Even onverwacht als ongewenst kwam het gewone leven door een onzichtbaar virus tot stilstand. Afspraken moesten worden afgezegd en plannen konden tot nader order in de kast worden gezet.Het raakte ons allemaal: mensen, bedrijven, instituten, parochies en ook Stichting Step One.

Het met veel enthousiasme opgezette plan, om tijdens de vastenactie geld in te zamelen voor de schoolkinderen in Afrika, werd abrupt stilgezet. Gelukkig kon de ‘Stamppot voor Tanzania’ op 1 maart in Obdam nog doorgang vinden. Dat was een groot succes, mede door het Jambokoor en de kok, Erik Goorman. Ook heb ik de gelegenheid gehad om in twee parochies te vertellen waarom wij ons als Stichting inzetten voor dit goede doel.

Er is door velen tijd en energie gestoken in de organisatie van de verschillende activiteiten en ik wil u daarvoor hartelijk bedanken. Het is hartverwarmend hoe alle parochies zich achter de doelstellingen van Stichting Step One hebben geschaard.

In Tanzania begrijpen ze dat door deze overmacht de bouw van de school op zich laat wachten. Ze zijn daar ook getroffen door het virus. De scholen zijn er vanaf 1 april dicht en het land zit ‘op slot’. Dat betekent dat onze op 1 juli geplande reis naar Tanzania ook afgelast moest worden.

Stichting Step One laat zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. Ondanks deze tegenvaller zijn we ons ervan bewust dat er weer andere tijden komen. Tijden waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en ik u persoonlijk kan bedanken voor de steun en de saamhorigheid die ik in het eerste kwartaal van 2020 heb mogen ervaren.

Blijf gezond,

Namens Stichting Step One,
Kees Monfrooij

Voor informatie over Stichting Step One: https://step-one.nu/