Op zaterdag 16 november word ik tot diaken gewijd. De plechtigheid vindt plaats in de grote kapel van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo en begint om 12.00 uur. Na de viering is er een receptie in het Oesdom, de horecagelegenheid op het terrein van het heiligdom. U bent daar allen van harte welkom.

De dag daarop, zondag 17 november, is de eerste mis in onze kerk waarbij ik als diaken assisteer. Het is lang onzeker geweest of mijn diakenwijding kon doorgaan. Er moest in Rome nog dispensatie worden aangevraagd voor het feit dat ik mijn studie niet gedaan heb aan een seminarie. Er zijn in ons bisdom overigens veel priesters die nooit aan een seminarie hebben gestudeerd, maar net als ik, hun studie hebben gedaan aan een universiteit of hogeschool.

Dat daarvoor dispensatie moest worden aangevraagd, was voor mij dan ook nieuw. Maar het is geaccepteerd. Afgelopen donderdag kwam er groen licht vanuit Rome en dus ook vanuit Haarlem. Wel heb ik van de bisschop de verplichting opgelegd gekregen om het komende half jaar twee dagen per week mee te leven met de studenten op het seminarie in Heiloo. Op die manier kan ik beter toegroeien naar de Priesterwijding. Daar heeft de bisschop misschien toch wel een punt.