De Sint Victorkerk is op zondag 5 april geopend tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt van deze gelegenheid gebruik maken om palmtakjes te halen. Hierna wordt er een mand met palmtakjes in het Mariakapelletje buiten neergezet, zodat u ook daar terecht kunt.

Op Witte Donderdag is de kerk open van 15.00 tot 16.00 uur. De monstrans met het Allerheiligste zal gedurende dit uur uitgesteld staan op het altaar.

Op Goede Vrijdag is de kerk eveneens geopend van 15.00 tot 16.00 uur. U kunt dan op eigen gelegenheid de Kruisweg bidden. Tekstboekjes liggen klaar achterin de kerk.

Op Eerste Paasdag is de kerk weer geopend tussen 11.00 en 12.00 uur.