Op zondag 19 april zouden elf kinderen uit onze parochie hun Eerste heilige Communie doen. In januari en februari zijn ze al een paar keer op de pastorie bij elkaar geweest om zich op de grote dag voor te bereiden. Maar uiteraard werden deze bijeenkomsten in maart stopgezet.

We weten nog niet wanneer we de voorbereidingen met de kinderen kunnen hervatten, laat staan dat we al een datum kunnen vaststellen waarop hun Eerste heilige Communie alsnog kan plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor onze Vormelingen. Zij zijn pas één keer bij elkaar geweest.  Het Heilig Vormsel zou op 5 juni worden gevierd in Spanbroek. We gunnen ook deze kinderen een goede voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament. Alleen al daarom is 5 juni niet haalbaar als datum voor het Vormsel. Als er meer duidelijkheid is, zullen de ouders van Eerste Communicanten en Vormelingen zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld.