Adventsactie MOV

Geplaatst op: 28 november 2015

Ook dit jaar wordt er in de Adventstijd weer geld ingezameld voor een project in Sanya Juu in Tanzania.
Het geld is deze keer niet bestemd voor het St. Victorziekenhuis, maar voor mensen in de directe omgeving.
Deze mensen worden geholpen met het verwerven van extra inkomsten door een avocadoproject. Ze planten er avocadobomen en verkopen deze op de lokale markt, om zo o.a.schoolgeld voor hun kinderen bij elkaar te sparen. Zo willen we de zelfredzaamheid van de mensen in Sanya Juu vergroten.
In de viering van 12 december zullen we meer aandacht besteden aan het project en een collecte hiervoor houden. Na deze viering is achter in de kerk verkoop van producten uit de Wereldwinkel.

Bloemen

Geplaatst op: 27 november 2015

Bloemen, het is de achternaam van de schaatser die afgelopen zaterdag het wereldrecord veroverde op de tien kilometer. Een mooie prestatie van Bloemen. Een mooie naam trouwens ook, Bloemen. Mooi en bloemen zijn woorden die opvallend goed bij elkaar passen. In onze Sint Victorkerk is het dan ook Elly Mooi die de leidster is van de bloemengroep. Twee weken geleden waren zij en haar man Sjaak vijftig jaar getrouwd. Elly wilde zelf voor de bloemstukken zorgen. Toen ik de vrijdagmiddag daarvoor, na een bijzondere dag op De Caegh, de kerk in kwam lopen was ze er net mee klaar. Uitgebreid kon ik de bloemstukken bekijken. Dat kijken bestaat bij mij natuurlijk uit voelen en ruiken. Mooie stukken met veel Chrysanten en ook besjes uit de tuin. Die besjes had ik een paar dagen daarvoor zelf in de tuin gezien, want daar kreeg ik een rondleiding van Jan Dekker, het opperhoofd van onze Tuinkabouters. Maar het gaat nu niet over de Tuinkabouters en hun winterslaap die zojuist begonnen is en ook niet over de gastlessen die ik mocht geven op De Caegh, maar over bloemen. De kerk was dus prachtig versierd tijdens de viering van het vijftigjarig huwelijk van Elly en Sjaak Mooi op 15 november. Het parochiekoor zong een mooie mis. Maar enkele dagen later moesten de bloemen van Elly wijken voor het grote podium dat gebouwd werd voor het Projectkoor Hollands Kroon. Op vrijdag 20 november gaf dit koor een schitterend concert waarvoor veel belangstelling was. Maar het kerkelijk leven gaat door. Op 22 november werd het feest van St. Caecilia gevierd en weer gaf het parochiekoor acte de présence. En weer waren de bloemstukken van Elly Mooi in volle glorie aanwezig. Maar aan de zijkant stonden alweer nieuwe bloemen opgesteld, stukken en vazen met tulpen en orchideeën die later op de middag en de volgende dag op en rond het altaar zouden staan. Bloemen voor Maria. Ja, natuurlijk ook voor het Maria-altaar, maar toch vooral bedoeld voor iemand met de naam Maria. Maria is trouwens ook een mooie naam voor iemand die creatief is met bloemen. Wie kan zich een Mariabeeld zonder bloemen voorstellen! Ook deze Maria hield van bloemen. Voordat Elly Mooi het van haar overnam, was zij jarenlang leidster van de bloemengroep hier in de kerk. Haar naam wil ik hier voluit noemen: Maria Elisabeth Vriend-van Kampen. Vorige week woensdag is zij overleden. De bloemen, door de families Vriend en van Kampen met zorg uitgezocht en geschikt, waren bedoeld voor haar avondwake en uitvaart. Wij gedenken Ria Vriend in grote dankbaarheid en hopen dat zij op één of andere manier voortleeft in een paradijs vol bloemenpracht.
 Pastor Bert Glorie

Het leven gaat door

Geplaatst op: 09 november 2015

Steeds meer mensen staan op de dag van Allerzielen stil bij hun dierbare overledenen. Ook in onze Sint Victorkerk gaat die dag niet onopgemerkt voorbij. En zo zaten we dus op een, ik zou bijna zeggen doodgewone maandagavond met ruim driehonderd mensen bij elkaar. De overledenen van het afgelopen jaar passeerden de revue. Een foto, een kort in memoriam, een kaars die door een familielid werd aangestoken, het koor Sing@Victor dat het gebeuren omlijstte met stemmige muziek… Het was een indrukwekkende viering. De mensen over wie iets werd verteld, ik heb ze niet gekend, maar de zorgvuldigheid en toewijding waarmee alles werd gedaan, raakte ook mij. En onwillekeurig ga je dan denken aan de mensen die uit je eigen leven verdwenen zijn… Het is goed om bij de doden stil te staan. Pijn en leed, gemis en verdriet hoeven niet onder stoelen of banken te worden gestoken. Je hoeft je er niet voor te schamen.

Maar intussen gaat het leven door en vragen de kinderen weer om aandacht. Zaterdag was er een gezinsviering. En woensdag hebben we de Sint Maartenviering gehad. En ik blijf nog even met kinderen bezig. Komende donderdag en vrijdag ga ik bij alle klassen van De Caegh langs. Ik ga eerst maar eens wat vertellen over het leven met mijn handicap en dan zullen er wel vragen komen over van alles en nog wat, vragen die alle kanten opgaan. Als mens wil je nu eenmaal van alles weten. Maar hoe dan ook blijven er vragen waar wij niet echt een antwoord op weten, vragen over het leven na de dood bijvoorbeeld. Zelf denk ik dat we hierover hoopvol mogen zijn. Maar dat is enkel een vermoeden. Het is goed om bij dat vermoeden stil te staan en het uit te spreken. Maar het is ook goed dat het leven zijn normale loop herneemt en dat de kinderen weer om aandacht vragen, aandacht voor de dingen waar ze zelf mee bezig zijn.
 Pastor Bert Glorie

Kind of koning; een muzikaal kerstverhaal

Geplaatst op: 08 november 2015

In de aanloop naar Kerstmis wordt er in onze regio weer een geweldige muzikale kerstvertelling opgevoerd: Kind of Koning. Het verhaal van Jozef en Maria, zo bekend maar zo aangrijpend: een jonge vrouw wordt onverwachts zwanger, moet geloven dat dit een opdracht van God is, wordt weggestuurd van huis en haard en zoekt hoogzwanger met haar man Jozef een plek om te slapen. Na de geboorte van hun kindje in een stal komen herders, engelen en wijze mannen hen vertellen dat het écht waar is: dit kind zal de wereld redden! 

In een beeldende voorstelling op de schitterende muziek van de Spierdijkse componist Frank Hoebe wordt u op unieke wijze meegenomen in dit verhaal. Kind of Koning is  voorzien van een vernieuwde regie en zal worden uitgevoerd door een koor en een kinderkoor. De figuur van Jozef wordt gespeeld door Nico Hoogenboom en Maria wordt vertolkt door Lotte Hoebe. Een orkest van muzikanten uit de regio zal hen ondersteunen. 

U kunt komen genieten van de mooie muziek en het bekende verhaal in de Sint Martinuskerk te Zwaag op zaterdag 19 december, aanvang 19.00 uur. Of op zondag 20 december in de Victorkerk te Obdam aanvang 19.00 uur. Er is geen kaartverkoop. Om uit de kosten te komen, hopen wij op een goede deurcollecte. 

Mag ik even voorstellen: “Antonio”

Geplaatst op: 08 november 2015

“Gods wondere wegen”
Mijn naam is Antonio Tocco. Ik ben 51 jaar. Ik ben Italiaan en kom uit Montelepre (berg van de hazen). Montelepre is een stadje van 6000 inwoners, op het prachtige eiland Sicilië.
Na de middelbare school heb ik aan de kustacademie in Palermo gestudeerd en later heb ik ook scholing in het horeca vak gehad. Ik heb lange tijd in hotels en restaurant als kok en ober gewerkt, o.a in Engeland.
Voordat ik priesterstudent werd, was ik ver weg van de kerk. Ik was niet kerkelijk opgevoed. Mijn familie was weliswaar katholiek, maar niet echt praktiserend. Ik leefde zoals de meeste jongeren, maar wel met grote vragen over de zingeving van het leven. Ik geloofde niet in de kerk en evenmin in God.
In deze concrete situatie is de Heer Jezus mij komen zoeken, door andere mensen en in het bijzonder door een meisje (daarna is zij mijn vriendin geworden), die mij naar de kerk brachten om naar de catechese over de liefde van God te luisteren. Die catechese was voor jongeren en volwassenen. In die tijd was ik 24 jaar. Daar heb ik een levende God ontmoet waarin ik niet geloofde. Hij veranderde mijn leven totaal, ik heb een concreet antwoord gevonden op mijn levensvragen en in het bijzonder vond ik een God die Vader is en die mij lief had precies zoals ik was, met mijn zwakheiden en beperkingen en moeilijkheden.
Na deze grote ervaring heb ik de roeping gevonden om mijn leven te geven voor anderen en voor het Evangelie van Jezus. Na een lange periode van strijd tegen deze roeping heb ik alles achtergelaten, mijn land, mijn familie, mijn werk, mijn vriendin en vrienden en wat ik van God heb gekregen door de Moederkerk wil ik doorgeven.
Dus, door deze ervaring kreeg ik het verlangen om de Blijde Boodschap van de Liefde van God de Vader aan alle mensen te brengen, in welke plaats of welk land dan ook.
God heeft via bijzondere wegen voor mij de keuze gemaakt en deze keuze is Nederland geworden. Toen was ik 27 jaar.
Ik ben onder andere ook in Africa geweest (Kenia), waar ik mijn stage op een missiepost doorbracht. Daar kon ik God zien in de arme mensen en ook in het lijden van die mensen. Feitelijk heb ik meer van hen geleerd dan zij van mij. Door hen leerde ik dat God van mij hield en mij de vrijheid gaf om mijn eigen keuzes te maken. Zo’n ervaring heeft mijn roeping bevestigd. Dus toen heb ik ‘ja’ gezegd tegen mijn roeping.
Aan het begin was voor mij heel moeilijk om Germaanse talen te leren, omdat ze compleet anders zijn dan Latijnse talen. Ik sprak weliswaar Engels, maar wie in Nederland met de mensen wil communiceren moet toch echt Nederlands leren. “Mamma Mia…..” Toch heb ik mijn best gedaan om het te doen. Ik ben heel blij om hier in Nederland te zijn.

Ik ben op 8 december 2001 tot diaken gewijd in Heiloo en op 25 mei 2002 volgde de priesterwijding in de kathedraal Sint Bavo te Haarlem.

Ik heb 3 jaar stage gelopen in Bergen, in de parochie van “Petrus en Paulus”, 2 jaar als kapelaan in de parochie van Heerhugowaard, 3 jaar in de parochie “Sint Vitus” te Naarden. En in de laatste zes jaar in de regio “Hoorn-Blokker” .
Ik ben er zeker van, dat God zal mijn helpen en begeleiden om zijn blijde boodschap nog door te geven aan alle mensen die ik langs mijn levensweg zal ontmoeten.
Ja, de Blijde Boodschap is de basis die mensen naar Jezus kan brengen, en dat is wat veel christenen hebben gedaan. Het evangelie van Jezus is de blijde boodschap van het heil. Jezus is de bron van levend water, en door dit water ontvangen wij elke dag nieuwe kracht om door te gaan met het leven van alle dag. Jezus heeft meer malen aan zijn leerlingen gezegd: “Weest niet bang, ik ben altijd met u”.
Jezus zegt ook tot mij, “ben niet bang”, “volg mij”. Ja, voor mij begint een nieuwe tijd en nieuwe avontuur. Een nieuwe tijd om Christus te kunnen dienen in deze nieuwe parochies.
God de vader is met ons. Jezus is het licht. Hij zal ons nooit verlaten, zelfs niet in moeilijke perioden. Hij wil ons helpen onze twijfels en angsten te overwinnen.
Hier in Nederland heb ik gevonden wat God mij heeft beloofd, namelijk: broeders, zusters, moeders, vaders en vrienden, want dat zijn jullie allemaal. Jullie hebben mij allemaal in het bisdom ontvangen en nu in het bijzonder in jullie parochies.
Beste vrienden, ik wens u en uw familie Gods zegen toe. Moge de liefde van God de Vader in het hart van ieder van ons binnenstromen.
Ik dank u en ik vraag u hierbij voor mij te bidden om mij in deze nieuwe taak te steunen.
De vrede van Jezus.
P. Antonio Tocco

Wie gaat er nog meer mee naar Xanten?

Geplaatst op: 05 november 2015

Op 21 april 1891 is de eerste steen gelegd van de huidige St. Victorkerk, nu dus 124 jaar geleden! Op 25 juli 1892 is de kerk in gebruik genomen/geconsacreerd. Dus is het in 2016 en 2017 precies 125 jaar geleden dat er is begonnen met de bouw en het in gebruik nemen van onze Sint Victorkerk. En dat lustrumfeest (5 × 5 × 5) gaan wij vieren!
Er is inmiddels een comité opgericht, bestaande uit: Ellen de Boer, Gerda Wester, Greet Schipper, Ria Bleeker, Richarda de Boer, Pastor Bert, Remon Feld en Jan van Langen.Samen met andere vrijwilligers worden er thans voorbereidingen getroffen voor dit bijzondere jubileumfeest, met onder andere een mooi verhalen- en fotoboek in en rond de jarige Sint Victorkerk: “De kerk dat zijn Wij”

Startend in april 2016 zullen er een jaar lang, bijna elke maand, activiteiten in en rond ons jarig Sint Victor kerkgebouw gaan plaats vinden.

Op het programma staat onder andere een bezoek aan “Xanten”:
Wij willen volgend jaar op de jaarlijkse feestdag van Sint Victor naar Xanten in Duitsland. Op ongeveer 220 km rijden van Obdam ligt in Duitsland dit plaatsje: Xanten. Daar onder de Sint Victor Dom liggen de stoffelijke resten van de soldaat “Victor”.
Deze Victor stond voor zijn christelijke geloof. In dit feestjaar willen wij met maximaal 50 personen naar Zanten. We vertrekken zaterdagochtend 8 oktober en komen zondag 9 oktober 2016 einde middag weer terug naar Obdam. De kosten zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij! Op volgorde van binnenkomst kunnen er nog parochianen/dorpsgenoten mee met dit bezoek naar Xanten. Aanmelden kan alleen via onderstaand mailadres.

Mede via de Rotonde zullen wij u met regelmaat op de hoogte houden van dit naderende jubileum en onze activiteiten.
U zal deze informatie herkennen aan het speciale “125 jaar Sint Victorkerk” logo.

Met vriendelijke groet,

Namens het comité 125 jaar Sint Victorkerk

Jan van Langen
tel. 0226 – 453071
jhavanlangen@quicknet.nl

De stilte doorbroken

Geplaatst op: 25 oktober 2015

Stilte ervaar je pas als er ervoor en erna veel geluid is. Zo was het in de afgelopen weken. We begonnen met het geluid van de jachthoorngroep ’t Wildrijk. Op zondag 18 oktober bliezen ze zowat de kaarsen omver met hun geweldige jachtmuziek. Dat getoeter vind ik prachtig en onze kerk leent zich er uitstekend voor. We vierden het Hubertusfeest in onze parochie met deze blazers en een aantal jagers, met na de viering voor de liefhebbers Ganzeborst en een glaasje Jägermeister.

Diezelfde avond was er van de vrolijke stemming in de kerk weinig over. We namen afscheid van Riet Schouten-Commandeur. Zoals dat in een avondwake gaat met de nodige stilte en ruimte voor kleine gebaren. En hier toch ook weer geluid: stemmige zang van het koor Brio, waarvan Riet jarenlang secretaris en penningmeester is geweest.

Ook maandagavond 19 oktober moesten we van een overledene afscheid nemen. In een stampvolle kerk deden we Arie Vriend uitgeleide. En nu kwam de zang van het Parochiekoor.

Ook de woensdagmiddag daarna kwamen er weer veel mensen naar de kerk, nu voor de afscheidsdienst voor Tiny De Vries-Neefjes. Een volle kerk kan stil zijn, zeker als we iemand uitdragen die zo plotseling overleden is als Tiny. Maar ook al schieten woorden in zo’n situatie eigenlijk tekort, de stilte moet toch doorbroken worden. Gezang is op dat moment misschien wel het meest welkom. Deze keer werd dat verzorgd door het koor Entre-Deux, waarvan Tiny lid was.

In de kerk mag en moet het soms stil zijn, want woorden en muziek zijn niet altijd toereikend om onze gevoelens uit te drukken. Maar het kan er niet stil blijven. De stilte moet worden doorbroken, het leven moet worden geleefd.

Binnenkort zijn er weer twee vieringen waarbij kinderen hun stem kunnen laten horen. Op zaterdagavond 7 november is er een gezinsviering en op 11 november zijn de kinderen in de kerk welkom om half vijf voor een korte Sint-Maartenviering. Op Sint Maarten mag het niet stil zijn, dan moet het hele dorp gonzen van kindergezang. En dat kan beginnen in de kerk.

Er mag muziek gemaakt worden en gezongen in de kerk en bij gelegenheid zelfs een borrel gedronken, want de kerk is er voor iedereen die zich verbonden voelt met de gemeenschap hier in Obdam. Verbondenheid met elkaar en verbondenheid met God, dat is wat we in de kerk willen proberen te beleven, in stilte, met zang of met hoorngeschal, dat is om het even.

Een warm welkom

Geplaatst op: 27 september 2015

Zondag 20 september is pastor Bert met een warm welkom geïnstalleerd. Zijn collega’s Tineke de Boer en Anne Marie van Straaten legden hem zijn nieuwe gebedsmantel om. En in zijn overweging: ’ Waarom ga je nog naar de kerk’ wist hij op een eigentijdse en eerlijke manier, dit standpunt aan ons duidelijk te maken. Na de viering hebben al veel parochianen kennis met hem gemaakt, onder het genot van een kopje koffie.
In deze viering werd er door de vicevoorzitter van de parochieraad de heer Win Bijman niet alleen de benoemingsbrief van pastor Bert voorgelezen, maar ook werd er bekendgemaakt dat het pastores-team van regio De Waterkant per 1 november wordt uitgebreid met de komst van de priester Antonio Tocco van de parochie Hoorn en omstreken. Hij zal als eerst aanspreekbare voor de parochies Hoogwoud, Spanbroek en De Weere zijn. Namens de St.Victorparochie heten wij pastor Antonio ook van harte welkom.

Pastor Bert

Geplaatst op: 07 september 2015

Zondag 20 september is de welkomstviering met pastor Bert. Verschillenden onder u zullen denken, hij is toch al voorgegaan. Inderdaad, doordat pastor Jack de Groot niet beschikbaar was en er geen andere voorganger ingezet kon worden, is pastor Bert benaderd, die meteen enthousiast ja zei. Toch voelt voor pastor Bert zondag 20 september als echte start, omdat hij dan voor het eerst voorgaat in zijn eigen nieuwe gebedsmantel en dan ook zijn familie en genodigden aanwezig zullen zijn. Bij de vieringen waar hij inviel, heeft hij wel als heel warm ervaren, vooral doordat hij in de kerk met applaus werd ontvangen. En hij na afloop tijdens het koffie drinken al met een aantal parochianen contact kon maken.

Beterschap

Geplaatst op: 07 september 2015

Al heel lang mogen we op de hulp van pastor Jack de Groot rekenen. Ondanks zijn broze gezondheid, staat hij klaar om voor te gaan in de St.Victorkerk of De Horstenburgh. Afgelopen periode is hij in verband met zijn gezondheid in het ziekenhuis opgenomen.
We hopen dat zijn herstel naar wens zal verlopen en wensen hem van harte beterschap en hopen dat hij straks weer in Obdam voor kan gaan.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo