Jammer genoeg maakt Ria Potveer vanaf nu geen deel meer uit van de afscheidsgroep van onze Victorkerk. In al die jaren heeft ze vele families / nabestaanden op een persoonlijke, warme manier ondersteund bij het afscheid van een overledene. Ria maakte veel werk van begeleiding en was actief in het het verzamelen van passende lezingen en gedichten. Zelf beschikt ze over een rijke taalvaardigheid zodat ze op die manier aan de afscheidsvieringen een persoonlijke invulling kon geven. Bij de jaarlijkse viering van Allerzielen was ze een drijvende kracht door het aanbrengen van thema’s en het schrijven van een herinnering aan de overledenen. Ria is inmiddels als professional in het uitvaartwezen werkzaam en heeft besloten dat haar tijd voor de afscheidsgroep erop zit. We willen Ria hartelijk bedanken voor haar inzet in al die jaren: velen hebben steun aan haar gehad. Maar vooral ook Ria: bedankt voor de fijne samenwerking. We konden altijd een beroep op je doen. En we wensen je veel succes met je werkzaamheden.

Astrid, Bert, Gerrit, Hanneke en Peter