Een mysterie

Geplaatst op: 01 mei 2016

Op 21 april 1891 werd de eerste steen gelegd van de Sint Victorkerk. Op zondag 24 april herdachten we dat feit met een prachtige eucharistieviering, waarin alle koren van onze parochie samen de sterren van de hemel zongen. Oud-pastoor Beemster ging daarin voor.
Maar er verscheen nog een andere bijzondere gast in de kerk. In een mystery box, een soort kast op wielen, werd hij binnengereden tot voor het altaar. Wie zou die gast zijn…
Er had een stukje over de mystery box in een weekblad gestaan. Kennelijk was dat voor veel parochianen aanleiding om te denken dat Pastor Paul Vlaar het moest zijn die uit de mystery box tevoorschijn zou komen. Een logische gedachte. Als er iets in de krant stond over de Sint Victorkerk, dan had pastor Paul daar meestal wel de hand in, dus dat zou nu ook wel weer het geval zijn. Maar nee! Er kwam een gast tevoorschijn die te maken had met het vroegste verleden van onze kerk: architect A.C. Bleijs. Hij kon ons veel vertellen over de bouw en de begintijd van de kerk, de tijd rond de Eerste Steenlegging.
Er zullen in de komende maanden nog wel meer vreemde gasten uit die box tevoorschijn komen, maar of pastor Paul zo’n mystery guest zal zijn… Dat blijft voorlopig nog een raadsel.
Hij is ongetwijfeld in voor een dergelijke grap, maar ik ben bang dat hij zijn komst naar Obdam nooit lang geheim kan houden. Als hij hier is, dan is zijn aanwezigheid alom bekend en dan laat hij zich zeker zien en horen in de Sint Victorkerk. En om daarvan op de hoogte te worden gehouden hoeft u alleen maar regelmatig de Rotonde te lezen, het blad dat nergens omheen draait!

Intussen zijn er in het geloof van onze kerk nog voldoende mysteries om even bij stil te staan.
Wat te denken van de Eucharistie, de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus.
Dertig kinderen mochten op 17 april voor het eerst deelnemen aan dit mysterie. Zij ontvingen hun Eerste Heilige Communie. Voor sommige kinderen een eerbiedwekkende gebeurtenis, voor anderen wellicht een kleine teleurstelling: was dit het nou, waar we ons wekenlang op hebben voorbereid?
Hoe dan ook, ze mogen vanaf nu deelnemen aan de maaltijd van de Heer. In de Sint Victorkerk zijn ze nu net als vele anderen thuis bij God en bij elkaar.
Het volgende mysterie dat we gaan vieren is de komst van de Heilige Geest. Dat vond plaats op het Pinksterfeest in Jeruzalem, waar de apostelen zich voor het eerst na de dood van Jezus aan de wereld lieten zien en horen. En iedereen kon hen verstaan in zijn eigen taal. Zo enthousiast vertelden ze over Jezus, over de grote gebeurtenissen die ze met hem hadden meegemaakt en natuurlijk vooral over zijn opstanding uit de dood.
Jezus zelf had dit enthousiasme voorspeld: Ik zal jullie een helper geven, een advocaat, iemand die jullie erbij kunnen roepen: de Heilige Geest. Met Pinksteren was het dus zover. En dat vieren we nog ieder jaar, want die Heilige Geest was er natuurlijk niet alleen voor de apostelen, die is er ook voor ons.
Dat onderstrepen we met de presentatie van het jubileumboek: “De kerk dat zijn wij”.
Het boek staat vol met foto’s en verhalen van de mensen die door de jaren heen samen de kerk hebben gemaakt tot wat ze nu is: enerzijds een mooi en goed onderhouden gebouw, monumentaal en toch aangepast aan de eisen van onze tijd, en anderzijds een ietwat vergrijzende geloofsgemeenschap, stevig geworteld in het dorp Obdam.
In de viering op Eerste Pinksterdag zal het eerste exemplaar van dit boek worden uitgereikt. Aan wie? Wat denkt u… Zou het dan toch… Nee, dan had u het geweten!
Na de viering kunt u het boek kopen of, indien u het al besteld en betaald hebt, meenemen.
Op zaterdag 21 mei besteden we nogmaals uitdrukkelijk aandacht aan het mysterie van de komst van de Heilige Geest, omdat 24 kinderen uit onze parochie het Heilig Vormsel mogen ontvangen.
Dit sacrament, waarbij de vormelingen met gewijde olie een kruisje op het voorhoofd krijgen, is het teken dat zij de Heilige Geest ontvangen. In de kerk worden ze vanaf dat moment als volwassen beschouwd. Ze hebben ervoor gekozen in de kerk opgenomen te zijn en te blijven. Daarbij hopen en bidden we dat ze ooit daadwerkelijk de steun van de Heilige Geest zullen ervaren: misschien om zo enthousiast te kunnen spreken als de apostelen, misschien om in moeilijke tijden het hoofd boven water te kunnen houden. We gaan het meemaken.
In datzelfde weekend speelt het Jubileumcabaret. Mysterieus? Misschien! Geestig? Ongetwijfeld!
Drie weken later, op 11 juni, is er een reünieviering met oudere jongeren. Pastor Paul heeft al aangekondigd dat hij in die viering zal voorgaan. Als de mystery box dan weer verschijnt, en die kans is groot, dan weet u in elk geval wie daar niet inzit! Daarmee is het mysterie, althans voor een deel, opgelost.

Pastor Bert Glorie

Oecumenische Pinksterpelgrimage en Pinksteren

Geplaatst op: 01 mei 2016

Het thema van de Pinksterpelgrimage is dit jaar gekozen uit een brief van de apostel Paulus aan een gemeenschap in Galacië (Galaten 5: 22-23a)
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’.
We gaan zusterlijk en broederlijk op weg van kerk naar kerk en sluiten de pelgrimage af op Pinkstermorgen in de Protestantse kerk van Hoogwoud.

Bij de slotviering in Hoogwoud zijn dominee Hester Smits en pastor Jan Verbruggen de voorgangers. Het Salezikoor uit Hoogwoud o.l.v. Marjo Bosch zal haar medewerking verlenen.

Zo vieren wij samen de Pinkstergeest. Dat het allemaal inspirerende en geestdriftige vieringen mogen worden. Van maandag t/m vrijdag zijn de vieringen om 19.00 uur
ma 9 mei RK Lambertuskerk De Weere Voorganger:pastor Jan Verbruggen – liefde
di 10 mei PKN Abbekerk Voorganger: ds. R.J. van der Meer – vreugde en vrede
wo 11 mei RK Sint Marcus Hensbroek Voorganger: Piet van Baar – geduld
do 12 mei PKN Sijbekarspel Voorganger: Ina Broekhuizen – vriendelijkheid
vr 13 mei RK Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk Zuidermeer Voorganger: Anne Marie van Straaten – geloof
zo mei 15 Pinksteren 10.00 uur PKN Hoogwoud Voorgangers: ds. Hester Smit en pastor Jan Verbruggen – zachtmoedigheid

We hopen dat velen onze verbondenheid in het christelijk geloof met elkaar komen vieren.
Jan Verbruggen

Ga mee naar Sint Victor in Xanten op 15 en 16 oktober 2016

Geplaatst op: 17 april 2016

Een sfeervol en gezellig weekendje weg!

In de dom van Xanten liggen relikwieën van Sint Victor, de Romeinse soldaat naar wie onze kerk vernoemd is.
Als parochianen van Sint Victor in Obdam willen we met de bus naar dit Duitse stadje toegaan om het Sint Victorfeest mee te vieren. Dat vindt plaats op zondag 16 oktober 2016. U kunt nog mee, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Op zaterdagochtend 15 oktober vertrekken we vanuit Obdam per luxe touringcar. Na ruim twee uur rijden arriveren we in Xanten.
Daar verblijven we in een klein hotel, waar we de lunch gebruiken.
In de loop van de middag kunt u meedoen met een rondleiding in de stad en een rondleiding in de kathedraal. We dineren gezamenlijk. Ik zal u nu alvast maar verklappen dat ik mijn gitaar meeneem en dat ik in de loop van de avond enkele Duitse Schlagers ten gehore zal brengen.
Op zondagochtend nemen we deel aan de eucharistieviering en de Sint Victorprocessie. Daarna rijden we terug naar Obdam en hebben zondagmiddag met elkaar een afsluitend etentje.
We gaan er een sfeervol en gezellig weekend van maken.

Dit reisje bieden wij u aan voor de prijs van € 130; met een toeslag van ca. € 20 voor het gebruik van een eenpersoons kamer.
Busreis, rondleidingen en diner op zaterdag, logies met ontbijt en etentje op zondag, dit alles is bij de prijs inbegrepen.
Informatie en aanmelding via Jan van Langen, tel. 0226 – 453071 of jhavanlangen@quicknet.nl

Namens het Jubileumcomité,
Pastor Bert Glorie

De kerk als gastenhuis

Geplaatst op: 16 april 2016

Ieder jaar logeer ik een paar dagen in het gastenhuis van een klooster. Van de Trappistenabdij in Zundert om precies te zijn, een abdij in het moerassige niemandsland tussen Nederland en België. Je mobiele telefoon heeft daar geen bereik, maar het bier en de kruidenthee vloeien er rijkelijk. Een zalig oord voor liefhebbers dus, voor liefhebbers van het kloosterleven natuurlijk, want daarom komen wij.
Bijna alle gasten doen mee met de vieringen in de kerk. Zelf sla ik de eerste viering, ’s ochtends om kwart over vier, over. Voor mij begint de dag in de abdij met de meditatie om half acht. Zenmeditatie is het: stil zitten, aan niets denken, nergens op letten, hoogstens op je ademhaling. Zenmeditatie in een Christelijk klooster? Ja, dat kan. Het gaat niet ten koste van het gebed.
“De kerk, dat zijn wij” heet ons jubileumboek dat op 15 mei uitkomt. U kunt het nog bestellen. Het staat vol met foto’s en verhalen, niet zozeer over het kerkgebouw, maar van de mensen die het gebouw in de loop der jaren hebben bevolkt en nog bevolken. De kerk, dat zijn wij. Velen van u horen erbij. Maar wat is een kerk tegenwoordig nog, behalve een gebouw.
Een mooi antwoord op die vraag, kwam van de Protestantse theoloog Jan Hendriks. Hij zei: de kerk is een gastenhuis, of zou dat moeten zijn.
Deze Jan Hendriks, niet te verwarren met de gelijknamige hulpbisschop, heb ik vrij goed gekend. Hij overleed enkele weken geleden. Daardoor moet ik nu vaak aan zijn uitspraak denken: de kerk is een gastenhuis. Geldt dat ook voor onze parochie? De kerk, dat zijn wij, zegt het jubileumboek, maar zijn wij ook een gastenhuis, zoals het gastenhuis van een klooster? En als dat zo is, wie zijn dan de gasten en wie zijn de mensen die het gastenhuis runnen…
Er zijn hier gastvrouwen die drie ochtenden in de week de pastorie openhouden. Op andere momenten zijn deze vrouwen zelf weer gast, bijvoorbeeld in de vieringen. En ik, die de beheerder van het gastenhuis zou moeten zijn, voel me hier net zo vaak gastheer als gast. In het gastenhuis van de abdij worden de regels bepaald door de monniken, regels waarmee de gasten op hun beurt vaak een loopje nemen, waarvoor de monniken dan weer begrip kunnen opbrengen. Zo gaat het in het gastenhuis en zo gaat het ook wel in onze kerk.
Zondag hadden we hier bijzondere gasten. Het waren de Eerste Communicantjes. Voor het eerst mochten ze meedoen aan de maaltijd van Christus, de gastheer bij uitstek in de kerk. Hij deelt zijn lichaam als brood en schenkt zijn bloed als wijn… Maar wijn, dat was voor de kinderen niet weggelegd. Geen bisschop die dat verbiedt hoor! Nee, van overheidswege klinkt de kreet: niks onder de achttien… Dus zelfs niet dat ene slokje wijn dat bij het ritueel hoort waarmee je wordt opgenomen in het gastenhuis van Christus. Geen wijn dus, en kennelijk valt er met die regel geen loopje te nemen. Maar ze horen er wel echt bij, de kinderen met hun nieuwsgierige belangstelling, met hun bidden en zingen, met hun begrip voor heel veel wat met God te maken heeft. Ze zijn van harte welkom, deze jonge gasten! Hopelijk mogen ze toch wel iets proeven van de goede wijn die de Gastheer schenkt, iets van de liefde en de barmhartigheid van God. Dat slokje wijn tijdens de mis is daar een teken van.
We kunnen wel denken dat we de kinderen dat teken moeten onthouden, maar we zullen die wijn toch eens moeten uitschenken. Die is echt niet bedoeld voor de pastoor alleen. En er is genoeg, zo zijn we dat van de Gastheer gewend. Op een bruiloft maakte hij van water zoveel wijn dat we daar nu nog van drinken. Zijn barmhartigheid en zijn liefde voor mensen houden nooit op. En wij, wij die samen de kerk vormen, kunnen daar in onze beste momenten iets van laten zien. We schenken de wijn of krijgen die aangeboden. Zo geven wij met elkaar dat gastenhuis vorm waarin we soms gast, dan weer gastheer of gastvrouw zijn, maar waar we één Gastheer als voorbeeld hebben die ons allemaal in zijn huis wil opnemen. En daar is goede wijn in overvloed.
Goede wijn, dat was ook de titel van het laatste boekje dat Jan Hendriks schreef, een sprankelend boekje over kerkvernieuwing. Aan de hand van dit boekje kunnen groepen mensen in gemeenten en parochies nadenken en dromen over de toekomst van de kerk en daaraan gestalte geven. Met de goede wijn van Jan Hendriks kunnen we het gastenhuis dus nog wel een tijdje voortzetten. Ja, laten we proberen de deur open te houden, want er kunnen altijd liefhebbers langskomen, liefhebbers van de stilte, van kruidenthee, van Trappistenbier en van goede wijn. Vooral die laatsten mogen niet voor een gesloten deur komen te staan.
P.S. In ons gastenhuis maken we op zondag 24 april om 10 uur een begin met de viering van het 125-jarig bestaan van ons kerkgebouw. We doen dat met een Eucharistieviering waarin al onze koren acte de présence geven: het Parochiekoor, Entre Deux, Sing@Victor en uiteraard de Victorzangertjes. Het wordt een bijzondere viering met als klap op de vuurpijl een Mystery Guest. U bent van harte welkom! Pastor Bert Glorie

Weekend voor jezelf en je partner of een vriend/vriendin

Geplaatst op: 06 april 2016

Stilstaan bij mezelf en elkaar
Wanneer: Je wordt vrijdag 30 september 2016 verwacht om 18.00 uur; we starten met een broodmaaltijd. We eindigen zondag 2 oktober om 15.30 uur met thee of koffie en Limburgse vlaai.
Waar: In Steyl, bij Venlo.
Kosten: 175 euro per persoon all-in; eten, drinken en verblijf.
Door: Kees Maas en Annemiek Wijnker-Hoedjes
Aanmelden: Voor 15 mei 2016

We zijn druk met van alles; gezin, carrière, de buitenwereld / sociale contacten. Daarmee zijn we zo druk dat we vaak niet aan onszelf toekomen. Zou het daarom niet prettig zijn eens een weekend ver van alle hectiek door te brengen, om eens met nieuwe ogen te kijken naar onszelf, naar wat ons dierbaar is?
Er wordt je een weekend aangeboden, in een gastvrij klooster, in een schitterende omgeving, met een groep mensen, ongeveer 20 personen. Een weekend van rust, bezinning, ontspanning, waarin we met elkaar optrekken.
Waar hebben we het dan over?
We staan stil bij de vragen: Wie ben ik? Wie ben ik voor de ander? Wat is de grond van mijn bestaan? Wie of wat inspireert mij? Dat zijn stevige vragen, waar we op een ontspannen manier mee omgaan.
Voor verdere informatie kun je terecht bij:
Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226-422070, a_wijnker_hoedjes@hotmail.com
Marret Wijnker, 06-47132284, marretwijnker@gmail.com,
Kees Maas, 076-5784236, c.maas@bzht.nl

Feest in de kerk

Geplaatst op: 04 april 2016

“Je stond in de krant!” zeiden veel mensen de afgelopen week tegen me. Het waren vooral mensen van buiten Obdam, die me dat vertelden. En dat is logisch, want voor u als Obdammer was het geen nieuws: De Sint Victorkerk bestaat 125 jaar. U wist er al van en onze banner had u ook al gezien.
Maar via de krant is nu heel West-Friesland op de hoogte. Dat schept natuurlijk verplichtingen. We moeten er wel wat moois van maken met elkaar, van het 125-jarig bestaan. Het komt nu heel dichtbij. De koren zijn liederen aan het instuderen voor de startviering op 24 april. Het jubileumboek ligt bij de drukker. De repetities voor het cabaret zijn begonnen. Maar naast deze buitengewone activiteiten is ook het gewone parochieleven doorgegaan, met de jaarlijkse festiviteiten rond Pasen, met de voorbereiding van Eerste Communie en Vormsel, met afscheidsvieringen voor overledenen, deelname aan het Ziekentriduüm in Wognum en komende zondag weer een doopviering.
Zelf beleef ik veel plezier aan de middagen met de Eerste Communicantjes: dertig enthousiaste kinderen. Bidden, zingen, samen eten en brood met elkaar delen, het gaat ze goed af. Ze zijn klaar voor het Communiefeest. Dat is op zondag 17 april. Ook de vormelingen zijn al een eind op weg. Zij stellen zich voor in de viering van 9 april en hebben op 23 april een mooie middag met elkaar. Het is voor het tweede jaar dat we hier een speciale middag voor de vormelingen organiseren. Zoals er voor alle vormelingen van het bisdom in de kathedraal de Bavodag is, zo hebben we hier in de parochie de Victordag, een middag met leuke activiteiten in en rond de kerk en met als afsluiting het uitdelen van pannenkoeken in De Horstenburgh.
Op zondag 10 april is er weer een doopviering. Twee kindjes worden gedoopt: Daan Wester en Sofie Bakker. Pastoor Nico Knol, een van de twee priesters in onze regio, komt daarvoor naar Obdam. Intussen is ook de andere priester, Antonio Tocco, voor trouwe kerkgangers al een bekend gezicht geworden. Hij ging dit jaar voor in de Paaswake. Zijn Nederlands is wat stroef, maar als hij spontaan gaat vertellen, komt hij met zijn enthousiasme en zijn blije geloof heel goed over.
Maar als het erom gaat te begrijpen wat er zo’n tweeduizend jaar geleden met Pasen gebeurd is met Jezus Christus, dan ga ik toch maar te rade bij een Nederlander, bij een man met dezelfde initialen als Jezus Christus, Johan Cruijff. Je ziet het pas, als je het doorhebt, zegt deze filosoof. En hij heeft groot gelijk. Pas als je doorhebt dat Jezus door de dood moest heengaan en met Pasen weer levend moest verschijnen, dan pas kun je zien dat dat inderdaad zo moest zijn. Dan pas vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Zo helpt deze Godenzoon, overleden op Witte Donderdag en gecremeerd op Goede Vrijdag, uitleggen wat het Paasfeest betekent.
Omdat met Pasen duidelijk wordt dat het leven de dood overwint, is Pasen in de kerk het grootste feest. Dat hoeft andere festiviteiten gelukkig niet in de weg te zitten, maar Pasen blijft het hoogtepunt. En laten we niet vergeten: zonder het geloof van Pasen, dat Jezus uit de dood is opgestaan, zouden de Christelijke kerken er niet geweest zijn en zou de Sint Victorkerk hier 125 jaar geleden nooit gebouwd zijn. Pastor Bert Glorie

125 jaar Sint Victorkerk

Geplaatst op: 09 maart 2016

Op 21 april 1891 is de eerste steen gelegd van de huidige Sint Victorkerk. Op 25 juli 1892 is de kerk in gebruik genomen. Dat is dus in 2016 en 2017 precies 125 jaar geleden. En dat lustrumfeest (5×5×5) gaan wij vieren! Startend in april 2016 zullen er een jaar lang, bijna elke maand, activiteiten in en rond de jarige Sint Victorkerk plaats vinden, zoals:

Zondag 24 april 2016. Herdenking. Wij herdenken de eerste steenlegging van onze jubilerende kerk met een speciale Eucharistieviering om 10:00 uur.
Zondag 15 mei 2016. Boekpresentatie. Eerste Pinksterdag: presentatie van het herdenkingsboek “De kerk dat zijn wij”. Intekenen kan via deze site. De oplage is beperkt.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei om 20.15 uur en zondag 22 mei om 14.15 uur. Kerkcabaret “Bij Geloof” zal speciaal voor deze feestelijke herdenking enkele keren een cabaretvoorstelling opvoeren in De Brink, met de titel: “Geloof jij het”. Kaartverkoop start 26 maart.
11 juni 2016. Jongerenviering. Een speciale jongerenviering. Pastor Paul zal in de Heilige Mis voorgaan.
3 juli 2016. Pastoor Beemster viert zijn 60-jarig priesterjubileum. Er zal een speciale Eucharistieviering om 10:00 uur zijn en daarna gelegenheid tot felicitatie.
8 en 9 oktober. Busreis naar Xanten. In Xanten onder de Sint Victor Dom, liggen de stoffelijke resten van de christelijke soldaat “Victor”. Rond zijn feestdag (10 oktober) is er in Xanten elk jaar op zondag, een kerkviering met een processie waaraan we in 2016 als Sint Victorparochie willen meedoen. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Aanmelden kan alleen via onderstaand e-mail adres. 

Contactpersoon Comité 125 jaar Sint Victorkerk:
Jan van Langen tel. 0226-453071 jhavanlangen@quicknet.nl

Franciscustentoonstelling in museum Catharijneconvent

Geplaatst op: 06 maart 2016

Henk van Os, oud-directeur van het Rijksmuseum, kon een lang gekoesterde wens om bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar een Franciscustentoonstelling te organiseren realiseren. De populaire heilige wist vele kunstenaars te inspireren. In de kunstwerken uit Nederland en de omringende landen komen de verhalen en de spiritualiteit van Franciscus tot leven.
Op dinsdag 12 april gaan we met belangstellenden deze tentoonstelling bezoeken. We vertrekken om 9.00 u met de trein uit Obdam. In het Catharijneconvent worden we door een gids rondgeleid. Er wordt een lunch aangeboden en met een korte stadswandeling gaan we terug naar het station. Om 16.28 u zijn we dan weer in Obdam. Degenen die in het bezit zijn van een museumjaarkaart moeten die meebrengen. Het hele reisje bieden wij aan voor € 32,- Wanneer u niet in het bezit bent van een museumjaarkaart, komt daar € 12,50 bij. U kunt zich voor 29 maart opgeven bij Jan Verbruggen 0226-351951 of jcj.verbruggen@quicknet.nl

Hoe lang nog…

Geplaatst op: 22 februari 2016

Attentie dames en heren, het is nu vijf minuten voor zes. Wij maken u erop attent dat wij over vijf minuten sluiten. Deze boodschap liet ik door V&D in Alkmaar schallen in de weken dat ik daar vakantiewerker was. Begin jaren tachtig bediende ik er drie jaar in de zomer en twee jaar ook in de Kerstvakantie de telefooncentrale. En ik gaf de omroepberichten door.Het was toen echt onvoorstelbaar dat V&D ooit failliet zou gaan. Maar inmiddels weten we beter. De winkels zijn dicht en de achtduizend medewerkers staan op straat.
De laatste maanden hoorde ik op de radio de reportages waarin werknemers aan het woord kwamen en niet te vergeten de talloze deskundigen die hunn licht over de toestand lieten schijnen en die onder andere het volgende beweerden:
– Ze zijn te lang op teveel plaatsen blijven zitten.
– Ze zijn te vaak van strategie veranderd.
– Ze hebben zich te weinig gericht op één bepaald segment.
– Ze hebben de slag om het Internet gemist.
Ik hoorde deze stuurlui aan de wal met gemengde gevoelens aan. Maar langzamerhand begon ik me ook af te vragen:
Gaat dit enkel over V&D, of zou dit ook over de katholieke kerk gezegd kunnen worden?
- Zijn wij ook niet te lang op teveel plaatsen blijven zitten? De katholieke kerk bevindt zich in veel dorpen en steden weliswaar op toplocaties, maar vaak in panden die groot zijn en duur in het onderhoud.
– En zijn ook wij niet te vaak van strategie veranderd? Met soms ruimte voor vernieuwing en experiment, terwijl daarna toch weer veel werd teruggedraaid?
– En zijn ook wij niet ongericht bezig? We willen er zijn voor iedereen, maar is het niet zo dat wij juist daardoor aan alle kanten mensen kwijtraken?
– En maken we wel voldoende gebruik van Internet en de sociale media…
Gelukkig staat de Sint Victorkerk er relatief gunstig voor. Het gebouw is goed onderhouden, We hebben een grote groep vrijwilligers. De inkomsten zijn nog redelijk op peil, maar het aantal regelmatige kerkgangers wordt de laatste tijd ook hier minder.
Het 125-jarig bestaan van ons kerkgebouw kunnen we onbezorgd vieren. Daarna duurt het nog vijftien jaar, voordat we de leeftijd hebben bereikt van het bedrijf van Vroom en Dreesman. En hopelijk zal het dan nog niet nodig zijn dat er wordt omgeroepen:
attentie dames en heren, het is nu vijf minuten voor zes…
Nee, vijf minuten voor zes, of nog erger, vijf minuten voor twaalf, is het voor de Sint Victorkerk nog niet, maar je vraagt je onbewust toch weleens af: hoe lang nog! Pastor Bert Glorie

Organist/pianist gezocht

Geplaatst op: 18 februari 2016

Wie helpt ons uit de brand?
Jeugdkoor " De Victorzangertjes" is dringend op zoek naar een nieuwe organist. Laura, onze huidige keyboardspeelster, gaat na de zomervakantie studeren en kan het koor dan niet meer begeleiden.
We zoeken een man, vrouw, jongen of meisje die ons koor elke donderdag komt begeleiden.
We zingen leuke eigentijdse liedjes die lekker in het gehoor liggen. Elke donderdag repeteren wij van 18.30 tot 19.30 uur in de St.Victorkerk in Obdam. Nieuwe leden zijn uiteraard ook altijd welkom.
Lijkt het je wel leuk om ons te begeleiden of heb je nog vragen, neem dan contact op met onze dirigente Marjo Klaver 0229-561616 of stuur een mail naar: jeugdkoor.devictorzangertjes@gmail.com.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo