Beste mensen

Geplaatst op: 20 januari 2014

Twee zondag achter elkaar hoorden we over de doop van Jezus in de rivier de Jordaan. De Geest daalde als een duif uit de hemel neer. Waar de goede Geest van God aan het werk is, daar komt een stukje van de hemel op aarde. En dat te herkennen, is niet zozeer zien met je ogen, maar voelen met je hart. Dan maakt je hart een sprongetje. Het overkwam mij zondag 12 januari. Samen met ons koor Sing@Victor verzorgde ik een viering in de grote kerk van Beverwijk. Het werd een mooie viering. Er gebeurde iets. De geest was voelbaar. Het koor is er nog vol van. Er staat 20 seconden van hun zingen op Youtube. De leden stuurden elkaar het filmpje door. Het bevestigde het goede gevoel dat ze die morgen hadden gehad. En toen de journalist van het Noordhollands Dagblad mij na de viering interviewde was het eerste dat ik zei ‘Dit is echt kicken’. Dat stond ook als kop boven het artikel in het Kennemer Dagblad. Misschien een beetje populair taalgebruik. Maar hier gaat het wel om: de geest die voelbaar is. En als dat gebeurt, dan geeft dat een kick. Wat zijn we rijk met onze koren die met hun zang en muziek een goede sfeer scheppen waarin de boodschap van vertrouwen en bemoediging steeds weer mag klinken.

Tarieven 2014

Geplaatst op: 15 januari 2014

Viering zonder kerkkoor
€ 240,=
Viering met kerkkoor
€ 300,=
Jubilea in weekendviering
€ 80,= voor koor € 35,= extra

Condoleance in kerk
€ 100,=
Avondwake zonder koor
€ 100,=
Avondwake met koor
€ 150,=
Doop zonder koor
€ 25,=
Doop met koor
€ 50,=
Verhuur kerkruimte
€ 250,= met collecte
Verhuur kerkruimte
€ 450,= zonder collecte
Misintentie
€ 7,50

Ken uw straat-viering

Geplaatst op: 09 januari 2014

Achter in de kerk hangt een blauw straatnaambordje met als tekst ‘125 jaar Sint Victor kerk’. In 2016 en 2017 vieren we het 125-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw. In aanloop daar naartoe organiseren we straatvieringen. Veringen in de kerk verzorgd door groepen straten. Op zaterdag 25 januari wordt de viering verzorgd door mensen van de Burg.De Boerlaan, ACBleijsstraat, Burg.De Nijsplein, Van Wassenaerstraat en Poststraat. Muzikale bewoners zingen en maken muziek. Zeer de moeite waard, niet alleen voor bewoners uit genoemde straten maar voor iedereen. Ook zal aan de hand van een presentatie verteld worden wie de mensen achter de straatnamen waren. Een interessant stukje geschiedenis van ons dorp.

Een gezegend 2014

Geplaatst op: 09 januari 2014

Ooit vroeg een juffrouw aan de klas ‘wat wil je later worden?’. Eén jochie antwoordde: ‘Ik wil Paus worden. Daar is er maar één van. Dan heb je geen last van concurrentie’. Daar heeft hij gelijk in. Toch was 2013 het jaar waarop we voor ons gevoel twee Pausen hadden. De oude was net gestopt en de nieuwe was net gekozen. En er vond een bijzondere ontmoeting plaats: Paus Franciscus gaf voormalig Paus Benedictus een hand. Een historische handdruk. Net zoals de handdruk bij het afscheid van Nelson Mandela: president Obama reikte de hand naar Raoul Castro, de leider van Cuba. En het mooie was: een paar weken later sprak Castro mildere woorden over de Verenigde Staten. De handdruk bracht het tot stand.
Dichter bij huis was 2013 ook een jaar waarin handen op bijzondere momenten een rol speelden. We beleefden na 33 jaar een troonswisseling. Koningin Beatrix zette een handtekening waarmee ze afstand deed van de troon. En Willem Alexander aanvaardde het koningschap door zijn rechterhand in de lucht te steken en de eed af te leggen. ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Voor Koning Willem Alexander een nieuw begin. Voor Prinses Beatrix een periode van loslaten. En toen moest het zwaarste moment nog komen: het overlijden van Friso. Handen van een moeder die de handen van haar zoon niet meer vast kunnen pakken. Een echtgenote die haar man verliest; kinderen hun vader. We maakten het ook mee in onze parochie mee. We staan in het leven soms met lege handen.
Durven we die lege handen op te heffen en vol vertrouwen te zeggen: ‘God, hier ben ik. Wilt u voor mij zorgen? Ik heb u nodig’. En op het moment dat we dat vragen – met open handen – reikt God ons zijn hand. Aan dat vertrouwen houd ik vast. En aan het vertrouwen dat mensen elkaar in 2014 ook de hand zullen reiken. Niet alleen wereldleiders of pausen, maar gewone mensen zoals u en ik. Houdt vast aan elkaar. Juist als loslaten zwaar valt.

Gedichtenbundel bestellen

Geplaatst op: 22 november 2013

In de afgelopen jaren maakte pastor Paul voor diverse gelegenheden gedichten. Bij het afscheid van parochianen, bij bijzondere vieringen in de kerk, maar ook in zijn nieuwe functie aan boord van de Zr.Ms.Van Speijk. Een bloemlezing uit zijn gedichten is samengebracht in een bundel, getiteld ‘Dichter voor mensen én dichter bij Hem’. Ieder gedicht gaat vergezeld van unieke foto’s die aanleiding geven tot mijmering en overdenking. De gedichtenbundel kost €9,50 en is te verkrijgen na afloop van iedere viering in de Sint Victorkerk te Obdam (zie voor de agenda van de vieringen www.sintvictorparochie.nl). Ook is een bestelling te plaatsen door een mail te sturen naar pastoorpaul@sintvictorparochie.nl (buiten Obdam wordt €2,50 porto gerekend).

Van de bestuurstafel

Geplaatst op: 20 november 2013

Na een prachtige viering met onze geweldige vrijwilligers hebben we de bijgebouwde toiletruimte ingewijd. Op een traditionele manier zoals alles in de katholieke kerk wordt ingewijd, met respect voor tradities en met wijwater. Ik wil u graag uitleggen waarom wij deze ruimte hebben gebouwd. We hebben in deze kerk naast alle prachtige vieringen af en toe ook evenementen die wat langer duren dan een gewone viering zoals de musical Jesus Christ Superstar. Dit was een groot succes met meerdere avonden een volle kerk. En het korenfestival, gedurende vele uren zingen er verschillende koren. En ook tijdens avondwakes kan het wel gebeuren dat het wat langer duurt en dat het gebruik van een toilet een noodzaak wordt. Wij willen die service graag bieden. Ook aan mensen die slecht ter been zijn en wat meer ruimte nodig hebben of zelfs in een rolstoel zitten. En natuurlijk aan iedereen tijdens of na afloop van een viering.
In de toekomst zal het gewone kerkbezoek waarschijnlijk niet toenemen maar wij hopen wel deze geweldige kerk met zijn goede akoestiek ook voor andere gelegenheden te kunnen blijven gebruiken. We zijn als parochiebestuur erg blij met hoe de toiletruimte geworden is. Wij denken dat de investering noodzakelijk is om het gebruik van de kerk te kunnen vasthouden en misschien zelfs uit te breiden. Daarnaast is er ook ruimte voor de bloemschik dames en de oude w.c. wordt omgebouwd tot werkkast.
De glas in lood ramen die u natuurlijk van de buitenkant af allemaal al gezien heeft wilden wij graag gebruiken en zijn bij de bouw als uitgangspunt genomen. Op deze manier komen deze schitterende glas in Lood ramen goed tot hun recht. Deze ramen stonden al een tijdje in een opslag omdat ze de parochie zijn aangeboden toen we op zoek waren naar een beeld van Don Bosco. Ze komen uit de Don Bosco school in Amsterdam en u zult zien dat de persoon Don Bosco, de patroon heilige voor de jeugd, er duidelijk in is verwerkt.
Om deze bouw mogelijk te maken doen wij onder andere een beroep op de gelden van de kerkenveiling. Ook komend voorjaar hoop ik dat wij met elkaar weer een succesvolle kerkenveiling weten te realiseren. U weet, de opbrengst van de kerkenveiling komt geheel ten goede aan de kerkgebouwen. Er is nu een actie met een schitterend gedichtenboekje van Pastor Paul om geld in te zamelen.
Ik ga nu nog een aantal personen en bedrijven bedanken die een bijdragen hebben geleverd aan het tot stand komen van de toiletruimte. De heren Piet Jellema en Fons Harmesen van de voormalige school die ons de ramen hebben aangeboden. Bij Jan Mulder hebben de glas in lood ramen jarenlang veilig in opslag gestaan. Dick Breed heeft de funderingsberekeningen gemaakt. Loonbedrijf van Diepen heeft het grondwerk gratis verricht. Gerard de Boer voor de glas in lood reparaties. Met het parochiebestuur hebben we de kozijnen opgeknapt. Martijn Molenaar de aannemer. Gert Jan en Luc de boer voor o.a. het straatwerk net als Ben Obdam. Maurice Beentjes. Schildersbedrijf de Boer heeft flinke korting gegeven. Borst beter wonen. Klaver Technisch Bedrijf. En onze eigen vrijwilligers die hebben meegewerkt. En de allerbelangrijkste zijn Martien Vleugel die al het teken en vergunningen werk heeft gedaan en onze eigen Jan Beentjes. Zonder deze laatste twee zou de bouw echt niet gelukt zijn.
U bent allen van harte welkom om voor of na een viering even te gaan kijken hoe het geworden is.

Win Bijman

Vrijwilligers van het jaar

Geplaatst op: 20 november 2013

De viering van zaterdag 19 oktober stond niet alleen in het teken van de inzegening van de nieuwe aanbouw bij de kerk maar ook van onze vrijwilligers. We kunnen op veel inzet en betrokkenheid rekenen. Daar zijn we als parochie dankbaar voor. Die dank brengen we tot uiting door ieder jaar een vrijwilliger van het jaar te kiezen. Dit jaar waren dat er twee tegelijk, namelijk Dik en Els Bankras. Het is voor hen een bijzonder jaar. Dik en Els hopen eind december hun gouden huwelijksjubileum te gaan vieren. Dan stopt Dik als koster van de kerk. Dan heeft hij dat zo’n 15 jaar gedaan. Koster-zijn is een verantwoordelijke taak. Je bent als eerste in de kerk om alles klaar te zetten en je kunt als laatste naar huis. Er zijn weken geweest dat Dik meer in de kerk was dan thuis. Met een paar avondwakes en uitvaarten achter elkaar was er veel te doen. Zonder te vragen, deed hij wat gedaan moest worden. Zo zet hij de vuilnisbakken en het oud papier aan de weg. Ook geeft hij de bestellingen van kaarsen, wijn en hosties aan het secretariaat door. Eigenlijk te veel taken om op te noemen. Wat nog vermeld moet worden is dat Dik in de afgelopen jaren diverse malen een oud-geld-actie heeft gehouden ten bate van de kerk. Dat heeft bij elkaar een aardig bedrag opgeleverd.
Zijn vrouw Els is wekelijks gastvrouw in de pastorie, brengt de Communie bij mensen thuis die niet naar de kerk kunnen komen. Jarenlang verzorgde zij de kerkenwas en waste dus de altaarkleden en misdienaarstogen. Een hele klus. Ook zat ze jarenlang in ‘Wij in onze Missionarissen’. Dat is ene zelfstandige stichting, maar heeft toch een band met onze kerk. Ze hebben oog voor de missionarissen van onze parochie.
De uitreiking van de Victorspeld was een grote verrassing. Dik en Els wisten van niets en voelden zich door deze actie tamelijk overvallen. Het komt hen toe.
Naast de vrijwilliger van het jaar bij de volwassenen eerden we voor het tweede jaar ook de jeugdvrijwilliger van het jaar. Die eer kwam dit jaar toe aan vier trouwe acolieten. Jonge mensen die zich al jaren voor de kerk inzetten. Eerst als misdienaar en vanaf de middelbare school als acoliet. Nadine Smits, Bryan Leek, Ron Karels en Tomas Klercq kregen een gouden Victortje. Een miniatuurtje van het grote beeld van Sint Victor dat in onze kerk staat

Terugblik Lourdesbedevaart

Geplaatst op: 20 november 2013

Van 18 tot en met 23 september maakten we als parochie een bedevaart naar Lourdes. Het was de 9e bedevaart in groepsverband. De laatste reis vond in 2011 plaats. Dat was dus twee jaar geleden. Misschien dat ik er daarom extra naar uitzag om zes dagen op die bijzondere plek in de Pyreneeën te mogen zijn. We hadden een mooie groep pelgrims bij elkaar: jong en oud; hulpen en mensen die wat hulp nodig hadden. Een paar mensen konden mee dankzij steun van onze Lourdeswerkgroep. Daar is de Lourdeswerkgroep destijds voor opgericht. Prachtig dat het Lourdeswerk in Obdam zo leeft. De volgende bedevaart in parochieverband zal in 2015 plaatsvinden. Na de bijzondere ervaringen tijdens deze bedevaart kan ik daar alleen maar naar uitkijken.

Zeg het met bloemen

Geplaatst op: 29 april 2012

We kijken als parochie terug op een hele warme en geslaagde Eerste Communieviering. Met dank aan de werkgroep, die – vanwege mijn afwezigheid – dit jaar extra werk heeft moeten verzetten. Alles was goed voorbereid. Zo ook het thema. Het ging over bloemen. Daar haakte ik met mijn woordje op in. Ik vertelde over een jongeman die verliefd was op een meisje. Hij durfde het niet tegen haar te zeggen. Daarom maakte hij voor haar een gedicht:

Rozen zijn vaak rood
En violen meestal blauw
Laat mij jouw bloem zijn
Omdat ik van je hou.

Hij kreeg een kort briefje terug. ‘Het kan niets worden tussen jou en mij. Ik ben namelijk allergisch voor bloemen’.
Een allergie voor bloemen is lastig. Het is namelijk fijn om bloemen te ontvangen. Het kan je blij maken. Of juist troosten. En dan maakt het niet uit hoe groot de bos bloemen is, die je krijgt. Dat heb ik een paar weken geleden mogen ervaren. Een gezin herdacht toen het overlijden van hun man, vader en opa. Heel het gezin kwam bij elkaar. De een na de ander kwam binnen met bloemen. De ene bos nog mooier dan de ander. Even later dan de rest kwam een achter-kleindochter van 2 jaar bij oma. Met in haar hand een piepklein vaasje. En daarin een paardenbloem en een paar madeliefjes. Oma moest even slikken. Dit was het mooiste boeketje dat ze die dag had gekregen.
Een paar dagen later kreeg ik een bloemen-kaart van Roy, één van de Communicantjes. Om me te feliciteren met mijn afstuderen als officier-specialist bij de Koninklijke Marine. Hij had het helemaal begrepen: De waarde van een geschenk zit niet in de grootte er van, maar in het feit dat iemand aan je denkt.

Wat is de kerk mij waard?

Geplaatst op: 25 april 2012

Wat is de kerk mij waard?
Beste mensen, namens het parochie bestuur wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage aan de kerkbalans. Voor onze parochie is deze bijdrage een belangrijk deel van de inkomsten, nodig om de parochie draaiende te houden. Er is een bedrag van €33.000 toegezegd.
De werkgroep kerkbalans van de Sint Victor parochie heeft het dorp in 55 wijken verdeeld en alle vrijwilligers die een wijk lopen zijn wij dan ook zeer erkentelijk. Ook alle anderen die hun bijdrage geleverd hebben aan deze geslaagde actie Kerkbalans hartelijk dank.
De werkgroep bestaande uit mevr. Annie Zwart, mevr. Corrie Dekker , mevr. Anja Koning en dhr. Niek de Boer heeft alles uitstekend verzorgd.
Er zijn wel enkele opmerkingen gemaakt over de hoogte van de afdacht aan het bisdom. Graag wil ik u hier uitleggen hoe dat bedrag tot stand komt.
Van al onze inkomsten gaat 40,1 % naar de RCF, dit is de centrale financiering, waarvan alleen de pastores van onze eigen regio betaald worden. Dit geld blijft dus in onze eigen regio. Dan gaat er 3 % naar een solidariteitsfonds, dit is o.a. voor hele arme parochies en andere sociale groepen in ons bisdom. Tot slot gaat er 12 % rechtstreeks naar het bisdom om de boel in Haarlem draaiende te houden en dit komt ten goede aan het Katholieke geloof in het algemeen.
Van al onze inkomsten blijft dus feitelijk 85 % in onze eigen parochie en regio. Alle percentages zijn vastgesteld door het bisdom.

Win Bijman

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Agenda

De Waterkant

Heilig vormsel

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo