Een warm welkom

Geplaatst op: 27 september 2015

Zondag 20 september is pastor Bert met een warm welkom geïnstalleerd. Zijn collega’s Tineke de Boer en Anne Marie van Straaten legden hem zijn nieuwe gebedsmantel om. En in zijn overweging: ’ Waarom ga je nog naar de kerk’ wist hij op een eigentijdse en eerlijke manier, dit standpunt aan ons duidelijk te maken. Na de viering hebben al veel parochianen kennis met hem gemaakt, onder het genot van een kopje koffie.
In deze viering werd er door de vicevoorzitter van de parochieraad de heer Win Bijman niet alleen de benoemingsbrief van pastor Bert voorgelezen, maar ook werd er bekendgemaakt dat het pastores-team van regio De Waterkant per 1 november wordt uitgebreid met de komst van de priester Antonio Tocco van de parochie Hoorn en omstreken. Hij zal als eerst aanspreekbare voor de parochies Hoogwoud, Spanbroek en De Weere zijn. Namens de St.Victorparochie heten wij pastor Antonio ook van harte welkom.

Pastor Bert

Geplaatst op: 07 september 2015

Zondag 20 september is de welkomstviering met pastor Bert. Verschillenden onder u zullen denken, hij is toch al voorgegaan. Inderdaad, doordat pastor Jack de Groot niet beschikbaar was en er geen andere voorganger ingezet kon worden, is pastor Bert benaderd, die meteen enthousiast ja zei. Toch voelt voor pastor Bert zondag 20 september als echte start, omdat hij dan voor het eerst voorgaat in zijn eigen nieuwe gebedsmantel en dan ook zijn familie en genodigden aanwezig zullen zijn. Bij de vieringen waar hij inviel, heeft hij wel als heel warm ervaren, vooral doordat hij in de kerk met applaus werd ontvangen. En hij na afloop tijdens het koffie drinken al met een aantal parochianen contact kon maken.

Beterschap

Geplaatst op: 07 september 2015

Al heel lang mogen we op de hulp van pastor Jack de Groot rekenen. Ondanks zijn broze gezondheid, staat hij klaar om voor te gaan in de St.Victorkerk of De Horstenburgh. Afgelopen periode is hij in verband met zijn gezondheid in het ziekenhuis opgenomen.
We hopen dat zijn herstel naar wens zal verlopen en wensen hem van harte beterschap en hopen dat hij straks weer in Obdam voor kan gaan.

De Veiling

Geplaatst op: 07 september 2015

U heeft er natuurlijk al heel veel over gelezen in de Rotonde. De nieuwe opzet, waarbij ook twee verenigingen uit ons dorp financiële steun vanuit De Veiling ontvangen. Maar ook het Brakenkerkje en de St.Victor worden ondersteund. En die steun hebben wij heel hard nodig. Denk alleen aan de afgelopen periode waarbij we de torenspits onderhanden moesten nemen. Dan gaat het om flinke bedragen!
De lopers van De Veiling zijn inmiddels bij u langs geweest. We hopen dan ook dat u ze heeft verrast met mooie giften of kavels. Maar dan zijn we er nog niet, want het moet via De Veiling wel aan de man worden gebracht. Noteer daarom de datum 9 oktober alvast in uw agenda. Een avond die garant staat voor gezelligheid en u steunt het cultureel historisch erfgoed van Obdam. We rekenen op u!

Jubileumboek 'De kerk dat zijn wij'

Geplaatst op: 28 augustus 2015

Tijdens de afscheidsviering van pastor Paul werd de flyer uitgedeeld over ons jubileumboek. Op deze manier heeft u al een beetje kennis kunnen maken met het boek. Op dit moment wordt er achter de schermen hard aan gewerkt om er een prachtig boek van te maken. Veel herinneringen van jong tot oud worden erin verwerkt. Maar ook mooie foto’s waarop vele Obdammers zijn te zien, krijgen een plekje in het boek.
Meerdere keren is gevraagd waar en wanneer het boek te bestellen is. Op de site www.sintvictorparochie.nl/125jaar wordt u op de hoogte gehouden. Het is de bedoeling dat het boek met de start van het jubileumjaar in april 2016 wordt aangeboden, maar voor die tijd krijgt u de gelegenheid om wat kleine stukjes in te zien via de site. Maar natuurlijk houden we u ook via De Rotonde op de hoogte.

De toren wordt opgeknapt

Geplaatst op: 28 augustus 2015

Waarschijnlijk is het niet onopgemerkt gebleven, maar afgelopen maandag is gestart met het groot onderhoud van het bovenste gedeelte van de toren van onze St.Victorkerk.
Elk jaar inspecteert Monumentenzorg de staat van ons cultureel erfgoed, dat wil zeggen de kerk met zijn bijgebouwen. Hierna geven zij advies en plan van aanpak, wat is urgent en welk onderhoud kan nog even wachten. Al enige tijd deed de verlichting van de kerkklok het aan verschillende kanten niet meer goed, maar dat was niet het enige. Ook het voegwerk was op verschillende plekken niet in orde, sommige stenen lagen los! Met een hoogwerker werd eerst alles met de hoge drukspuit gereinigd en daarna opnieuw gevoegd. Bij de luiken moet hout worden vervangen en weer worden geschilderd. Gelukkig heeft Jan Beentjes, als onze technische man, alles goed gepland samen met mensen uit onze eigen middenstand. Dus als we volgend jaar ons 125 jarig jubileum vieren, staat de St. Victor er in al zijn glorie te pronken.

Een nieuwe start

Geplaatst op: 13 augustus 2015

Na een heerlijke periode van vakantie vieren en uitrusten, gaan we er nu weer vol tegenaan. Met onze parochie activiteiten gaan we door op de weg die we zijn ingeslagen; samenwerken met Hensbroek en regio De Waterkant.
Ook voor onze nieuwe pastor begint hier een nieuwe start. Per 1 september is pastor Bert Glorie verbonden aan regio De Waterkant en heeft hij de pastorie van Obdam als ‘thuisbasis’.
De bovenverdieping van de pastorie is schoongemaakt en waar nodig opgeknapt, zodat we hem gastvrij kunnen ontvangen. Bert heeft aangegeven, dat hij graag als pastor Bert aangesproken wil worden. Op zondag 20 september gaat pastor Bert voor het eerst voor samen met pastoor Nico Knol tijdens de viering met het parochiekoor. Voor die tijd is pastor Bert al regelmatig hier in Obdam om wegwijs te worden. Samen met de therapeut verkent hij de omgeving, kerk en pastorie. Wij wensen pastor Bert een hele fijne, vruchtbare en inspirerende periode toe bij zijn werkzaamheden hier in de St. Victorparochie.

Begraafplaats

Geplaatst op: 10 augustus 2015

Achter de kerk bevindt zich de begraafplaats met graven, een urnenveld en een urnenmuur. De aanleg van het urnenveld en de urnenmuur is een gevolg van toenemende vraag. Het aantal mensen dat ervoor kiest na hun overlijden gecremeerd te worden groeit. De urnenmuur is op 21 juni 2015 ingezegend door pastor Paul en staat perfect passend bij het Mariakapelletje dat, enkele jaren geleden al, door vrijwilligers is gebouwd. Als je ziet hoeveel kaarsjes daar worden opgestoken in betrekkelijke anonimiteit, dat is ongekend. Het kerkbezoek loopt terug, ook bij ons, maar de behoefte om eventjes tot rust te komen in de kapel of op het kerkhof neemt toe.
Op de aloude begraafplaats is begraven niet meer mogelijk, alle plaatsen zijn benut. Uitzondering hierop zijn nog enkele familiegraven waar het nog mogelijk is om een kist bij te plaatsen. Bijzetting van een urn in een bestaand graf is wel mogelijk. Aan de linker voorzijde van de begraafplaats is een urnenveld, hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Direct achter het kerkgebouw komt een nieuw urnenveld, deze wordt ingericht voor het bijzetten van urnen in kelders. Deze kelders komen ondergronds en worden afgesloten met een bovengrondse gedenkplaat naar eigen keuze.
In de Parochietuin is een urnenmuur ingericht voor het bijzetten van een urn in een nis. De aanwezige zwarte hardstenen sluitplaat kan worden voorzien van eigen tekst. De urnengraven en nissen in de urnenmuur worden uitgegeven voor een periode van twintig of dertig jaar. Deze periode kan telkens worden verlengd met een periode van tien jaar tegen het dan geldende tarief. In de urnengraven en nissen is maximaal plaats voor twee urnen.
De begraafplaats behoort tot de Sint Victor Parochie en valt onder de eindverantwoordelijkheid van deze Parochie. Het beheer wordt uitgevoerd door Peter Wortel (0226-451277) en Jan Beentjes (06-21876113). Het onderhoud wordt verzorgd door vrijwilligers.
Contact mogelijkheden voor meer informatie :
bellen met een van de beheerders
mailen naar info@sintvictorparochie.nl
langs komen op het secretariaat (Pastorie), iedere donderdagmiddag van 14 tot 16 uur

Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Geplaatst op: 30 juli 2015

De Parochie van Hoogwoud heeft haar jubeljaar afgesloten met een zogeheten: Pontificale Eucharistieviering, een rijke viering met alles d’r op en d’r aan. Een jaar waarin heel veel werk verzet is door de jubileumcommissie en de vele parochianen die hieraan hebben meegewerkt…
De parochie van Obdam nam afscheid van haar pastor, na 12 jaar is pastor Paul naar de “overzeese gebiedsdelen” verhuisd en breekt er voor deze parochie een nieuwe tijd aan met de nieuwe pastor Bert Glorie.
In Spierdijk ontving Gennel Tabamo met haar zoontje Jasper het doopsel en werden zij in de kerk opgenomen, bijzonder…een volwassen doop… Gennel had een groot verlangen om bij Jezus Christus te horen…
In De Goorn viert oud pastoor Gerard Braks O.P. in Augustus z’n 50e priesterjaar, Goud !! Met zijn verhuizing in Mei jl. vertrok de laatste der Dominicanen uit de De Goorn waar deze orde 375 jaar de pastorale zorg heeft gediend.
De parochie van Hensbroek kwam onder de hoede van de parochie van Obdam en verminderde het aantal vieringen in hun kerk met als gevolg dat de Obdammers buurten in de kerk van Hensbroek en de Hensbroekers te kerk gaan naar Obdam… In de parochie van Spierdijk werd de pastorie omgebouwd tot huisartsencentrum en rijpen de plannen voor een ingrijpende herinrichting van het kerkgebouw om ervoor te zorgen dat geloofsgemeenschap een passende ruimte kan vinden en het huis ook andere activiteiten kan herbergen.

Het is nu vakantietijd, alle vergaderingen zijn gestopt, leden van het regiobestuur vieren vakantie, parochieraden hebben hun werk tijdelijk neergelegd, de pastores gaan er even tussen uit en de werkgroepen komen op adem.
Even rust ‘in de tent’ en dat mag ook wel, want het afgelopen seizoen was vol en zeer intensief, misschien nog wel intensiever dan ooit…. want het zoeken naar een voor elke parochie acceptabele manier van regiovorming mocht z’n voltooiing vinden.

Begin dit jaar kwam het nieuwe bestuur voor het eerst bij elkaar. Ben Beemster namens de parochie van De Weere, Sjaak de Koning namens Spanbroek, Win Bijman namens de parochies van Obdam en Hensbroek, Thomas Laan namens de parochies van Spierdijk en Zuidermeer. Adri Wever vertegenwoordigt de parochie van Ursem, Gré Ooijevaart namens Hoogwoud en Ralph Mul namens De Goorn. Al deze leden zijn door de bisschop benoemd samen met de leden van het dagelijks bestuur: Jan Wijnker: vice voorzitter, José van Leerdam: secretaris en Adri Vlaar: Penningmeester, ondergetekende is voorzitter van zowel het bestuur als het pastores team. In praktijk zit Jan Wijnker de regiovergaderingen voor en heb ik het stokje overgenomen van Bert Glorie die tot juni van dit jaar gespreksleider van het pastores team was. De sfeer in zowel bestuur als pastoresteam is goed en de overgang van 9 parochiebesturen in een regio overleg naar een regiovergadering voor 9 parochies en in elke parochie een parochieraad, is rustig aan en goed verlopen.

Doel van deze nieuwe situatie is er samen voor te zorgen dat het verhaal van Jezus Christus in al onze dorpen verder verteld en beleefd kan worden, het liefst in het eigen kerkgebouw. Als dat echter om welke reden dan ook niet meer kan, dan gaan we opzoek naar een ruimte waarin dat wel kan….

Door de samenwerking op bestuurlijk en pastoraal terrein maken we het mogelijk om de hele breedte van het pastoraat in elke parochie te blijven aanbieden, want niet elke parochie is meer in staat om ‘alles binnen huis’ te hebben….
Zo kunnen we overal de zondagsliturgie vorm geven, uitvaarten blijven verzorgen, kinderen dopen… Eerste Communievieringen of Vormvieringen aanbieden, catechese projecten aanbieden en verdiepingsmomenten, omdat er groepen samenwerken en pastores regionaal inzetbaar zijn.

Zo was het bijvoorbeeld zeer gelukkig dat de meeste Eerste Communie werkgroepen hetzelfde project volgden, want daardoor was het voor een paar pastores mogelijk om, na het plotseling uitvallen van ondergetekende, voor te gaan in diverse eerste communievieringen, zonder zich eerst te moeten verdiepen in ‘hoe het in betreffende parochie ook wel weer ging…’
Zo was dat ook met het vormselprojecten. En wat te denken van de orde van dienst voor de Eucharistieviering en Woord, Gebed, Communieviering, door deze orde van dienst in de hele regio tot een eenheid te brengen is het voor de voorgangers eenvoudiger geworden om in elkaars kerken voor te gaan…. zie, een paar vruchten van de samenwerking….

Het komende seizoen zal in het teken staan van de presentatie van de nieuwe pastoraal werker voor onze regio Bert Glorie op zondag 20 september. Hij zal gaan wonen in Obdam en vandaar uit z’n werk gaan doen. Ook zal er een tweede priester gevonden worden die ons team gaat versterken.

Daarnaast moet het liturgisch rooster op de schop. Toen er nog 7 pastores waren, een aantal actieve emeriti en onze parochievoorgangers was het goed mogelijk om in 9 kerken weekendvieringen te houden, maar de emeriti worden ouder, het pastoresteam telt 4 personen en gelukkig hebben we nog parochievoorgangers maar die mogen we niet overvragen….

In het pastoresteam wordt goed onderzocht op welke manier dat nieuwe rooster vorm zou kunnen krijgen, in overleg met het regiobestuur zal het dan worden vastgesteld. Kort geleden werd al aan de parochieraden gevraagd hoe zij denken over hun liturgisch aanbod en er werd toen aangegeven dat er best mogelijkheden zijn om eens wat te schuiven met vieringen. Sommige parochies hebben toen gelijk besloten om eenmaal of vaker in de maand ‘dicht te blijven en naar de buren te verwijzen’ …… Zo werd bijvoorbeeld de term: ‘een zondag te gast bij de buren’ gelanceerd… en wellicht gaan we daar regiobreed mee aan de slag…

Nu dus rust… zodat we straks eind september weer fris aan de slag kunnen gaan en ik, na maanden van revalidatie wellicht zelfs helemaal ‘los loop’…

Tot ziens…
pastor Nico

Dank!

Geplaatst op: 08 juni 2015

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het grote feest op zondag 7 juni. De dag van mijn 12½ jarig priesterjubileum. Het was een stralende dag. Letterlijk en figuurlijk. De zon scheen door de ramen van de kerk naar binnen. Een zee van licht; een zee van bloemen; een zee van mensen met wie ik me op allerlei manieren verbonden voel. Het Parochiekoor heeft prachtig gezongen. Ik wist dat er een nieuwe Mis was ingestudeerd. Dat hij ‘Missa Paulus’ gaat heten was een grote verrassing. Ik heb genoten van de zang. Nog een kleine opsomming van verrassingen die van deze dag een onvergetelijke dag maken: het cadeau van het Parochiebestuur; het woordje van vice-voorzitter Win en van één van de koorleden; de oranje tompoucen gemaakt door bakkerij Pater onder leiding van Remon; de vele kaarten en cadeaus; de narcissen die waren geregeld door bollenvrienden uit de Noordkop; de vlag in top; een optreden van mijn neefjes en nichtjes tijdens het feest; een prachtig gedicht van de wandelvrienden; een voordracht van ‘tante’ Truus Homan. En na de enerverende ochtend en middag hebben we als gezin het feest bij mijn ouders thuis voortgezet. Nagenietend van de vele indrukken. Ook namens mijn familie: een ieder heel veel dank!

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van de zee
Soms heb je de wind tegen
dan weer zit het mee.

Kijkend naar mijn bootje
Mag ik echt niet klagen
Er waren gerust stormen
Toch wist ik mij gedragen.

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van de tijd
We jachten en we jagen
De rust zijn we soms kwijt.

Kijkend naar mijn bootje
Heb ik de koers verlegd
Van pastor werd het pater
Van rust kwam meer terecht.

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van gevoel
We dromen onze dromen
En zoeken naar een doel.

Kijkend naar mijn bootje
Zie ik een tevreden kapitein
Ik kan op deze feestelijke dag
Alleen maar dankbaar zijn.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo