Zalig Pasen

Geplaatst op: 17 april 2017

Afgelopen zondag hebben we het Paasfeest gevierd. Dat is in de kerk een nieuw begin.
Zoals we met Kerstmis de geboorte van Jezus vieren, zo vieren we met Pasen de opstanding van Jezus uit de dood en we wensen elkaar een zalig Pasen, hopende dat de opstanding van Jezus ons tot zegen zal zijn. Dat het licht van Christus, gesymboliseerd door de Paaskaars, mag schijnen in onze duisternis!
Ik wens ook u nog een zalig Pasen. Pasen is al geweest, zult u zeggen, maar nee, Pasen is nog maar net begonnen!

Brood breken en delen

Geplaatst op: 17 april 2017

Het is in deze parochie al een aantal jaren de gewoonte om de Eerste Communicantjes uit te nodigen op de middag van Stille Zaterdag.
Op deze middag gaan we niet alleen liederen oefenen voor de viering van de Eerste Communie, maar er is ook een broodmaaltijd. Ik vertel het verhaal van het laatste avondmaal van Jezus en daarna gaan we brood breken en delen.
Dat doen we aan de lange tafel in de pastorie. De leden van de werkgroep hebben alles geregeld en de tafel gedekt en samen met de Eerste Communicanten eten we breekbroden.
De rode wijn die we erbij schenken is uiteraard limonade. Het gaat om het samen delen.
Het is altijd een bijzondere happening die indruk op de kinderen maakt. Hoewel het natuurlijk een gezellige middag is, komt er toch iets naar boven van de sfeer van het Laatste Avondmaal.
Op 7 mei is het zover. Dan gaan de kinderen voor het eerst meedoen met de viering van de Eucharistie. Dat is heel anders, maar toch ook een herneming van datzelfde Laatste Avondmaal.

Van Victordag naar Vormsel

Geplaatst op: 17 april 2017

Op zaterdag 8 april hebben we een mooie middag gehad met de twaalf meisjes die dit jaar het Heilig Vormsel zullen ontvangen.
‘Victordag’, zo noemen we deze middag, naar analogie van de ‘Bavodag’ in Haarlem, de dag die bedoeld is voor de vormelingen van het hele bisdom.
Onze vormelingen doen daar niet aan mee, maar deze middag in en rond de Sint Victorkerk vormde daarvoor een uitstekend alternatief: De kerktoren werd beklommen, de glas-in-loodramen werden bezichtigd, er was een speurtocht rond de kerk, er werden behendigheids- en vertrouwensspelletjes gedaan en nog veel meer. En dat alles bij een aangenaam temperatuurtje.
Aan het begin van de middag, toen Ans Rood de glas-in-loodramen liet zien en veel vertelde over Maria, waren de meisjes nog wat stil, maar dat veranderde toen ze onder leiding van Jan Beentjes de toren in mochten.
Leden van de Vormselwerkgroep namen hen vervolgens mee naar verschillende interessante plekken in de kerk en daarna was het tijd voor een ‘High Tea’.
Vervolgens vouwden ze met het oog op de Vormselviering hartjes en duifjes en daarna was het tijd voor de speurtocht en de spelletjes. Het was een boordevolle middag met enthousiaste vormelingen. Dat belooft wat voor de Vormselviering die op vrijdagavond 21 april plaatsvindt.
Intussen hebben de meisjes ook het Vormselproject afgerond bij de gastouders en op woensdag 19 april hebben ze nog een bijeenkomst gehad met de Vormselwerkgroep om de puntjes op de i te zetten en de viering helemaal door te oefenen. Dus ze zijn er nu klaar voor. Ze horen nu volledig bij de geloofsgemeenschap en ik hoop dat ze daar op één of andere manier hun weg in zullen vinden. Ik wens ze daarbij Gods zegen toe.
Tenslotte een woord van dank aan de leden van de Vormselwerkgroep voor het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden. Ook al was de groep vormelingen dit jaar kleiner dan anders, het vereist evengoed veel denkwerk en praktische inzet om alles voor elkaar te krijgen. En dat hebben jullie dit jaar weer fantastisch gedaan!

Wat was het leuk, die Vossenjacht!

Geplaatst op: 31 maart 2017

Op vrijdag 24 en vrijdag 31 maart gonsden de kerk, de pastorie en de kerktuin van de kinderstemmen. De leerlingen van De Kelderswerf en De Caegh kwamen op die dagen naar de kerk om vossen te zoeken. En die waren er!
Van de non die in het Mariakapelletje zat te bidden, tot de tuinkabouter die hout aan het versnipperen was. De koster, de collectant en zelfs de kapelaan (vrijwel overal uitgestorven!) waren hier te bewonderen. Uiteraard waren er ook gewone vrijwilligers die geen vos waren, om het spel wat spannender te maken.
Maar de meeste groepjes kinderen hadden weinig moeite om de vossen te vinden en hen letters of puzzelstukjes te ontfutselen. Spelenderwijs konden ze zo het hele terrein van kerk, tuin en pastorie verkennen. Niet alleen onder de kinderen, ook onder de vossen en andere vrijwilligers heerste een ongedwongen sfeer.
Of de kinderen nu een duidelijker idee hebben gekregen van wat er in de kerk zoal gebeurt, dat weet ik niet, maar ze hebben het vast en zeker een leuk half uurtje gevonden in de kerk, even weg van school.
Dank aan de directies en leerkrachten van de basisscholen die de kinderen deze gelegenheid hebben gegeven, dank aan Richarda de Boer voor de perfecte organisatie van de Vossenjacht en dank aan alle ouders en vrijwilligers die eraan hebben meegewerkt!

Vieringen in de kapel, wanneer niet, wanneer wel…

Geplaatst op: 31 maart 2017

De laatste tijd was er soms verwarring rond de vraag of de viering op donderdagochtend in de kapel wel zou doorgaan. Na een gesprek met de voorgangsters is er duidelijkheid gekomen. De viering in de kapel gaat voortaan altijd door, tenzij er op donderdagochtend een uitvaart is die vóór 12 uur aanvangt.
Hebt u in het weekend geen tijd om naar de kerk te gaan of wilt u een keertje extra, kom dan naar de Kapelviering, donderdagochtend om 9 uur.
Na de viering, die een half uurtje duurt, is er koffie in de keuken van de pastorie. Op Witte Donderdag 13 april is er ’s avonds in onze kerk geen viering, maar dat er die ochtend een kapelviering is, is zo goed als zeker.

Gun jezelf een goede week

Geplaatst op: 31 maart 2017

De week voor Pasen wordt de Goede Week genoemd. Het is de week van de intocht van Jezus in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde, het lijden en sterven aan het Kruis en de rust van het graf.
In onze kerk begint de Goede Week op 9 april om 10 uur met een Palmpaasviering met de kinderen. Ik neem aan dat er weer veel kinderen zijn die met een versierd Palmpasenkruis naar de kerk komen.
Witte Donderdagochtend is er om negen uur een viering in de kapel.
Goede Vrijdagmiddag om drie uur is er de Kruisweg, ook weer met kinderen.
Goede Vrijdagavond om zeven uur is er een meditatieve viering met Sing@Victor en op Stille Zaterdag is er ’s avonds om negen uur de Paaswake met pastor Antonio Tocco en Entre Deux.
Op Eerste Paasdag om tien uur is er een viering met het Parochiekoor. Dan vieren we dat Jezus door God is opgewekt uit de dood.

Hoewel het de moeite waard is om al die vieringen mee te maken in uw eigen kerk, kan ik me voorstellen dat de ene viering u meer zal aanspreken dan de andere en dat u daarom misschien net zo lief eens naar een andere kerk gaat.
Om aan de weet te komen waar en hoe laat er elders in onze regio vieringen zijn in de Goede Week, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van regio De Waterkant. Hierin vindt u informatie uit de negen parochies van onze regio en een compleet rooster van alle vieringen. Om u voor deze nieuwsbrief aan te melden, kunt u een e-mail sturen naar: jeanette.oomes@telfort.nl

Hartendiefjes

Geplaatst op: 31 maart 2017

Een gebroken hart schijnt vaak voor te komen bij tienermeisjes, maar nog niet bij onze vormelingen. Deze twaalf meiden kwamen op zaterdag 25 maart allemaal naar de kerk met een heel hart, een hart van canvas dat zij naar eigen inzicht hadden versierd.
‘Volg je hart’ was het thema van de viering. De kerkgangers konden hun hart laten spreken door een hartenwens op een briefje te schrijven. De briefjes werden op een groot hart gepind. Samen met de voorbeden werden deze hartenwensen opgedragen aan God.
De vormelingen lieten hun canvasharten zien aan de kerkgangers. Ook deze harten kregen een plaatsje op een groot bord.
De meisjes vertelden aan de hand van foto’s ook wat ze tot nu toe al hebben gedaan om zich voor te bereiden op het Vormsel. De datum nadert snel.
Op vrijdagavond 21 april is het zover. Net als op 25 maart zal Sing@Victor de viering weer opluisteren. De harten van de vormelingen zullen dan weer in de kerk te zien zijn. Pastor Knol is dit jaar de Vormheer. Of hij een hartig woordje met de meiden zal spreken… Het lijkt me niet nodig, want het zijn allemaal hartendiefjes.

Vrijwilligersavond 22 april

Geplaatst op: 31 maart 2017

Zaterdagavond 22 april wordt in De Brink de Vrijwilligersavond gehouden, bedoeld voor alle koorleden en andere vrijwilligers van de kerk. In december hebben alle vrijwilligers een Kerstkaart gehad, waarop zij werden uitgenodigd voor deze avond.
Bent u vrijwilliger in of namens de kerk, dan hebt u als het goed is deze kaart ontvangen en zo bent u dus voor deze avond uitgenodigd.
Hebt u geen kaart gekregen, maar bent u wel vrijwilliger, dan bent u uiteraard welkom. Daar mag u niet aan twijfelen.
Niemand hoeft de kaart mee te nemen naar deze avond. Uw bekende, blije gezicht is meer dan voldoende. Wel raad ik u aan voorafgaand aan de vrijwilligersavond naar de viering in de kerk te komen. Als u dat niet doet, mist u een deel van de feestvreugde.
En in die viering zijn uiteraard ook die parochianen en belangstellenden welkom die geen vrijwilliger zijn. Schrijf de datum dus in uw agenda, als u dat nog niet had gedaan.
Zaterdagavond 22 april Vrijwilligersavond: 19 uur viering met Sing@Victor en vanaf 20 uur een gezellige avond in de Brink.

Stille Omgang

Geplaatst op: 20 maart 2017

Afgelopen zaterdag heb ik met zo’n vijfenzeventig andere mensen, waaronder een stuk of tien Obdammers, meegedaan aan een wandeling vanuit Heerhugowaard Noord naar Amsterdam om daarna mee te lopen in de Stille Omgang. Alle Obdammers hebben de tocht uitgelopen van begin tot eind, allemaal… behalve ik. ’s Ochtends rond kwart voor acht stonden Hans van’t Hoff en Bianca Boon al bij mij voor de deur om me op te halen. Toen we aankwamen bij de kerk van De Noord, was het daar lekker druk. Voor velen is deze wandeltocht een jaarlijks weerzien. Zelf vond ik het leuk dat bijna iedereen die vorig jaar lopend naar Xanten is gegaan, ook hier weer meedeed. De organisatoren hadden gevraagd of ik de Pelgrimszegen wilde geven. Dat deed ik ongeveer op dezelfde manier als waarop we in oktober de Xantengangers hebben uitgezwaaid. Maar deze keer mocht ik zelf meelopen.

We vertrokken vanuit de kerk van de Noord met motregen. Het slechte weer hield langer aan dan wij hadden gehoopt, maar een half uur voor onze eerste stop, bij een kaasboerderij in de Schermer, werd het droog. De Kaasboerin ontving ons niet alleen met koffie en een paar smeuïge stukjes kaas, maar ook met een al even smeuïg verhaal over haar leven op de boerderij.
De tweede etappe leidde naar de kerk van Uitgeest. Vervolgens ging het via Krommeniedijk en Krommenie naar Assendelft, naar Jantjes restaurant, waar we een heerlijk maal voorgeschoteld kregen. Ik voelde toen al dat er iets niet goed ging onder mijn voeten en ik dacht: bij de volgende stop moet daarnaar gekeken worden. Die gelegenheid kwam in Westzaan, bij de Doopsgezinde Vermaning waar we koffie kregen en vergast werden op zang van het damesduo Songbird. De twee EHBO-ers die ons in een busje volgden, onderzochten mijn voeten met een mengeling van bezorgdheid en enthousiasme. Bezorgdheid, omdat ze zagen dat ik zo niet verder kon, maar ook enthousiasme, omdat er eindelijk iemand was die ze flink onder handen konden nemen. En zo stapte ik een half uur later samen met de EHBO-ers en nog een uitvaller de bezemwagen in.

Maar het avontuur was nog niet ten einde. Nu mocht ik de wandeltocht een keer beleven vanuit een andere invalshoek. Zouden we de groep, die inmiddels doorgelopen was, kunnen terugvinden? Niet alle paden waarvan de wandelaars gebruik konden maken, waren toegankelijk voor het busje, dus we konden ze niet op de voet volgen. Uiteindelijk besloten wij de lopende pelgrims op te wachten bij de Hempont. Gelukkig bleken er onderweg geen calamiteiten te hebben plaatsgevonden. Vervolgens kregen de EHBO-ers annex buschauffeurs de opdracht bitterballen voor de hele groep te gaan halen bij Snackbar Davy. Na veel moeite lukte het ons dit etablissement in Amsterdam West te vinden en zo konden we de pelgrims vergasten op een heerlijke versnapering. Intussen was het negen uur in de avond. De bezemwagen ging terug naar de Noord en iedereen die niet per se met het busje mee hoefde, werd geacht verder te lopen richting het centrum van Amsterdam. Ik vond dat ik lang genoeg in het busje had gezeten en wilde mee met de groep. Het ging weer.

En zo kwamen we dan tegen kwart over tien, nog net op tijd, aan bij de Krijtbergkerk waar we de mis zouden bijwonen. Daar werd ik opgevangen door enkele mensen van de parochie Heerenveen, die de koorzang verzorgden. Volgens afspraak zou ik na de communie een Ave Maria zingen, dus ik kwam tussen de koorzangers te zitten. Helaas had ik geen tijd gehad om te oefenen met de organist, waardoor ik als zanger niet helemaal uit de verf kwam, maar dat werd gecompenseerd door een geweldige zangeres uit Heerenveen die werkelijk de sterren van de hemel zong.

Na de mis liepen we de Stille Omgang, een ronde van ruim drie kwartier door Amsterdam, waarbij je twee keer de plaats passeert waar in 1345 het beroemde Hostiewonder zou hebben plaatsgevonden. Na een kopje koffie in de Lutherse Kerk kwam de bus voorrijden die ons weer naar de Noord bracht. Hans en Bianca brachten me weer naar huis en zo kwam er een einde aan een lange en bijzondere dag.
Pastor Bert Glorie

Eerste Communie en Vormsel

Geplaatst op: 20 maart 2017

Zaterdag 11 maart hebben we in onze kerk de kinderen welkom geheten die dit jaar hun Eerste Communie gaan doen. Ze kwamen één voor één letterlijk door een deur op het priesterkoor naar voren. Ze noemden hun naam en lieten hun knutselwerkjes zien en voor mij moesten ze er iets over vertellen. De knutselwerkjes waren ook deuren die door de kinderen waren beplakt en versierd. En van de kaft van het boekje voor deze viering was ook een deur gemaakt. Uiteraard heeft de deur te maken met het binnenkomen en meedoen in de kerk. Maar het slaat ook op een uitspraak van Jezus zelf: ‘Ik ben de deur van de schaapskooi. Wie door Mij naar binnen gaat, zal gered worden.’ Dit thema komt terug in de viering van de Eerste Communie, die plaatsvindt op zondag 7 mei om 13.00 uur. Intussen zijn niet alleen de vijftien Eerste Communicantjes zich aan het voorbereiden op hun volgende stap, ook de twaalf vormelingen, allemaal meisjes, zijn daarmee bezig. Zij worden komende zaterdag welkom geheten. Ze worden gevormd op vrijdag 21 april om 19 uur.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo