Veel mensen hebben misintenties opgegeven die niet konden worden afgelezen, omdat er op de gewenste datum geen viering was in onze kerk. Als de kerkdiensten weer worden hervat, kunnen deze intenties alsnog worden afgelezen. In overleg met de aanvragers zal bekeken worden wanneer dit het best kan gebeuren.

Hebt u een intentie aangevraagd en is uw naam bij het Parochiesecretariaat bekend, dan zullen de secretariaatsmedewerkers Jan en José t.z.t. hierover contact met u opnemen. U kunt dan natuurlijk ook zelf aan het secretariaat laten weten wanneer u de aangevraagde intentie wilt laten aflezen. We gaan ervan uit dat er in elk geval tot en met Pinksteren geen vieringen zijn in onze kerk. U moet dus nog even geduld hebben, maar de intenties komen niet te vervallen.