Misdienaars en acolieten

Geplaatst op: 10 juli 2016

Onze parochie had toen ik hier kwam vijf misdienaars, of liever gezegd, twee misdienaars en drie acolieten, allemaal jongens.
Acolieten zijn middelbare scholieren of zelfs volwassenen. Van hen mag je verwachten dat ze leiding kunnen geven aan nieuwelingen. De laatste twee misdienaars zijn afgelopen zaterdag tijdens de gezinsviering bevorderd tot acoliet. Ze kregen daarbij een zak snoep en een ingelijste oorkonde.
Ik hoop dat ze de bevordering tot acoliet zien als een aanmoedigingsprijs. Zo is het natuurlijk ook bedoeld. Van mij mogen de vijf acolieten die er nu zijn nog wel even doorgaan, want ze doen het goed. Ze begeleiden mij uitstekend, maar ook als er een priester is, bij Eucharistievieringen, weten ze wat ze moeten doen.
Toch ben ik op zoek naar nieuwe misdienaars. Op maandag 4 juli was ik samen met juf Judith Reus in vier klassen van basisschool De Caegh om mijn verhaal te vertellen en brieven uit te delen. In elke klas waren er kinderen die wisten wat een misdienaar zoal doet. Er waren ook wel kinderen die een brief mee naar huis wilden nemen. Dat heeft tot nu toe nog niet tot aanmeldingen geleid, maar wat niet is, kan nog komen. De vijf acolieten staan in elk geval klaar om de nieuwe kandidaten in te wijden in het vak.

Dankbaarheid

Geplaatst op: 10 juli 2016

In de afgelopen weken hebben we afscheid moeten nemen van twee mannen die veel voor de parochie hebben betekend: Dik Bankras en Jan Melten.
Dik was gedurende vele jaren koster, Jan zong in het Parochiekoor. In beide uitvaartvieringen gaf het Parochiekoor acte de présence. In de uitvaartmis van Jan op 5 juli speelde ook fanfare Muzieklust. Parochiekoor en fanfare brachten samen enkele delen ten gehore uit de Deutsche Messe van Franz Schubert.
Twee dagen daarvoor hadden ze dat ook al gedaan. Dat was bij gelegenheid van het 60-jarig priesterjubileum van oud-pastoor Theo Beemster. Die viering stond geheel in het teken van dankbaarheid voor zestig jaar priesterschap.
Je zou denken: een uitvaart staat in het teken van rouw en verdriet. Hoe kunnen dan dezelfde klanken en teksten op hun plaats zijn als bij een jubileumviering die in het teken van dankbaarheid staat… En toch kan dat. Vaak staat ook een uitvaartdienst in het teken van dankbaarheid, dankbaarheid om een rijk en gevuld leven. En gewoonlijk is er ook het vertrouwen dat dat leven niet ophoudt.
Het geloof vertelt ons dat we na onze dood worden opgenomen in het licht en in de liefde van God. Daar mogen we vanuit gaan. Daarom zijn uitvaartdiensten vaak verre van somber.
Zo was het ook bij de vieringen voor Dik Bankras en Jan Melten. Ondanks het verdriet om hun overlijden en de leegte die zij achterlaten, zullen we met dankbaarheid aan hen beiden blijven denken. Mogen zij rusten in vrede!

Stappen we eruit of blijven we erin?

Geplaatst op: 27 juni 2016

Stapt de Victorparochie, eventueel samen met de Marcusparochie eruit? Waaruit, zult u zeggen. Uit het samenwerkingsverband van parochies dat we regio ‘De Waterkant’ noemen. Of blijven we erin?
De Waterkant, dat is de regio die bestaat uit negen parochies. Behalve Hensbroek en Obdam zijn dat: Zuidermeer, Spierdijk, De Goorn, Ursem, Spanbroek, De Weere en Hoogwoud. Stappen we daaruit? Volgt er na de Brexit ook een Vexit, waarbij de V staat voor Victorparochie?
Als we deze vraag aan alle parochianen zouden voorleggen, als we u naar uw mening zouden vragen, dan kan ik u nu al zeggen dat ik, net als de Britse premier Cameron, zou opstappen wanneer u in meerderheid stemt voor uitstappen. Ik behoor dus, zij het soms met pijn in het hart, tot het kamp van de blijvers. Die pijn in mijn hart wordt veroorzaakt door het feit dat ik vaak naar een andere parochie moet, terwijl ik liefst in Obdam zou blijven. Waarom dat moet, dat zal ik u uitleggen.
Er zijn in de regio twee priesters werkzaam, Nico Knol en Antonio Tocco, en drie pastoraal werkers: Tineke de Boer, Anne-Marie van Straaten en ik. De pastoraal werkers hebben alle drie een deeltijdaanstelling. Met ons vijven moeten we dus, samen met de vrijwilligers, negen parochies runnen. Om ervoor te zorgen dat er in iedere parochie regelmatig een Eucharistieviering is of een viering geleid door één van de pastoraal werkers, vliegen we heen en weer van de ene parochie naar de andere.
Ook ik vlieg van hot naar her. Zo ging ik op zondag 19 juni voor in de kerk van Spanbroek en op het moment van schrijven, zaterdagavond 25 juni, ben ik opnieuw voorgegaan in een viering in Spanbroek. En dat terwijl er op 19 en 25 juni ook vieringen waren in Obdam.
Tot mijn grote spijt kon ik daar niet bij zijn. Vandaar die pijn in mijn hart.
En toch wil ik niet uitstappen. Obdam kan met mij, en af en toe een priester voor de Eucharistievieringen, niet verder. Obdam heeft namelijk te maken met dezelfde trend waarmee alle andere parochies te maken hebben: een enorme krimp.
Minder kerkbezoek, minder werkgroepen en werkgroepleden, minder inkomsten. Obdam zou het wel wat langer volhouden dan de meeste andere parochies, maar toch is het vanwege het slinkende aantal deelnemers aan vieringen en andere bijeenkomsten beter nu al samenwerking te zoeken en niet pas op het moment dat alles bijna op zijn gat ligt.
En daarom behoor ik dus tot het kamp van de blijvers en wil ik graag samenwerken met de buurparochies. Bij dat samenwerken ontwikkelen we wel twee snelheden. De hoge snelheid, de snelle intensivering van de samenwerking, die is er voor groepjes van twee parochies die op den duur één parochie willen vormen. Dat geldt voor ons en de Marcusparochie en het geldt ook voor de parochies van Spierdijk en de Zuidermeer. De lagere snelheid is er voor de regio als geheel.
Zaterdag 2 juli mag ik voorgaan in de kerk van De Weere, maar op zondag 3 juli ben ik gelukkig weer hier om samen met velen van u het 60-jarig priesterjubileum van pastoor Beemster te vieren. En ook op zaterdag 9 juli kan ik erbij zijn, als we de Eerste Communicantjes van dit jaar weer verwelkomen en hopelijk ook enkele nieuwe misdienaars. Ik ben, zoals men dat noemt, eerst aanspreekbare voor de parochies Obdam en Hensbroek. Maar ook in de andere kerken van onze regio moet ik regelmatig mijn gezicht laten zien. Daar beleef ik meestal veel plezier aan, maar wanneer er op datzelfde moment ook in Obdam een viering is, heb ik er moeite mee.
Pastor Bert Glorie

Secretariaat van de Parochie gesloten op 7 en 14 juli

Geplaatst op: 13 juni 2016

De vakantieperiode staat voor de deur en ook Jan en José gaan met vakantie.

Daarom is het secretariaat donderdag 7 en 14 juli gesloten.

Mocht u intenties op willen geven, dan graag vòòr donderdag 23 juni.

Wij wensen u een gezellige, zonnige zomer.

Jan en José

Een deel van de keten

Geplaatst op: 12 juni 2016

Graag wil ik nogmaals mijn dank uitspreken voor alle bezoekjes, cadeaus, kaarten en mailtjes die ik heb gekregen ter gelegenheid van mijn verjaardag. Ik ben er zeer mee vereerd. Het is verrassend en stimulerend om zoveel blijken van waardering te mogen ontvangen.
Ik was ook blij met de aanwezigheid van pastor Paul in de afgelopen weken. Het voelde vertrouwd, voor mij en ongetwijfeld ook voor u.
Op zondag 5 juni ging pastor Paul voor in een goed gevulde kerk, waarbij het Parochiekoor zong.
Op zaterdag 4 juni zegende hij het huwelijk in van Peter Vlaar en Jenifer Remé, waarbij het koor Sing@Victor zong en afgelopen zaterdag 11 juni mocht ik samen met hem voorgaan in een eucharistieviering waarin wederom het koor Sing@Victor zong.
Het was een viering die in eerste instantie bedoeld was als reünie van pastor Paul met de Keetjongeren van 10 jaar terug, maar zoals gewoonlijk waren er toch wat meer oudere jongeren aanwezig in de kerk.
Met deze oudere jongeren en gelukkig ook nog een groep keetjongeren van toen hebben we in de pastorietuin een gezellige avond gehad, weer een hoogtepunt van onze jubileumviering. En dan vergeet ik nog de Mystery-Guest: Don Bosco in de persoon van Remon Feld.
De tijd vliegt en ook pastor Paul is weer gevlogen. Hij heeft zijn parochianen op Aruba weer opgezocht, maar ik ben hem dankbaar voor de twee weken dat hij in ons midden was. Nog altijd is hij een steun en toeverlaat voor veel parochianen, niet alleen als hij hier is, maar ook vanuit Oranjestad. En zo is hij ook een steun voor mij.
Maar het parochieleven gaat door en we vliegen van hoogtepunt naar hoogtepunt.
Op 3 juli vieren we het feit dat pastoor Beemster 60 jaar geleden priester gewijd is. Ik zou hier heel veel willen schrijven over de voorbereiding van dit jubileum, maar in Oosterbeek wordt de Rotonde al net zo enthousiast gelezen als in Oranjestad, dus ik kan er weinig over zeggen.
Ook via de tamtam kan ik niets laten weten, want de eerste die dat in de gaten heeft en de enige die precies weet wat al die tamtamgeluiden betekenen is pastoor Beemster zelf, dus we treffen de voorbereidingen in alle stilte, maar het wordt zeker heel mooi. Dus kom maar weer naar de kerk op zondag 3 juli, anders hoort u achteraf dat u iets hebt gemist.
U bent welkom, want u bent een schakel in de keten, in de keten van generaties die het geloof aan elkaar doorgeven. U hoort waarschijnlijk niet tot de keetjongeren, maar u bent wel een deel van de keten en daarom bent u bij alle vieringen welkom. (Pastor Bert Glorie)

Als er geen humor is, is God niet aanwezig

Geplaatst op: 27 mei 2016

Dat was de spreuk die boven het toneel te lezen stond tijdens de drie voorstellingen van onze cabaretgroep. Onder de titel “Geloof jij het?” brachten ze een prachtig programma van liedjes en sketches over het verleden en het heden van onze Sint Victorkerk. En humor zat er meer dan genoeg in deze voorstelling, dus God was weer thuis in het voormalige parochiehuis. Maar er mocht ook een traantje worden weggepinkt en ook dat zegt iets over Gods aanwezigheid.
Na de startviering met pastoor Beemster en alle koren en na de presentatie van het jubileumboek was dit het derde hoogtepunt in de viering van het 125-jarig bestaan van de kerk. Een hoogtepunt om trots op te zijn. Namens het hele parochiebestuur wil ik alle medewerkers aan deze voorstelling dan ook hartelijk bedanken. We hebben er ontzettend van genoten en het was voor ons allemaal een mooie belevenis, ook op de momenten waarop wij zelf het lijdend voorwerp waren. En de spreuk die nu boven het toneel hing, die zouden we ook aan de kerktoren moeten hangen, want een kerk waar geen grappen kunnen worden uitgehaald, daar is voor mensen en ook voor God niets te beleven. Over grappen gesproken: op zaterdag 11 juni komt de mystery-box weer de kerk binnenrijden. Wie zou er nu weer uit tevoorschijn komen… Het zou zomaar iemand van onze cabaretgroep kunnen zijn. (Pastor Bert Glorie)

Pastor Paul en de jeugd

Geplaatst op: 27 mei 2016

Misschien kunt u zich de gitarist en zanger Eddy Christiani nog herinneren. Hij is heel oud geworden en tot op hoge leeftijd trad hij op. Steeds vaker gebeurde dat in verzorgingshuizen. ‘Ik treed op voor de jeugd van vroeger’, zei hij dan. De jeugd van vroeger, zo noemde hij zijn publiek: mensen die weer even terug waren in hun jeugd als ze zijn liedjes hoorden…
Maar ook met jongeren van nu kun je teruggaan in de tijd. Dat willen we op zaterdagavond 11 juni doen met de Keetjongeren. De viering is gewoon in de kerk, maar met pastor Paul en het koor Sing@Victor erbij komen we ongetwijfeld weer in de sfeer van de Tentviering, nu al weer zo’n tien jaar terug.
Na de viering staat er wat kouds te drinken klaar in de kerktuin. Zo wordt dit een reünie met pastor Paul voor de generatie van de keetjongeren, waarbij ook jongeren van nu welkom zijn.
Natuurlijk krijgt ook de jeugd van vroeger de kans om pastor Paul te ontmoeten.
Op zondag 5 juni is er een eucharistieviering met het Parochiekoor, waarin pastor Paul voorgaat. En dan is er koffie! (Pastor Bert Glorie)

Fietsen voor de parochie

Geplaatst op: 27 mei 2016

Op zaterdag 11 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse fietstocht, gesponsord door de Rabobank. Veel verenigingen en stichtingen nemen daaraan deel. De parochie gaat dat ook doen. Er is al een clubje verzameld, maar daar kan er nog eentje bij. Ik zoek iemand die met mij meerijdt op de tandem.
Als je niet bang bent om op een tandem te rijden,
als je nog niet voor een andere vereniging gaat fietsen en
als je op zaterdag 11 juni niets beters te doen hebt,
dan ben jij de man of de vrouw die ik zoek.
Je weet me ongetwijfeld te vinden! (Pastor Bert Glorie)

Verjaardag

Geplaatst op: 27 mei 2016

Op donderdag 9 juni hoop ik mijn 54e verjaardag te vieren. Die ochtend ga ik voor in de Kapelviering om 9 uur. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Ook ’s middags tussen twee en vier bent u van harte welkom op de pastorie. (Pastor Bert Glorie)

Het jubileumboek, nog steeds te koop!

Geplaatst op: 27 mei 2016

Het jubileumboek “De Kerk dat zijn wij” is voor heel veel mensen een feest der herkenning. We krijgen ontzettend veel positieve reacties op het boek. En de verhalen en foto’s die erin staan, roepen weer allerlei andere verhalen op.
Als u belangstelling hebt voor het boek, dan kunt u het best naar de pastorie komen op dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend of op donderdagmiddag.
U kunt het beter niet meer bestellen via de website. Het boek is ook te koop na de viering met de jongeren op zaterdag 11 juni. Op die avond neemt Pastor Paul de tijd om de gekochte boeken te signeren. (Pastor Bert Glorie)

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo