Dit jaar is het parochiesecretariaat nog één keer geopend op donderdagmiddag en wel op donderdag 19 december.

Per 1 januari 2020 is het secretariaat op dinsdag open. De eerste keer dat u in het nieuwe jaar terecht kunt bij het secretariaat is dus op dinsdag 7 januari.

De openingstijd blijft gelijk: van 14.00 tot 16.00 uur.