Wekelijks bezoeken circa 25 mensen op donderdagochtend onze Kapelviering, een viering die in deze tijd niet zoals gewoonlijk in de Marcuskapel, maar in de kerk plaatsvindt. Ineke van Wijk en Ans Rood hebben meer dan vijfentwintig jaar week om week deze vieringen verzorgd. Op donderdag 6 augustus deden ze dat samen voor het laatst.

Al eerder kreeg Ans Rood de Victorspeld als eerbetoon voor het vele vrijwilligerswerk dat zij heeft gedaan voor de parochie. Ze schreef honderden liederen, gedichten en andere teksten voor vieringen van het Jongerenkoor. Nu nog helpt ze af en toe bij het samenstellen van vieringen voor Sing@Victor.

Nu was het de beurt aan Ineke van Wijk om de erespeld van de parochie in ontvangst te nemen. Toen Ineke in Obdam kwam wonen werd zij op aanraden van haar man Frits lid van het Parochiekoor. Het bleek een gouden greep. Ze ging daarnaast naar de pastorale school in Hoorn en ontwikkelde zich zo verder op religieus gebied. Met kennis van zaken en vanuit een kritische maar doorleefde kijk op het geloof verzorgde zij de Kapelvieringen. Ze ging tevens voor in avondwakes bij overledenen in de Sint Victorkerk en bij kerkdiensten in De Horstenburgh. Momenteel is ze nog penningmeester van het Parochiekoor. Met dit alles heeft ze de Victorspeld meer dan verdiend. In hun laatste viering lieten Ans en Ineke nogmaals op persoonlijke wijze horen vanuit welke overtuiging zij dit al die jaren hebben gedaan. Daarna zongen ze samen een Marialied. Namens de vaste bezoekers van de Kapelvieringen deed Alie Luken een woordje, waarbij zij haar bewondering voor Ans en Ineke niet onder stoelen of banken stak. Daarna ontvingen beide dames als dank namens de vaste bezoekers een kleine icoon, een kaars en een cadeaubon van de Abdijwinkel in Egmond. Maar ook Hanneke Ocheda en José Kruijer, die het stokje van Ans en Ineke hebben overgenomen, gingen niet met lege handen naar huis. Zij kregen elk een fles Abdijwijn als teken van waardering. Daarna mocht ik Ans en Ineke toespreken. Voor Ans betekent het stoppen met de Kapelviering het einde van haar vrijwilligerswerk voor de parochie. Daarom overhandigde Win Bijman, als voorzitter van de Parochieraad, aan Ans een bos bloemen en een Victorkaars. Ook Ineke kreeg van Win een bos bloemen, waarna hij bij haar de Victorspeld opspeldde. De viering werd beëindigd met een danklied. Daarna was er achterin de kerk voor iedereen koffie met iets lekkers.

Afscheidslied voor Ineke & Ans   –  Melodie: Land of hope and glory

Hoe lang is het geleden,
Ineke en Ans,
Ja, het was pastoor Beemster,
die gaf jullie de kans.
Bidden zingen en preken,
jullie konden het wel;
om en om alle weken
vieren in de kapel,
om en om alle weken
vieren in de kapel.

Elke donderdagochtend
een persoonlijk verhaal.
Altijd heel inspirerend
met een goede moraal.
Een mooi lied voor Maria,
in oktober of mei.
Jullie zongen het samen
en wij luisterden blij,
Jullie zongen het samen
en wij luisterden blij.

Wij gaan jullie bedanken
voor die prachtige tijd.
Blijf voorlopig maar komen,
niemand wil jullie kwijt.
Hier zijn jullie steeds welkom,
’t blijft ook jullie kapel.
Ook al nemen we afscheid,
’t is nog lang geen vaarwel.
Maar nu zingen wij samen:
dames, dank jullie wel!