In de week vóór Pinksteren wordt er weer een ‘oecumenische Pinksterpelgrimage’ gehouden. Het thema van de oecumenische Pinksterpelgrimage in onze regio is dit jaar: ‘vurige overgave’. Het leven en het werk van de Duitse theologe en schrijfster Dorothee Sölle staat centraal. Zij was een bevlogen theologe. In haar geboortestad Keulen zag zij als jong meisje de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Ze doordacht scherpzinnig hetgeen ze in die tijd had meegemaakt. Voor haar ogen had ze steeds de puinhopen van het platgebombardeerde Keulen. En toen daarna de volle omvang van de Holocaust zichtbaar werd, kon ze niet meer zwijgen. Ze zocht een nieuwe taal voor geloof en theologie. Ze verbond het geloof met het leven van alle dag: met de politiek, de zorg voor het milieu, vrede en gerechtigheid. Ook in onze tijd zijn haar woorden nog steeds profetisch.
De pelgrimage trekt langs de volgende kerken:

Maandag 13 mei, 19.00 uur: RK kerk Spierdijk
Voorgangers pastor Anne–Marie van Straaten en ds. Sylvia Neuféglise
Thema: ‘Biografie van Dorothee Sölle’

Dinsdag 14 mei, 19.00 uur PKN Hensbroek
Voorgangers diaken Josué Mejia en ds. Sylvia Neuféglise
Thema: ‘Hoe zag Sölle gerechtigheid en vrede?’

Woensdag 15 mei, 19.00 uur PKN Benningbroek
Voorganger ds. Marianne Gaastra
Thema: ‘Welke rol speelt de mystiek, de verbondenheid met de Eeuwige in het leven en het werk van Sölle?’

Donderdag 16 mei, 19.00 uur RK De Weere
Voorganger pastor Bert Glorie
Thema: ‘Wat is de boodschap van de gedichten die Sölle schreef?’

Vrijdag 17 mei, 19.00 uur PKN Hoogwoud
Voorganger: ds. Sylvia Neuféglise
Thema: ‘Het lijden in het denken en leven van Sölle’

Zondag 19 mei, 10.00 uur RK Spanbroek
Voorgangers: ds. Desiree Woudt en pastor Jan Verbruggen
Thema: ‘Hoopgevende boodschap’

De vieringen beginnen steeds om 19.00 uur met uitzondering van de slotviering op zondag 19 mei 
(Eerste Pinksterdag), die om 10.00 uur begint.
Namens de oecumenische werkgroep heten wij u van harte welkom!

Ds. Sylvia Neuféglise en pastor Anne-Marie van Straaten