Vanaf 1 juni mochten er weer kerkdiensten worden gehouden, met maximaal dertig kerkgangers. Ook in de Sint Victorkerk zijn we dat gaan doen. Sinds vorige week is er iedere donderdag om 9.00 uur een viering en iedere zondag om 10.00 uur. Vanaf zondag 14 juni mag er ook weer communie worden uitgereikt en ook daarmee gaan we weer beginnen. We doen dat niet precies volgens het protocol van de Nederlandse bisschoppen, maar wel zo dat het eerbiedig kan plaatsvinden. Tijdens elke viering zullen we uitleggen wat de bedoeling is.

Langzamerhand begint ook de rest van het parochieleven weer te draaien. Alle woensdagmiddagen in juni komen de Vormelingen bij elkaar in de pastorie en aanstaande woensdag is er ook weer een bijeenkomst voor de Eerste Communicantjes. Vanaf 1 juli mogen er weer honderd mensen in de kerk zitten. Dat biedt mogelijkheden om de vieringen van Vormsel en Eerste Communie te gaan plannen. Misschien moet het communieritueel nog een hele tijd plaatsvinden volgens het ‘nieuwe normaal’, maar we willen er toch voor zorgen dat de kinderen daar binnen niet al te lange tijd aan mee kunnen doen.