Er leven nu nog mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt. Zij kunnen ons vertellen over de ellende die daarmee gepaard ging, misschien ook over de saamhorigheid die door de oorlog teweeg werd gebracht, maar in elk geval over de opluchting van de bevrijding, de feestelijkheden en de energie die vrijkwam om alles weer op te bouwen. Laten we onze vrijheid vieren. Het is een waardevol bezit. Er is een hoge prijs voor betaald. Canadezen, Amerikanen en anderen hebben ons geholpen om onze vrijheid te heroveren. Nu, met zoveel oorlogen om ons heen, mogen we meer dan ooit beseffen wat vrijheid waard is. Eigenlijk kunnen we dan ook niet stil blijven zitten als de vrijheid van volkeren in onze omgeving wordt bedreigd… Er zal ook op ons een beroep worden gedaan…
Jezus zegt: ik geef mijn leven voor mijn schapen. Hij liet zich kruisigen om ons dichterbij God te brengen. Laten wij in groot vertrouwen proberen ook andere mensen in woord en daad Gods liefde te laten zien. Laten we in actie komen als dat nodig is en laten we in elk geval blijven bidden voor de vrede.