016

Het oude kerstverhaal wordt niet meer gelezen.
De figuren uit het boek: Maria, Jozef, de Keizer, de herders en engeltjes besluiten uit het boek te stappen.
Tot er een meisje komt dat het boek ziet. Ze is erg verbaasd als er niets in blijkt te staan.
Geen verhaal en ook geen plaatjes.
Ze gaat op zoek naar alle figuren uit het boek.
Al zoekende komt ze alle figuren tegen en weet ze waar het kerstverhaal over gaat.

Deze leuke musical wordt uitgevoerd door alle kinderen van jeugdkoor De Victorzangertjes met hulp van een aantal gastspelers en enkele oud-leden. Meer informatie is onder andere ook te vinden op de facebookpagina van De Victorzangertjes

De uitvoering is op zondag 18 december om 15.00 uur in de St. Victorkerk in Obdam.
De toegang is gratis.

Wie vult het lege boek?

Geplaatst op: 26 november 2016

Terwijl Sinterklaas de laatste bladzijden van zijn grote boek omslaat en zijn Pieten opdracht geeft om de laatste cadeautjes te bezorgen, zijn de Victorzangertjes bezig met een ander boek: ‘Het lege boek’. Dit is de titel van het Kerstspel dat ze, met ondersteuning van enkele gastspelers, op zondag 18 december zullen opvoeren. U bent samen met uw (klein)kinderen welkom in de kerk om dit Kerstspel mee te beleven.
Op Eerste Kerstdag kunnen de kinderen ook genieten van een mooi spektakel: Kerst voor de allerkleinsten, met levende dieren en een pasgeboren kindje. Natuurlijk is er op Kerstavond ook nog de gezinsviering voor jong en oud.

Ouders van kinderen uit groep 4 en groep 8 kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten om hun kinderen mee te laten doen met resp. Eerste Communie en Vormsel.
In de musical ‘Het Lege Boek’ zijn het de figuren uit het Kerstverhaal die tot leven komen en het boek gaan vullen.
In het Eerste Communieproject krijgen de verhalen rond het Laatste Avondmaal en Pasen aandacht. Het Vormselproject zet het Pinksterverhaal in de schijnwerpers.

Het geloof kan nu eenmaal niet zonder verhalen en voorbeelden. Het is net als het spreken van een taal: je leert het het makkelijkst als je erin wordt ondergedompeld.
Twee uur per week op school, daarmee leer je nauwelijks Engels. Maar ga eens een maand of drie naar Amerika, dan kun je je daarna prima in het Engels redden.
En zo is, wat het geloof betreft, doorslaggevend wat er thuis gebeurt.
Wordt er gebeden? Wordt er voorgelezen uit een Kinderbijbel? Gebeurt dat niet, dan kunnen we er op school en in de kerk niet veel aan doen. Echt vertrouwd wordt het geloof dan niet, maar welkom blijven kinderen en ook volwassenen uiteraard wel.
En soms lijken stukken van het boek herschreven te worden.
Zo gebruiken we sinds kort een nieuwe vertaling van het Onze Vader. Het is echt nog wel even wennen.
Veel mensen, waaronder ikzelf, zullen thuis het Onze Vader blijven bidden zoals we dat vroeger hebben geleerd. Maar argumenten voor de nieuwe vertaling zijn er wel. Daarom gaan we er in de kerk mee door.
Voor ouders die het hun kinderen willen aanleren, bijvoorbeeld ter voorbereiding op hun Eerste Communie, lijkt het me raadzaam meteen de nieuwe vertaling maar te nemen, ook al zal dat voor sommige ouders ook wel wennen zijn.
Van kinderen wordt weleens gezegd dat het onbeschreven bladen zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Van huis uit krijgen ze vanaf hun geboorte meteen van alles mee.
Wat er op hun blad komt te staan en hoe hun levensboek langzaamaan wordt gevuld, dat is voor een groot deel afhankelijk van het gezin en de samenleving waarin ze opgroeien.
Of in hun boek iets over het geloof komt te staan, dat is vooral afhankelijk van hun ouders.
Zij zijn het die van een leeg levensboek een rijk gevuld geloofsboek kunnen maken.
Wat de kinderen daar later mee zullen doen, dat is aan hen, maar dat boek, dat hebben ze dan in elk geval.
Pastor Bert Glorie

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo