Op zaterdagavond 29 juni werd de laatste gezinsviering van dit schooljaar gehouden. Het was tevens de laatste viering waarin gezongen werd door Jeugdkoor De Victorzangertjes. Ondanks de kleine bezetting zong het koor heel goed.

Het thema van de viering was: ‘zijn deur staat altijd open‘. Dat geldt zeker voor de deur van onze Sint Victorkerk. Die blijft openstaan voor kinderen en hun (groot)ouders. Maar de laatste jaren werd niet alleen het aantal leden van het Jeugdkoor steeds kleiner, er zaten ook steeds minder gezinnen in de kerk. Toch hopen we dat de opheffing van Jeugdkoor De Victorzangertjes niet het einde van een tijdperk betekent. De werkgroep Gezinsviering wil in elk geval doorgaan en zoekt nog enkele enthousiaste vaders en moeders die hun schouders willen zetten onder een nieuw projectkoor. In september komen we bij elkaar om de mogelijkheden op een rijtje te zetten.

Intussen denken we met weemoed terug aan de tijd dat ons jeugdkoor tientallen leden had en dat met Sint Maarten, met Kerst, met Palmpasen, en andere feesten de kerk bomvol zat met hele families.

Jeugdkoor De Victorzangertjes werd opgericht in 1982 en kende vanaf het begin een grote bloei. Oprichters van het koor waren Mia van Wijngaarden, Annemiek Luken en Jos van der Linden. Ook Marjo Klaver was vanaf het begin betrokken bij De Victorzangertjes.

Toen ik hier kwam in 2015 was die bloeiperiode helaas voorbij. Marjo Klaver was toen dirigente.

Ze werd daarbij geassisteerd door haar schoondochter Sandra, die zelf als zevenjarig meisje één van de eerste koorleden was geweest.

In 2016 nam Sandra het stokje van haar schoonmoeder over. Ze deed haar best om het koor te verrijken met nieuw repertoire. Ook schakelde zij haar dochter Daniëlle in als gitariste, maar het mocht niet baten. Het aantal kinderen bleef dalen. Het einde was onvermijdelijk.

Omdat Sandra nu eenmaal niets liever doet dan zingen met kinderen, gooit ze het nu over een andere boeg. Ze heeft een begin gemaakt met de oprichting van een Popkoor voor kinderen. Hopelijk heeft ze daarmee meer succes, maar voor de parochie blijft het jammer dat het Jeugdkoor De Victorzangertjes opgeheven moest worden.

Sandra, vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor je inzet en je niet aflatende pogingen het Jeugdkoor in stand te houden. En uiteraard veel succes gewenst met je nieuwe Popkoor Victory.

Pastor Bert Glorie