Jaarlijks worden er in onze regio in de vastenperiode enkele sobere maaltijden gehouden. Aan de hand van een hongerdoek wordt er daarbij gepraat over een thema. De eerste sobere maaltijd is dit jaar in onze Sint Victorkerk op maandag 14 maart van 17.30 uur tot 19.00 uur. De leden van jeugdkoor De Victorzangertjes eten mee en zullen enkele liederen ten gehore brengen. Maar er is meer: tijdens de sobere maaltijden zijn gastsprekers uitgenodigd die vertellen over wat de rol van de maaltijd is in hun religie.
Wilt u deelnemen aan deze sobere maaltijd, dan kunt u zich opgeven via de mail: nne-marievanstraaten@ziggo.nl of telefonisch: 06 22759461.
Onder vermelding van naam en datum. U dient zelf een soepkom en lepel mee te nemen. Voor de sobere maaltijd in de Sint Victorkerk kunt u zich ook opgeven door uw naam te noteren op een lijst die vanaf Aswoensdag achterin de kerk ligt.