Dank!

Geplaatst op: 08 juni 2015

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het grote feest op zondag 7 juni. De dag van mijn 12½ jarig priesterjubileum. Het was een stralende dag. Letterlijk en figuurlijk. De zon scheen door de ramen van de kerk naar binnen. Een zee van licht; een zee van bloemen; een zee van mensen met wie ik me op allerlei manieren verbonden voel. Het Parochiekoor heeft prachtig gezongen. Ik wist dat er een nieuwe Mis was ingestudeerd. Dat hij ‘Missa Paulus’ gaat heten was een grote verrassing. Ik heb genoten van de zang. Nog een kleine opsomming van verrassingen die van deze dag een onvergetelijke dag maken: het cadeau van het Parochiebestuur; het woordje van vice-voorzitter Win en van één van de koorleden; de oranje tompoucen gemaakt door bakkerij Pater onder leiding van Remon; de vele kaarten en cadeaus; de narcissen die waren geregeld door bollenvrienden uit de Noordkop; de vlag in top; een optreden van mijn neefjes en nichtjes tijdens het feest; een prachtig gedicht van de wandelvrienden; een voordracht van ‘tante’ Truus Homan. En na de enerverende ochtend en middag hebben we als gezin het feest bij mijn ouders thuis voortgezet. Nagenietend van de vele indrukken. Ook namens mijn familie: een ieder heel veel dank!

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van de zee
Soms heb je de wind tegen
dan weer zit het mee.

Kijkend naar mijn bootje
Mag ik echt niet klagen
Er waren gerust stormen
Toch wist ik mij gedragen.

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van de tijd
We jachten en we jagen
De rust zijn we soms kwijt.

Kijkend naar mijn bootje
Heb ik de koers verlegd
Van pastor werd het pater
Van rust kwam meer terecht.

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van gevoel
We dromen onze dromen
En zoeken naar een doel.

Kijkend naar mijn bootje
Zie ik een tevreden kapitein
Ik kan op deze feestelijke dag
Alleen maar dankbaar zijn.

Benoeming van Bert Glorie tot pastoraal medewerker

Geplaatst op: 23 mei 2015

Per 1 september a.s. zal de heer Bert Glorie, momenteel Dekenaal Coördinator van het Dekenaat Alkmaar, worden benoemd tot pastoraal werker voor regio ‘de Waterkant’.
Bert Glorie komt uit Egmond aan den Hoef en is daar woonachtig. Het is de bedoeling dat hij na het vertrek van pastor Paul Vlaar de nieuwe bewoner wordt van de pastorie
in Obdam, om van daaruit z’n pastorale zorg te bieden aan de parochie Obdam en de nabij gelegen parochies.
Bert Glorie is een man met een bijzondere achtergrond. Enkele jaren heeft hij les gegeven op het voortgezet onderwijs en heeft daarna Theologie gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit van Amsterdam. Bert is vanaf zijn geboorte blind en heeft bewezen dat dit geen obstakel is om zijn roeping in het pastoraat handen en voeten te geven. Het pastoresteam is al een tijd bekend met Bert omdat hij hun voorzitter is, en het regiobestuur kent Bert zijn kwaliteiten in de opbouw en ondersteuning in onze regionale ontwikkelingen.
De presentatieviering van Bert als pastor in onze regio wordt later bekend gemaakt.

Per 1 september zal pastor Fred Deen momenteel priester-assistent in regio ‘de Waterkant’, worden benoemd als pastoor voor de geloofsgemeenschappen van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West.
Hij is nu eerst aanspreekbare pastor voor de parochies van Spierdijk en Zuidermeer

Wij wensen zowel Fred Deen als Bert Glorie toe dat zij voelen dat zij welkom zijn en samen met de talrijke vrijwilligers te bouwen aan de parochies.

Laten we samen ‘onze Paul’ uitzwaaien.

Geplaatst op: 22 mei 2015

UITNODIGING

Per 1 juli vertrekt pastor Paul voor drie jaar naar Aruba
om op de Marinierskazerne te gaan werken. Daarom is er zaterdag 27 juni om 19.00 uur
een speciale afscheidsviering in de St. Victorkerk te Obdam.
‘Een reis door de jaren in Obdam’

Twaalf jaar heeft pastor Paul op bijzonder inspirerende wijze de parochie geleid.
Langs deze weg nodigen wij u uit voor de afscheidsviering.

Na afloop bent u van harte welkom in Dorpshuis ‘De Brink’ (naast de kerk) waar u in de gelegenheid bent pastor Paul persoonlijk de hand te drukken.

Een persoon die zoveel voor de parochie heeft betekent, verdient een persoonlijk cadeau.
Ieder van ons heeft Paul op zijn of haar manier leren kennen, bij feest of verdriet, bij speciale gebeurtenissen of gewoon als Paul. Op zijn enthousiaste en bezielende wijze heeft hij in onze parochie veel tot stand gebracht, waarbij gastvrijheid en saamhorigheid hoog in het vaandel stonden. Daarom willen wij u vragen, als u dit een leuk idee vindt, iets op papier te zetten, wat u graag aan pastor Paul mee wil geven. Een bedankje, herinnering, anekdote, foto, gedicht, zomaar wat woorden. Dit mag op een kaart, blad papier, of digitaal. Alles wordt gebundeld en samen in een afscheidsboek gestopt. Zo blijft de herinnering aan Obdam!
Op 27 juni wordt het boek aan Paul overhandigd.
Om alles op tijd voor elkaar te krijgen, kunt u uw bijdrage tot zaterdag 20 juni inleveren bij Ellen de Boer Hellemastraat 12 ellen.deboer@gmail.com of
Gerda Wester Obdammerdijk 1 westertom@hetnet.nl

‘Reispot’
Omdat pastor Paul per 1 juli vertrekt en een beperkt aantal kilo’s aan bagage mee mag nemen, zijn bloemen of andere cadeaus niet wenselijk. Uw komst is zijn grootste cadeau.
Maar natuurlijk kunt u hem als blijk van waardering met een cadeau verrassen. Hij heeft aangegeven graag een financiële bijdrage voor zijn ‘reispot’ te ontvangen, zodat hij tijdens het jubileumjaar nog eens uit Aruba over kan komen om bij een feestelijke activiteit aanwezig te zijn. U kunt uw bijdrage storten op RK kerkbestuur St.Victor rek.nr. NL38 INGB 0000 1601 62 onder vermelding; cadeau afscheid pastor Paul. Op 27 juni staat er een bus voor donatie achter in de kerk en daarna nemen we hem mee naar De Brink.

Graag tot ziens,
Parochiebestuur St.Victor.

Urnenmuur

Geplaatst op: 07 mei 2015

De bouw van de urnenmuur vordert al goed. Nadat de beplanting was verwijderd en de grond voor de fundering was uitgegraven kon er beton worden gestort. Op het fundament van beton hebben de Vormelingen een steen met daarop hun in cement vastgelegd. Het thema van het Vormselproject was dit jaar ‘Ook ik draag mijn steentje bij’. Een mooie symbolische handeling dus. Inmiddels heeft metselaar Jan Neefjes de eerste lagen stenen gemetseld. Daarop komen de betonelementen te liggen. Per week zie je het bouwwerk groeien. Het voornemen is om de muur op zondag 21 juni in te zegenen. Tegen die tijd zal ook de tuin rondom de muur opnieuw zijn aangelegd. De leiding van de klus is in handen van Jan Beentjes en Luc de Boer.

Samenwerking Marcusparochie en Victorparochie

Geplaatst op: 18 januari 2015

In de Evangelielezing op zondag 18 januari hoorden we hoe Simon een extra naam kreeg. Hij werd Petrus genoemd: dat betekent rots. Daarbij aansluitend deelden we aan het eind van de viering aan alle mensen een stukje rots uit. En daarbij zeiden we: ‘Ook jij bent een kei’ en ‘Je bent een rots om op te bouwen’. Moge de steentjes die mensen ontvangen hebben ons herinneren aan de opdracht om samen aan de toekomt te bouwen.

Twee parochies samen sterk
Niet ‘JIJ’ of ‘IK’ maar ‘WIJ
Samen gaan we aan het werk
We bouwen op elkaar als kei.

We vinden bij elkaar motivatie
Vol geloof en met vertrouwen
Een nieuwe bron van inspiratie
stevige stenen om op te bouwen.

Twee parochies samen kerk
Dat vieren we vandaag met trots.
Marcus en Victor samen sterk
Bouwend op elkaar als rots

Wijziging openingstijden secretariaat

Geplaatst op: 06 januari 2015

Het Parochiesecretariaat op donderdagmiddag is vanaf heden geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. U kunt op genoemde tijd terecht voor het opgeven van misintenties, het aanvragen van jubilea en andere zaken.

Fusie Obdam en Hensbroek

Geplaatst op: 06 januari 2015

Per 1 januari 2015 zijn de parochies van Henbroek/Wogmeer en Obdam een fusie aangegaan. Op diverse terreinen zal dit leiden tot meer samenwerking. Om deze gebeurtenis extra onder de aandacht te brengen zijn er twee speciale vieringen. Op zondag 18 januari heten we de parochianen van de Marcusparochie welkom in onze kerk. Hopelijk zijn er ook veel parochianen van Obdam aanwezig om onze nieuwe parochianen welkom te heten. Op zaterdag 31 januari is het omgekeerd: dan is Obdam in Hensbroek te gast. Die viering begint om 19.00 uur. Hopelijk bent u van de partij. De twee genoemde vieringen worden gezamenlijk voorbereid en zullen een soort twee-eenheid vormen. Graag tot ziens. Alleen samen kunnen we iets van de samenwerking maken.

Kerkbalans 2015

Geplaatst op: 05 december 2014

Wat betekent de kerk voor u?

Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is.
Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren
valt. Waar de leden bevraagd worden op hun motieven. Waar ze
geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een
plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van
de samenleving.

Elk lid is onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap.
Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar
klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn goud waard

We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank.

Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw,
de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten,
missionaire projecten, de jaarlijkse barbecue – allemaal kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele
anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans.

Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen aan
uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind
op de crèche, de twijfelende buurman in de straat en mensen
die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Vraag eens aan uw
kerkbestuurders waar zij het bedrag precies aan besteden. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap.
U geeft om door te geven.

U houdt uw kerk in balans.

De werkgroep Kerkbalans
van de St. Victorparochie.

Anja Koning Schouw 25 anja-koning@hetnet.nl
Niek de Boer Dorpsstraat 227 nj.deboer01@quicknet.nl
Ellen de Boer Hellemastraat 12 ellen.deboer@gmail.com
Annie Zwart Tjalk 42 w.zwart51@quicknet.nl

Vanaf de bestuurstafel van uw parochiebestuur

Geplaatst op: 02 december 2014

Er zijn vele zaken die ons bezig houden.
De laatste vergadering hebben we besloten om een urnenmuur te laten bouwen, langs het pad van de Mariakapel naar de begraafplaats, achter de kerk. We merken dat er steeds meer overleden parochianen worden gecremeerd en steeds minder begraven. Daarom willen wij tegemoet komen aan de vraag naar een mooie plek om de urn in bij te zetten.
Deze investering, die wij gaan doen met geld dat komt van de kerkenveiling, verdient zichzelf terug.
Wat ons ook bezighoudt, is de opvolging van pastor Paul. Gelukkig is hij na het varen nog een half jaar bij ons. Samen met de regio hebben we de vraag bij het bisdom neergelegd voor een pastor, die kan beginnen in de zomer van 2015.
Omdat de dirigent van het parochiekoor stopt per 1 januari, zijn wij met het bestuur van het parochiekoor in gesprek over een nieuwe dirigent.
Wij vinden het parochiekoor heel waardevol voor onze kerk en zijn daarom bereid ook de nieuwe dirigent voor zijn werk te betalen, al heeft de parochie wel te maken met een terugloop van inkomsten. We zullen de uitgaven daarop moeten aanpassen.
De werkgroep die het 125-jarig bestaan van de kerk voorbereidt, is al hard aan de slag gegaan om een heel mooi programma in elkaar te zetten.

Win Bijman, vicevoorzitter

NIEUWS UIT DE ‘WATERKANT’

Geplaatst op: 16 oktober 2014

• Een Personele Unie in wording.
De parochiebesturen van onze parochies zijn bezig om een huishoudelijk reglement op te stellen voor de Personele Unie. Een Personele Unie is een bestuurlijk samenwerking tussen parochies. De parochies kunnen zo als zelfstandige eenheid blijven bestaan (met alle rechten en plichten maar ook met de eigen financiën en eigendommen) maar het aansturen van deze parochies kan dan centraal worden georganiseerd. Met name voor de ontwikkeling van het pastoraat is dat in onze regio noodzakelijk. Met een minder wordend aantal pastores, maar ook minder vrijwilligers die een duurzame taak op zich kunnen nemen is het belangrijk om krachten de bundelen. Momenteel zijn de samenwerkende parochiebesturen bezig nieuwe leden te zoeken voor het regiobestuur dat de Personele Unie verder vorm zal geven en worden de afspraken over hoe wij met elkaar willen omgaan steeds duidelijker. Ik kan u vertellen dat de besturen goed, kritisch en betrokken op elkaar dit proces vorm geven.

• Parochiebesturen en PCI’s en de realiteit
De parochiebesturen van Zuidermeer en Hensbroek hebben op tijd ingezien dat zij hun taak niet langer meer kunnen uitoefenen vanwege een tekort aan mensenkracht in hun parochies. Door de parochie onder te brengen bij een buurt parochie, kan de eigen kerk open blijven, blijft de pastorale zorg gewaarborgd en kunnen werkgroepen die nog wel sterk genoeg zijn doorgaan. Dit is ook het geval met sommige PCI’s … (Parochiële Charitas Instelling) en ook daar worden acties ondernomen om door samenwerking of een fusie met een buurt PCI te zorgen dat er aandacht blijft voor hen die in nood zitten.

• Samenwerking in het pastoraat, meer eenheid…
Onlangs zijn de voorgangers en werkgroepen die woord- en communievieringen verzorgen en de werkgroepen die de eerste Communie en het Vormsel organiseren bij elkaar geweest onder leiding van Tineke de Boer, Anne-Marie van Straaten en Ariejan Kuin. Tijdens de bijeenkomst van de vormselwerkgroepen is besloten om in onze regio naar één nieuw project over te gaan: ‘in vuur en vlam’. Zo kunnen deze werkgroepen en pastores ervoor zorgen dat er in elke parochie jongeren gevormd kunnen worden, ook al is er in betreffende parochie geen eigen werkgroep meer. Ditzelfde geldt ook voor de Eerste Communie. Ook hier starten we met een nieuw project welke wat meer gefaseerd zal worden ingevoerd omdat niet elke parochie volgend jaar een eerste communieviering zal hebben.
Dan de ontwikkeling op het gebied van de woord- en communievieringen. Pastores en ook de parochievoorgangers zullen steeds meer regionaal voorgaan. Daarom is het belangrijk dat de orde van dienst op elkaar wordt afgestemd. Al eerder is deze ontwikkeling in gang gezet voor de viering van de Eucharistie. Het is de bedoeling dat met ingang van de Advent de orden van dienst voor zowel de woord- en communieviering als de Eucharistieviering in de hele regio gelijk zijn.

• Tegengeluiden
‘Dit wordt eenheidsworst’, ‘dit komt weer van bovenaf’, ’t wordt ons opgelegd’, ‘we moeten terug naar vroeger’. Dat zijn zo wat van de reacties die wij ook krijgen op onze plannen. Wij proberen op allerlei manieren mensen mee te nemen in de ontwikkelingen. Zo waren er bijvoorbeeld in het afgelopen jaar 9 avonden rondom de orde van dienst en de ontwikkeling van de Eucharistieviering en woord- gebed en communieviering waaraan iedereen, die in de liturgie actief is, kon deelnemen. Velen hebben dankbaar gebruik gemaakt van die bijeenkomsten en hebben de orde van dienst daarmee kunnen mee helpen ontwikkelen. Samenwerking is van groot belang en soms moet je daarvoor ‘zo doen we het al 25 jaar’ loslaten en meegaan in de nieuwe ontwikkelingen. Zo proberen wij u ook met deze publicaties mee te nemen in de bestuurlijke- en pastorale ontwikkelingen in onze regio.

• Parochie anno nu
We weten allemaal dat een parochie van nu anders functioneert dan een parochie zoals die 20 jaar geleden bestond. Het is geen bolwerk meer van eigen identiteit waarin sociale controle een belangrijk element was. Steeds meer mensen gaan ‘de buurt op’ naar een kerk waar een liturgie gevierd wordt die hen aanspreekt, waar activiteiten zijn die gelovigen van nu uitdagen en prikkelen hun geloofsleven vorm te geven. Steeds minder kunnen onze parochies het hele pastorale programma bieden zoals ze dat vroeger konden. Als ik tijdens de vieringen zie hoe de samenstelling van de kerkgangers is, dan vraag ik me af hoeveel kerken er over 6 jaar nog open kunnen blijven. Misschien is er nog geld genoeg, maar als je geen mensen hebt die naar de kerk gaan, geen genoeg parochievoorgangers of pastores hebt,…tja.

• nieuwe geluiden….
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Er zijn nog een heel aantal parochies waar mensen blijven samen komen en er wel uitdagend en ‘bij de tijd’ werk wordt gemaakt van het geloof. Deels heeft dit te maken met vrijwilligers die de uitdagingen van deze tijd durven aanpakken, de oude gebaande paden loslaten en ‘out of the box’ durven denken. Niet dat dit altijd bijeenkomsten zijn op liturgisch gebied. Kijk maar naar het jongerenwerk Provider je ziet ze niet in de kerkdiensten, maar wel werken ze vanuit onze kerken en doen ze wat met hun geloof. Of naar de Taizéviering of bijeenkomst van ‘op Roet’….Meer dan ooit zijn we ons bewust dat ‘kerk zijn’ anno 2014 meer is dan alleen liturgie. Juist wat er door de week gebeurd en de verbinding die we zoeken met elkaar, dwars door alle parochiegrenzen heen…. het durven uitdragen dat Christen zijn wel degelijk zin heeft en deze wereld wat mooier kan maken…. geven het ‘geloofsgemeenschap-zijn anno nu” een nieuwe invulling. De nieuwe projecten die gestart worden voor eerste communie en vormsel, helder en fris materiaal waarin ook aandacht is voor na het feest. ’ Werkgroepen liturgie die de uitdagen aangaan om ‘wat ze altijd deden’ los te laten en nieuwe teksten en liederen zoeken om middels een orde van dienst, die meer eenheid in onze kerk brengt, mooie vieringen te maken. En wellicht nieuwe manieren van vieren vinden zonder tegelijk te denken in termen van Eucharistie en Communie. Of misschien wel op andere tijdstippen om andere en/of jongere generaties aan te spreken.

Dit alles willen wij als pastores team, en straks door middel van de Personele Unie, begeleiden en vormgeven, opdat het verhaal van Jezus Christus in al onze dorpen verder verteld – en gevierd – kan worden. Als dat op den duur niet meer in het eigen kerkhuis kan, dan zoeken we naar een huis waarin ‘de kerk’ die wij zijn, dat wel kan….

Pastoor Nico Knol.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo