Op donderdag 9 mei kwam een zestigtal parochianen naar de Sint Victorkerk om geïnformeerd te worden en mee te praten over de zaken waar de parochieraad zoal mee bezig is.
Onder de aanwezigen bevonden zich twee leden van het dagelijks bestuur van regio De Waterkant: voorzitter Jan Wijnker en secretaris José van Leerdam-Dekker.
Win Bijman, algemeen bestuurslid van De Waterkant en voorzitter van onze parochieraad, zat de bijeenkomst voor. Hij gaf uitleg over de uitbreiding van regio De Waterkant,
het samenwerkingsverband waartoe onze parochie behoort en waartoe onlangs ook de Emmaus Parochie toegetreden is.
De Emmaus Parochie omvat de voormalige parochies Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West.
De uitbreiding van de regio heeft voor ons tot gevolg dat de personeelskosten iets lager worden, omdat de Emmaus Parochie gaat meebetalen aan de salariskosten van het pastoresteam. Maar anderzijds moet het pastoresteam door de uitbreiding van de regio nu ook de Emmaus Parochie gaan bedienen, waardoor de taakverdeling moet worden gewijzigd.
Voor mij betekent dit dat ik vanaf november ook eerst-aanspreekbare word voor de parochie Hoogwoud.
Ik zal mijn tijd dus moeten verdelen tussen de parochies van Sint Victor en van St. Jans Geboorte.
Win vertelde ook over de ontwikkelingen rond de verkoop van de Marcuskerk in Hensbroek. Het gebouwtje zelf is onverkoopbaar. Op de grond die bij de kerk hoort bevinden zich enkele volkstuinen en garageboxen. Met de belanghebbenden is overleg gevoerd. Ook is er een open informatieavond geweest in ’t Springend Paard.
Daarbij zijn door inwoners van Hensbroek diverse wensen en voorstellen naar voren gebracht. Het bisdom heeft een bepaalde reële opbrengst geëist. Daar wordt zeker aan voldaan, maar we willen ook zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen die leven in Hensbroek. De afhandeling ligt nu bij de gemeente, het bestuur van De Waterkant en een projectontwikkelaar.
Vervolgens kwamen de plannen van het doe-team aan de orde voor herinrichting van kerktuin en kerkplein. Win legde uit dat de communicatie met het doe-team over de tot nu toe gemaakte plannen niet optimaal is geweest. De parochieraad wil toch niet afzien van verder contact met het doe-team, maar zal daarbij aansturen op een nauwere betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe plannen.
Penningmeester Peter Wortel kreeg het woord over de financiële situatie van onze parochie.
De inkomsten uit de actie Kerkbalans blijven door de jaren heen redelijk stabiel. Voor groot onderhoud kan een beroep worden gedaan op de ‘Stichting Restauratie en Onderhoud Victorkerk Obdam’. Als parochie willen we aan deze stichting meer bekendheid geven, zodat de grote uitgaven waarmee we in de komende tijd geconfronteerd zullen worden, grotendeels vanuit die stichting kunnen worden gefinancierd.
Vervolgens vertelde Jan Beentjes het een en ander over het nieuwe verwarmingssysteem dat wij op het oog hebben. Deels gaat het om elektrische verwarming, maar het grootste deel van de kerk zal verwarmd worden met gasverwarming via stralers.
Het gaat dus nog steeds om gas, maar omdat de warmte veel gerichter ingezet kan worden, besparen we toch veel op onze energiekosten. Hij liet een heater zien zoals die in de kerk geplaatst kan worden tussen de bogen. Jan vertelde ook nog over de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Die zijn bij ons beperkt tot het dak van de pastorie. Op het leien dak van onze kerk kunnen vooralsnog geen zonnepanelen worden geplaatst.
Zelf mocht ik iets vertellen over het kinder- en jongerenwerk in onze parochie. Dit naar aanleiding van het aanstaande vertrek van Sandra Klaver als dirigente van ons jeugdkoor De Victorzangertjes.
In overleg met de werkgroep gezinsvieringen en andere betrokkenen zullen we bekijken hoe we het jeugdkoor kunnen voortzetten. We denken daarbij aan een projectkoor voor enkele vieringen per jaar. Maar de plannen staan letterlijk en figuurlijk nog in de kinderschoenen. Behalve jeugdige zangers en zangeressen zullen er ook muzikanten en een dirigent(e) geworven moeten worden. Het zou mooi zijn als we konden beginnen met enkele enthousiaste (groot)ouders die het belangrijk vinden dat er voor hun (klein)kinderen iets in de kerk te doen is. In elk geval wil de werkgroep gezinsvieringen het bijltje er niet zomaar bij neergooien.
Na de rondvraag nam ik de gelegenheid te baat om de leden van de parochieraad hartelijk te bedanken voor het vele werk dat zij doen voor onze Sint Victorkerk. Als pastor ben ik heel blij met deze mensen. Ik ervaar de leden van de parochieraad als een belangrijke steun in de rug. Ik kan voor allerlei zaken een beroep op ze doen en ze zetten zich veel meer in dan je normaal gesproken zou mogen verwachten.
Zonder de andere vrijwilligers van onze kerk tekort te doen, wil ik hier toch even hun namen noemen: Win Bijman, Gerda Wester, Peter Wortel, Jan Beentjes, Ellen de Boer en Anny de Boer. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!